Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Duâsı makbul oldu

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-09-20 / Hit: 338

Evliyânın büyüklerimdenMuhammed Bâkî Billâhhazretlerinin yanına, Hristiyan ve Yahûdîlerden bir grup insan geldi.
Onları îmâna dâvet etti.
Ancak kabul etmediler.
Bunun üzerine;“Yâ Rabbî! Bunlara hidâyet ver de cehennemde yanmasınlar”diye duâ etti...
Az sonra önünde diz çöküp,kelime-i şehâdeti söylediler.
Dahası, eliyle meshetti yüzlerini.
O anda perde kalktı gözlerinden.
Kerâmet sâhibioldular bir anda.
Birbirlerine bakıp;
“Biz nasıl îmân ettik?”dediler.
Büyük velî gülümseyip;
“Hidâyet Allah'tandır kardeşlerim. Biz sâdece duâ ettik”buyurdu.
● ● ●
Bu zât, bir sohbetinde;
“Bir şey mutlaka olacaksa, onu siz olmuş bilin”buyurdu. Neden? Çünkü mutlak olacak.
Ve ekledi:
“Onun için en mutlu insan, ölümü hatırlayandır. Ölüm, frendir çünkü. Ölümü düşünen, fenalık yapamaz. Allah’tan korkar. Sevgili Peygamberimiz(Size iki vâiz bırakıyorum. Biri konuşur, öbürü susar)buyurdu.
Merak ettiler.
“Bunlar nedir ki efendim?”
Buyurdu ki:
“Konuşan vâiz, Kur’ân-ı kerîm, susan vâiz 'ölüm’dür...”
  •  
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı