Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Şimdi ne yapacağım?

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-09-12 / Hit: 359

Büyük velîMuhammed Bâkî Billâhhazretlerinin talebesinden Hâce Hüsameddîn şöyle anlatıyor:
Ben, hocam Bâkî Billâh hazretlerine, talebe olmak için gitmiştim.
Cevâben bana;
“Aradığın ben değilim”buyurdu.
Çok üzüldüm!
Mahzun bir hâldeayrıldım huzurdan...
Memleketime döndüm.
Şaşkın vaziyette;
“Şimdi ben ne yapacağım?”dedim içimden.
Hayretlerte kalmıştım.
Ne yapacağımı şaşırmıştım!
Ben böyle üzülürken, bir beytihâtırladım.
O beyitte şöyle deniyordu;
"Aradığın o idi.
Ne için döndün geri?
Ayrılmaz tatlıcıdan,
Kovsalar da sineği..."
Bu beytin tesiriyle tekrar gittim. Çok şükür kabul etti. Sevinip şükrettim Rabbime.
● ● ●
Bu zât, bir gün sevdiklerine;"Din nasihattir. Her Müslüman elinde ne imkân varsa, onunla Allah'ın kullarına emr-i mâruf yapmalıdır"buyurdu.
Sordular ki:
"Nasıl yapalım efendim?"
Büyük velî;
"İlmi olan ilmiyle, malı olan malıyla, mevkîsi olan mevkisiyle yapar"buyurdu...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı