Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Müslümanın her işi İslam’a uygun olmalı

Salim Köklü

Tarih: 2018-09-16 / Hit: 155

Ecdadımız her türlü günahtan sakınırdı. İnsanlık hâli günah işlerlerse hemen tövbe ederler, tövbeyi asla geciktirmezlerdi. Kimseyi incitmez ve kimseden de incinmezlerdi.

Müs­lü­ma­nın yir­mi dört sa­a­ti -2-
 
Kendisi ve aile efradı için helal yoldan rızık kazanmaya, ibadetlerini yapmaya ve Allahü tealanın kullarına faydalı olmak için niyet ederek evden çıkan ecdadımızın, günlük yapmaları gereken vazifeleri vardı. Bunlardan bazıları şunlardı:
Yüz de­fa "Süb­hâ­nal­la­hi ve bi-ham­di­hi süb­hâ­nal­la­hil-azîm”derlerdi.Bunu, sabah ve akşam yüz kere okuyanın günâhları afv olur. Dertlerden kurtulur. Bir dahâ günâh işlemekten muhâfaza olunur.
 
Sonra (La havle ve la kuvvete illa billah)derlerdi.Bunakelime-i temciddenir. Hadisi şerifte buyuruldu ki:
(La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.)[Hakim]
[İslam alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden İmam-ı Rabbânî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah”okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa salevat getirirdi.]
İmkânları nisbetinde sadaka verirlerdi. Hadis-i şerifte(Sadaka, her hastalığı ve belayı defeder.)[Beyheki] buyurulmuştur.
 
Yemek yiyecekleri vakit, Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetine uyma niyetiyle ellerini yıkarlardı. Bir şey yerken ve içerkenbesmeleçekerler ve sonundaelhamdülillahderlerdi. İbadet yapmaya kuvvetlenmek niyeti ile yerler ve içerlerdi. Sağ elleri ile yerler ve içerlerdi. Özel durumlar hariç ayakta yemez ve içmezlerdi.
Mümkün olduğu kadar her zaman abdestli olurlardı. Hiç olmazsa namaz vaktinden evvelabdest alıp, namaz vaktine abdestli girerlerdi. Beş vakit namazı, üşenmeden, gevşeklik yapmadan, şartlarına dikkat ederek vaktinde kılmaya çalışırlardı. Bazı zaruri durumlar dışında, önce namazlarını kılar, sonra işlerine devam ederlerdi. İşimi bitireyim sonra namazı kılarım,demezlerdi. Her türlü günahtan sakınırlardı. İnsanlık hâli günah işlerlerse hemen tövbe ederler, tövbeyi asla geciktirmezlerdi. Kimseyi incitmez ve kimseden de incinmezlerdi. Aile fertlerine ve başkalarına, yumuşak ve merhametli davranırlar, onların dualarını almaya çalışırlardı. Herkese tatlı dillive güler yüzlü davranırlardı. Onun için evlerinde, işlerinde ve günlerinde huzur, bereket sevgi ve saygı olurdu. Günleri huzurlu ve bereketli geçerdi...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

İmandan sonra en mühim emir namazdır

Bütün ibadetler namazda toplanmıştır. Namazlarımızı kaçırmamalıyız. Namazı zayi eden, elden kaçıran başka din işlerini daha çok kaçırır.   İman ettikt...

Namaz, ruhun gıdası kalbin şifasıdır

İnsanın Allahü teâlâya en yakın bulunduğu zaman, namaz kıldığı zamandır. Bütün ibâdetler insanı namaz kılabilecek bir hâle getirmek içindir.   İslamın beş ş...

Allahü teâlâ, insanları başıboş bırakmadı!..

Dünyada ve ahirette mutlu olmak isteyen İslamiyete uymalıdır. İslamiyete tam uyan dünyada rahat eder, ahirette cennete girer...     İslam âlimle...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı