Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Müminin her hareketi şuurlu olmalıdır...

Salim Köklü

Tarih: 2018-08-12 / Hit: 274

Günümüzün ortalama üçte biri uyku ile geçmektedir. Gafletle geçmemesi için uykuyu da değerlendirmeli. Rastgele yatmamalıdır...

Uyku adabı -1-
Günümüzün ortalama üçte biri uyku ile geçmektedir. Müminin her hareketi şuurlu olmalı. Gafletle geçmemesi için uykuyu da değerlendirmeli. Rastgele yatağa girip uyumamalı. Her şeyin bir adabı, usulü olduğu gibi yatıp kalkmanın ve uyumanın da adabı vardır. Yatarken bunlara dikkat etmeli. İslam âlimleri yatarken yapılacak şeyleri şöyle bildirmişlerdir:
Yatağa abdestli girmelidir!
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Abdestli yatanın ruhu Arş'a yükselir ve gördüğü rüyalar doğru olur. Abdestsiz yatanın ruhu yükselmez, gördüğü rüyalar, karışık olur, doğru çıkmaz.) [İ. Gazali]
(Abdestli yatan, gece ibadet eden ve gündüz oruç tutan kimse gibi sevap kazanır.) [Hakim]
(Abdestli yatan, o gece ölürse şehit olarak ölür.) [İbni Sünnî]
İbadete kuvvet kazanmak ve yarınki hayırlı işleri yapabilmek için istirahat etmeye, sabah namazına kalkmaya niyet etmeli! Böyle niyet edenin uykusu ibadet olur.
Borçları ve önemli işleri olan kimse, vasiyetini yazmalıdır. Çünkü sabaha çıkacağını kimse bilemez. Vasiyet olarak, varsa kul borçlarını, namaz ve oruç kazaları gibi borçlarını yazmalı, ölümünden sonra ne yapılmasını istiyorsa bildirmelidir. Vasiyetnameyi ölüm hastalığında yazmak vacip, sıhhatte iken yazıp yanında taşımak müstehaptır.
Günahlarına tövbe edip uyumalıdır!
Dört mezhebin fıkıh bilgilerinin inceliklerine vâkıf, derin âlim, Seyyid Abdülhakîm Arvasi “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyurdu ki:
Yatağına E’ûzü ve besmele okuyarak gir. Sağ yan üzerine kıbleye karşı yat. Sağ avucunu sağ yanağın altına döşe. E’ûzü besmele ile bir Âyet-el-kürsî oku. Sonra her biri için besmele okuyarak, üç İhlâs, sonra bir Fâtiha, sonra birer defa iki Kul e’ûzüyü oku. Sonra üç defa istiğfâr duâsı, yani (Estağfirullahel’azîm ellezi lâ ilâhe illâ hu) oku! Üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh) ilâve et! Sonra on kere (tevekkeltü alellah velâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh) oku! Buna (Kelime-i temcîd) denir. Onuncusuna (hil aliyyil azîm ellezi lâ ilâhe illâ hu) ilâve et! Sonra, (Allahümmağfir lî ve li vâlideyye ve lil-mü’minîne vel-mü’minât) ve bir salavât-ı şerîfe ve bir (Allahümme Rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil’âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn) ve üç veya on veya kırk yâhud yetmiş istiğfâr, yani (Estağfirullahel’azîm) ve bir kelime-i tevhîd yani (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) oku. Sonra, istediğin tarafa dönerek uyu!
İmâm-ı Rabbânî hazretleri 174. mektubunda buyuruyor ki, kelime-i temcîd okumak cin çarpmasına karşı korur. Büyüklerimiz, cinleri defetmek için bunu okurlardı.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanmalı fakat esiri olmamalı

Teknolojiyilüzumsuz, boş, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerde kullanmak suretiyle kıymetli ömür sermayesini zayi etmemeli.   Büyük emekler ve ...

İnsanların kıymetini bilmedikleri iki nimet

Resulullah efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki:"İnsanların kıymetlerini bilmedikleri iki nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir."   ...

İsrafın sebepleri ve kurtulma çareleri

Yaptığı harcamanın israf olduğunu bilmeyenlerin ilacı, ona neyin israf, neyin israf olmadığını öğretmek ve anlatmaktır.   İsraf, fert, aile ve toplum ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı