Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Bir teveccüh edince…

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-09-13 / Hit: 376

Büyük velîMuhammed Bâkî Billâhhazretleri zamanında bir kimse vardı ki, tasavvufa girmek ve bu yolda yükselmek istiyordu.

Bunun için, çok duâ ediyor,ama eremiyordu murâdına.
Bir gün, Bâkî Billâh
ismini duydu bu kişi.
Ve bu zâtın, tasavvuftaki yüksek derecesini öğrendi.
Çok sevindi tabii.
Ânında karar verdi.
O zâta gidecekti,
Ertesi gün bu mübârek zâtı at üstünde giderken gördü. Ve koşup edeple yaklaştı kendisine.
Atının dizginine yapışıp;
“Lütfen beni de talebeliğe kabul edin”diye yalvardı.
Büyük velî indi atından.
Şefkatle kucakladı onu.
Teveccüh etti kendisine.
Sonra ellerini kaldırıp;
“Yâ İlâhî!.. Sen bunu isteğine kavuştur”diye duâ etti...
Bu duâyla kalp gözü açıldı adamın.
Evliyâ oldu o anda...
Zîra Bâkî Billâh hazretleri duâ etmişti...
● ● ●
Bu zât, bir gün;
"Müslüman anne babanın yüzüne şefkatle bir defâ bakan kişiye, kabul olmuş bir hac sevâbı verilecektir"buyurdu.
Dinliyenler;
"Bin kere baksa efendim?"dediler.
Büyük velî;
"Bin kere bakarsa, bin hac sevâbı verilir"buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı