Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Muhabbet Şehidi..."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-10-02 / Hit: 318

Büyük velîKutbüddîn Bahtiyâr Kâkîhazretleri, ömrünün son “yirmi beş” yılında, rahatça yatıp uyumadı yatağında.
Âşıkları, kendisinigörmeye gelseydi;
“Allah'tan çok korkunuz! Resûlünü de çok sevip Ona tâbi olunuz. Zîra bütün saadetlerin başı, o Resûle uymaktır”buyururdu.
Onlara böyle derdi.
Tekrar aşk-ı ilâhîyle kalbini dağlardı!
Sonra, bu sevgiylegeçerdi kendinden.
Bu iki sevgiyle yanıp kavrulurdu!
Bir gün yine bu aşk ve muhabbetle kendinden geçmişti ki, bu hâldeyken rûhunu teslim etti!
Rabbine, bu aşkla kavuştu.
İşte bunun içindir ki;
"Muhabbet Şehidi"denilir kendisine.
● ● ●
Bu büyük velîye;
"Efendim, zikir meclisi nedir?"diye sordular bir gün.
Cevâbında;
"Namaz nasıl kılınır, oruç nasıl tutulur, nikâh nasıl yapılır, alışveriş nasıl olur, abdest, gusül, helâl ve haram, gibi meselelerin konuşulduğu meclistir"buyurdu.
● ● ●
Bir gün de; "Kul için en kıymetli şey nedir efendim?"diye sordular bu zâta.
Cevâben;
"Dînini bilmektir"buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı