Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Duâsı makbul oldu

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-09-20 / Hit: 106

Evliyânın büyüklerimdenMuhammed Bâkî Billâhhazretlerinin yanına, Hristiyan ve Yahûdîlerden bir grup insan geldi.
Onları îmâna dâvet etti.
Ancak kabul etmediler.
Bunun üzerine;“Yâ Rabbî! Bunlara hidâyet ver de cehennemde yanmasınlar”diye duâ etti...
Az sonra önünde diz çöküp,kelime-i şehâdeti söylediler.
Dahası, eliyle meshetti yüzlerini.
O anda perde kalktı gözlerinden.
Kerâmet sâhibioldular bir anda.
Birbirlerine bakıp;
“Biz nasıl îmân ettik?”dediler.
Büyük velî gülümseyip;
“Hidâyet Allah'tandır kardeşlerim. Biz sâdece duâ ettik”buyurdu.
● ● ●
Bu zât, bir sohbetinde;
“Bir şey mutlaka olacaksa, onu siz olmuş bilin”buyurdu. Neden? Çünkü mutlak olacak.
Ve ekledi:
“Onun için en mutlu insan, ölümü hatırlayandır. Ölüm, frendir çünkü. Ölümü düşünen, fenalık yapamaz. Allah’tan korkar. Sevgili Peygamberimiz(Size iki vâiz bırakıyorum. Biri konuşur, öbürü susar)buyurdu.
Merak ettiler.
“Bunlar nedir ki efendim?”
Buyurdu ki:
“Konuşan vâiz, Kur’ân-ı kerîm, susan vâiz 'ölüm’dür...”
  •  
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Misafirsiz yemezdi...

Devrinin en büyük âlimlerinden olanAbdullah bin Mübârekhazretleri, yemek yedirmeyi çok sever, misafirsiz yemezdi. Yakınları; "Efendim, misafirsiz hiç s...

"Niçin geri dönüyoruz?.."

Devrinin en büyük âlimlerinden olanAbdullah bin Mübârekhazretleri şöyle anlatıyor: Bir sene, bizi seven bir grupla “nâfile hacca” gitmek üzere yola çıkmıştık......

Âb-ı Hayat - 2120

Enver abiler buyurdular ki;   Mübarek Hocamız bir gün buyurdular ki, bizim bu yol çok hassas ve ince bir yoldur. Bu yolda en büyük dikkat edilecek unsur, yü...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı