Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Silahlanıp çıkardı evden!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-08-21 / Hit: 372

 

Hindistan evliyâsından Ahmed Abdullah Radulevî hazretleri “rahmetullahi aleyh” Radûl şehrinde doğdu, aynı yerde vefât etti
Bu zât, bazen silahlarını kuşanıp acele evden çıkar, bir müddet sonra dönüp gelirdi üstü başı kan içinde.
Hanımı da bu hâli görür, ses çıkarmazdı önceleri.
Ama bir gün yine silâhlarını kapıp hızla çıktı evden...
Biraz sonra, yine kanlar içinde geldi.
Hanımı dayanamadı artık.
Geldi yanına;
“Efendi” dedi
“Buyur hanım.”
“Kusura bakma, sormadan edemeyeceğim. Sen, zaman zaman silâhlanıp gider, sonra kanlı elbiselerle geri dönersin, iyi de, nedir bu hâl, bunu bana açıklar mısın?”
Büyük velî;
“Olur hanım, söyleyeyim. Ama bir şartla... Ben hayatta olduğum müddetçe kimseye söylemeyeceksin” buyurdu.
Hanımı;
“Söylemem” dedi.
Büyük velî;
“Dinle öyleyse… Dünyanın herhangi bir yerinde Müslümanlarla kâfirler harbe tutuşsalar, biz acele gider, müminlere yardım ederiz. Bu, bizim vazîfemizdir, şimdi anladın mı?” buyurdu.
Hanımı;
“Anladım efendi” dedi.
Ve onu daha çok sevdi...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı