Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ben ona ağlamıyorum ki...

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-10-17 / Hit: 115

Semerkant'ta medfunMuhammed bin Fadl Belhîhazretleri büyük velîlerdendir.

Semerkant‘ta kadılık yaptı.
931 yılında burada vefât etti.
Bir gün şunu anlattı:
Nuh aleyhisselâm zamanında insanlar bin sene kadar yaşardı. O devirde bir kadının oğlu öldü.
İki gözü iki çeşme ağlıyordu.
Bir komşusu tâziye için geldi.
Ve onu tesellî edip;
“Niye bu kadar ağlıyorsun komşu. Allahü teâlânın takdîri böyleymiş, sabret”dedi.
Dertli kadın;
“Elbette öyledir. Ama ben,ona ağlamıyorum ki” dedi.
“Ya neye ağlıyorsun?”
“Yavrum fazla bir gün görmedi de. Annelik şefkatiyle ağlıyorum işte.”
Kadın merak etti:
“Oğlun kaç yaşındaydı ki?”
“İki yüz yetmiş beş.”
Komşu kadın;
“Vâh vaaah! Gerçekten de gençmiş. Ama yine de şükret. Sen böyle ağlarsan, âhir zamanda gelecek ümmet ne yapsın?”dedi
Öbürü sordu:
“Onların ömürleri kısa mı olacakmış?”
“Evet, ancak elli altmış sene.”
“Yaa, peki, onlar bizim gibi evde yapacaklar mıymış acabâ?”
“Hem de kaç tâne. Köşkleri,sarayları bile olacakmış.”
Kadın çok şaşırıp;
“Ben onların yerinde olsaydım, bu kadarcık kısa ömürde çadırımın kazığını bile değiştirmezdim”dedi...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Rüyada emir aldı

Alî bin Vehb-i Sincârîhazretleri, Irak'ta yaşıyan büyük evliyâdandır. Yedi yaşında Kur’ân-ı kerîm’i ezberledi. On üç yaşında Bağdat'a gitti. Derin âliml...

Ârif kime denir?

Hallâc-ı Mansurhazretleri,sôfiyye-i aliyye denilen büyük velîlerdendir. Bir gün sevdiklerinden biri bu zâta gelip “Ârif kime denilir efendim?”diye sordu. Büyük ...

Sabrın alâmeti nedir?

Bir gün bir sevdiği,Hallâc-ı Mansurhazretlerine gelerek; “Sabretmenin alâmeti nedir efendim?”diye sordu. Büyük velî; “Bir kimsenin elini ayağını kesip b...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı