Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Haram, ateş gibidir evlâdım!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-07-17 / Hit: 408

Nişâbur'da yetişen velîlerdenEbû Muhammed Râzîhazretleri, aslen Reyli olup, 964 (h.353) senesinde Nişâbur’da vefât etti.
Aradan dört sene geçti.
Kabrini açmak icapetti.
Zîra bir tarafı göçmüştü.
Tâmir edilecekti.
İlgililer toplandılar. Ve dikkatle açtılar mübârek kabrini.
Fakat o da ne?!..
Gözlerine inanamadı hiç kimse. Çünkü mübârek bedeni hiç bozulmamış, defnedildiği gibi taptâze duruyordu...
Sanki o gün defnedilmiş.
Hattâ boncuk boncuk terdamlaları vardı alnında.
Bunu gördüler.
Gözyaşlarını tutamadılar! Evet, toprak, Peygamberlerin vücûdunu çürütmediği gibi, Peygamber vârisi olan bâzı Allah dostlarının vücutlarını da çürütmüyor.
Bu, bir gerçek.
● ● ●
Bu velî, bir gence;
“Haram, ateş gibidir evlâdım. Rabbimiz, hiç yoktan yaratıp, bunca nimetleri vermişken, bir kul Ona karşı nasıl bir günah işleyebilir?”
buyurdu.
● ● ●
Bir gün de sevdiklerine;“Bir müminin güzelliği, nasıl ölçülür, biliyor musunuz?”diye sordu.
“Bilmiyoruz efendim”diye arz ettiler.
Buyurdu ki:
"Müminin güzelliği, ne namaz kılması, ne de oruç tutmasıylabelli olmaz. Kimsenin kalbini kırmamasıyla anlaşılır.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı