Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Bir çift eski ayakkabı...

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-10-04 / Hit: 342

Hindistan evliyâsındanEmîr Hüsrev Dehlevîhazretleri, 725 (m. 1325) senesinde vefât etti.
Türbesi Delhi şehrindedir.
Çok fakîr biri,Hâce Nizâmeddînhazretlerinin cömertliğini duyup huzûruna geldi bir gün.
Ve arz etti hâlini.
Ancak bu velînin, o an için bir çift “eski ayakkabı”dan başka yoktu bir dünyâlığı.
O eski ayakkabıyı verdi ona.
Ama az buldu fakîr bu ihsânı.
Kendi kendine;
“Böyle cömert kimseden, bu da çok az" diyordu.
Kederli olarak geri döndü!
Ve konakladı bir handa.
O gece,Emîr Hüsrevhazretleri de ticâretten dönerken aynı hana indi.
Kendi kendine;
"Allah Allah! Bu handa, hocamın kokusu var!"dedi.
Bu güzel koku, o fakirin odasından geliyordu.
Kapıyı tıklatıp girdi içeri;
“Selâmün aleyküm!”
“Aleyküm selâm!”
“Nereden geliyorsunuz?”
“Nizâmeddîn Evliyâ hazretlerine uğradım, ama bir çift eski pabuçtan başka bir şey alamadım” dedi.
Hüsrev Dehlevî;
“Sen onu bana ver. Karşılığında bütün altın ve mücevherlerimi sana vereyim”dedi.
“Şaka mı yapıyorsunuz?”
“Hayır, çok ciddîyim.”
“Ama nasıl olur?”
“Aaaah âh! Sen bunun kıymetini bilseydin; bu pabuçları almak için, bundan daha fazlasını verirdin”dedi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı