Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İnsanların en cimrisi selam vermeyendir!.."

Mehmet Said Arvas

Tarih: 2018-08-09 / Hit: 376

"Selamlaşmayı yaygınlaştırın, yemek yedirin,[salih]akrabayı ziyaret edin, gece herkes uykuda iken namaz kılın, sonra selametle Cennete girin."
 
Dinimizde selamlaşmanın önemi büyüktür. Müslümanların yanına girerken, çıkarken, karşılaşınca, ayrılırken mutlaka selam vermelidir.Hadis-i şeriftebuyuruldu ki:
(Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin.)[Tirmizi]
Selam;emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş gibi manalara gelir. Selam vermek, bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Selam, "Ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin" ve"selamet üzere ol, son nefesini Müslüman olarak ver" manalarına gelir.
Selam verirken "Selamün aleyküm" şeklinde çoğul söylenir. Tekil söylenmez. Çünkü yanımızda melekler de vardır.
"Selamün aleyküm"denince"Ve aleyküm selam"demek farzdır. "Esselamü aleyküm"denince de"Ve aleykümüsselam"denir. Her ikisinde de"ve"harfini söylemelidir! "Ve aleyküm..."deki"ve"(dahi) manasındadır. Yani, "Allah’ın selamı bizim üzerimize olduğu gibi, sizin de üzerinize olsun!"demektir. Sadece "aleyküm selam"ise, sanki "Selam bize değil size olsun"gibi uygunsuz bir manaya gelebilir. Bu sebeple“ve”söylemedende almak caiz ise de, 've'li söylemelidir...
Selamda sünnet şöyledir ki; rütbe ve nimeti çok olan önce selam verir. Büyük küçüğe, âmir memura, hoca talebesine, baba oğluna, ana kızına önce selam verir...Mirac gecesinde, önce Allahü teâlâ, Resulullaha selam verdi. Peygamber efendimiz de,(Ettehiyyatü lillahi, vessalevâtü, vettayyibatü)diyerek Rabbimizi övdü. Allahü teâlâ,(Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi veberekâtühü)buyurunca, Peygamber efendimiz,(Esselâmü aleyna ve alâ ibâdillahissâlihîn) dedi. Cebrail aleyhisselam da,(Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü)dedi.
Selamlaşmayı yaymak çok sevaptır. Hadis-i şeriflerdebuyuruldu ki:
(Selamlaşmayı yaygınlaştırın, yemek yedirin,[salih]akrabayı ziyaret edin, gece herkes uykuda iken namaz kılın, sonra selametle Cennete girin.)[Darimi]
(İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir.)[Taberani]
SeyyidAbdülhakîm Arvâsî hazretleri buyurdu ki: "Bir mümin bir mümine selâm verirken 'bütün peygamberlere, meleklere, evliyanın hepsine' diye düşünürse, hepsi de selâmına cevapverir. Bazı meleklerin hususivazifesi olduğundan(kimi kıyamda, kimi secdede)bunlar cevapveremez. 'Bütün meleklere' diye düşündüğünden bunların yerine de Allahü teâlâ cevapverir." Ne büyük nimet...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

O “zeyn-ül mecalis” yani meclislerin ziyneti idi...

Enver Ağabey’imiz; binlerce kişiye iş verdi, Ehl-i sünnet itikadını anlatan milyonlarca kitabı çeşitli dillere tercüme ettirerek dünyanın en ücra köşesine kadar ula...

Rabbimizin verdiği en büyük nimet...

Aklımızınermediği şeyler çoktur. Bunu yüce Rabbimiz bildiği içinen büyük nimet olarak bizlere peygamberleri gönderdi...     Rabbimizin üzerimizdeki nime...

Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları...

Üzerimizde,annemizin, babamızın, hocalarımızın hakkı var, komşu hakkı var, evlatlarımızın hakkı var, hatta hayvanların bile hakkı vardır...     Üzerimiz...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı