Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Peygamberimizin bazı duaları

Fahrettin Tacar

Tarih: 2018-10-03 / Hit: 692

 


İnsanlar içinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası, erkeğin üzerinde de anasıdır.
Hadîs-i şerîf

Cennet hanımlarının en üstünü; Hazret-i Hatice, Hazret-i Fâtıma, Hazret-i Meryem ve Hazret-i Âsiye’dir.
Hadîs-i şerîf

Ahirette sana lâzım olacak şeye bugün öncelik ver! Ahirette sana zarar verecek şeyi de terket!
Seleme bin Dînâr “Rahmetullahi aleyh”


SOHBET............. PEYGAMBERİMİZİN BAZI DUÂLARI
Türkiye Takvimi - 05 Ekim 2018


* Allahım! Bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle! [Tirmizi]
* Allahım! Ürpermeyen kalbden ve doymayan nefsten sana sığınırım! [Müslim]
* Allahım! Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım!
[Hâkim]
* Allahım! Bana öyle bir îmân ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın! [Tirmizi]
* Allahım! Bana hidayet, takva, tokgözlülük ve zenginlik nasip eyle! [Müslim]
* Allahım! Denizlerin arasını ayırdığın gibi, beni Cehennem azabından koru! [Tirmizi]
* Allahım! Fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duâdan sana sığınırım!
[Müslim]
* Allahım! Senden, bilip bilmediğim her hayrı ister, her şerden sana sığınırım! [Taberani]
* Allahım! Bizi dünya zilletinden ve ahiret azabından muhafaza eyle! [Müslim]
* Allahım! Günahımı affet ve rızkıma bereket ver! [İ. Ahmed]
* Allahım! Kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırım! [Ebû Davud]
* Allahım! Yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım! [Nesai]
* Allahım! Ölüm anındaki sıkıntılara karşı bana yardım et! [Tirmizi]
* Allahım! Beni çok şükreden ve çok sabreden kullarından eyle! [Bezzar]
* Allahım! Beni çok zikreden ve emrine uyandan eyle!
[Tirmizi]
* Allahım! Kulak, göz, dil, kalb ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. [Nesai]
* Allahım! Nankörlükten ve kabir azabından sana sığı- nırım. [Müslim]
* Allahım! Sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemi nasip et! [Taberani]
* Allahım! Gazabından rızana, cezandan affına, azâbından rahmetine sığınıyorum! [Müslim]
* Allahım! Her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve ahirette âfiyet ver! [Taberani]
* Allahım! Kalbimi ve amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten koru! [Hatib]
* Allahım! Bize dînî musibet verme! Bize acımayanları başımıza musallat etme![Tirmizi]
* Allahım! Beni ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir! [İ. Neccar]
* Allahım! ilmimi arttır! [Tirmizi]
Mehmet Ali Demirbaş-TÜRKİYE GAZETESİ-13.10.2011


MENKIBE............... “ÖLÜME HAZIR OL”
Türkiye Takvimi - 04 Ekim 2018


Abdullah bin Menâzil hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 940 (H. 329) senesinde İran’da Nişâpur’da vefât etti. Hocası evliyânın büyüklerinden olan Hamdun Kassâr hazretleridir. Onun derslerinde ve sohbetlerinde yetişip açık ve gizli ilimlerde âlim oldu. Hocasından nasihat istemişti. O da; “Gücün yettiği ve elinden geldiği kadar dünyalık bir şey sebebiyle kızmamaya gayret et!” buyurdu.
Abdullah bin Menâzil hazretleri buyurdu ki:
“İnsanlar edebe, ilimden çok daha fazla muhtaçtır.”
“Devamlı utanmaktan ve sıkılmaktan bahseden, fakat Allahü teâlâdan sıkılmayan kimseye ne kadar şaşılır.”
“Allahü teâlâ çeşitli ibâdetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfâr, tevbe etmeyi buyurdu. İstiğfârı en sonra söyledi. Böylece kula, bütün ibâdetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp, hepsine af ve mağfiret dilemesi lâzım oldu.”
“Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibâdet yapmaktan hayırlıdır.”
“Tevekkül sahibi; her şeyden yüz çevirip Allahü teâlâya dönen kimsedir.”
“Farzlardan birini edâ etmeyen, sünneti yapmama belâsına yakalanabilir. Sünneti terk edenin ise bidate, hurafeye düşmesi muhakkaktır.”
Ebû Ali Dekkâk, Abdullah bin Menâzil’in vefâtını şöyle anlatmıştır:
Bir gün Ebû Ali Sekafî ile konuşuyorlardı. Söz arasında Abdullah bin Menâzil, Ebû Ali Sekafî’ye; “Ölüme hazır ol! Çünkü ölümden kurtulmanın çâresi yoktur!” dedi. Bunun üzerine Ebû Ali Sekafî de; “Ey Abdullah! Sen de hazır ol, şüphesiz öleceksin!” deyince Abdullah bin Menâzil hazretleri kolunu yastık gibi uzattı, başını kolunun üzerine koydu ve; “İşte öldüm!” diyerek, Kelime-i şehâdeti söyledi ve o anda vefât etti.
Vehbi Tülek - TÜRKİYE GAZETESİ 22.11.2016


MANZUM FIKRA.............. NASREDDİN HOCA
Türkiye Takvimi - 03 Ekim 2018


Nasreddin Hoca, bir gün kasabaya giderken,
Küçük oğlu tutturmuş: “Geleceğim, diye ben!”

Karakaçana binmiş, sevinç içinde oğlan,
Hoca da arkasında, yola düzülmüş yayan.

Yolda biri: “Ne kötü günlere kaldık!” demiş,
“Babası yürüyor da, oğlu eşeğe binmiş.”

Hoca, kendisi binmiş indirip çocuğunu,
Fakat biraz ötede, biri görünce bunu.

Demiş: “Ne kalpsiz adam, çocuğu yürütüyor,
Kendi eşek sırtında, bak göbek büyütüyor!”

Hoca, bu sefer almış terkisine çocuğu,
Bir yolcu duralamış, demiş: “Hainliktir bu!

İki kişi biner mi hiç eşeğin üstüne?”
Hoca, çocuğu ile aşağı inmiş yine.

Önlerinde eşekle, devam etmişler yola,
Yine biri der: “Boş eşek, siz yayan hayrola?”

İnsanlara şaşıran, Hoca içinden geçirmiş;
“Her geçenin sözünü dinlersen eğer, demiş,

Eşeği sırtlayalım, biz oğlumla beraber,
Yok yapacak başka iş, bitsin artık bu keder.”
 

 

İçerik

 

 

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Mübârek zemzem suyu

  SOHBET...................... MÜBÂREK ZEMZEM SUYU Türkiye Takvimi - 17 Mayıs 2019 Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre; dünyanın en sağlıklı sula...

Ramazan muhabbet ayıdır

... Bir hadîs-i şerîfte, “Ramazân ayında, özürsüz olarak, bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazândaki o bir günkü sevâba kavuşam...

Seâdet-i Ebediyye

  SOHBET.................................... SEÂDETİ EBEDİYYE Türkiye Takvimi - 10 Mayıs 2019 Tam İlmihâl Seâdeti Ebediyye kitabı, ciltli ve 1248 sayfa o...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı