Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Allah neşeni artırsın!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-07-24 / Hit: 355

Hindistan'da yetişen velîlerdenGulâm Muhammed Mâsumhazretleri, 1748 senesinde vefât etti. Bir sevdiğinin düğün yemeğine gitmişti bir gün.
Herkes edeple otururken, gencin biri gevezelik ediyor, gülünç şeyler anlatarak hem kendi gülüyor, hem de ordakileri güldürüyordu.
Büyük zât hiç kızmadı.
Acıyıp şefkatle baktı ve“Ey genç, Allah neşeni artırsın! Ne için böyle çok sevinçlisin?”dedi.
Genç cevap vermedi...
O tekrar sordu:
“Ölüm ve âhirete hazır mısın ki böyle çok gülüyorsun kuzum?”
Delikanlı önüne baktı.
Ve pişmânlık içinde;
“Özür dilerim” dedi.
Utancından kıpkırmızı olmuştu!
Büyük velî sevdi bu genci.
Nasîhate devamla;
“Evlâdım! Ecel âni gelir, hepimiz ölüme hazırlanmalıyız”buyurdu.
Delikanlı edeple sordu:
“Gençler de mi hocam?”
“Elbette… Ölüm, genç ihtiyar tanır mı evlâdım? Gülmeyi bırakıp ölüme hazırlan ki, üç gün sonra kabirde olabilirsin.”
Delikanlı şaşırdı!
“Üç gün mü dediniz?”
“Evet, hemen tövbe et oğlum. Zîra günâhına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir.”
Genç, tövbe etti.
İmânını, itikadını düzeltti. Namaza başladı. Kabir suâllerini öğrenip cevaplarını ezberledi ve üç gün sonra vefat etti!..

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı