Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Yana yana “mürşit” arıyordu

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-07-06 / Hit: 412

Basra'da yetişen velîlerdenEbû Saîd bin el-Arabîhazretleri, Mekke’de ikâmet ederdi. 952 senesinde orada vefât etti.
Onun zamanında, "saat tamirciliği" yapan bir genç, “mürşit” arıyordu yana yana. Seherleri;“Yâ Rabbî! Beni sevdiğin bir kuluna kavuştur”diye duaederdi.
Olacak bu ya...
O günlerde, dergâhın saati bozuldu âniden.
Ebû Saîd hazretleri, o genci tanıyordu. Talebeden biriyle çağırttı onu dergâha.
Delikanlının duası kabul olmuş, aradığı zâtın dergâhına gelmişti. Ama bu zâtın, “aradığı mürşit” olduğunu nereden bilsin?
Saati tamir edip duvara astı ve;
“Tamam, saat çalışıyor"dedi.
Ancak bu zât bir “nazar” etti saate.
Çalışmakta olan saat durdu yine.
Delikanlı şaşırdı!
Tekrar indirdi saati.
Tamir edip astı yerine.
Fakat bu büyük velînin bir “nazarıyla” saat durdu yine. Üçüncü defayine çalıştırıp astı. Ancak yine öyle olunca, kavradı meseleyi.
Kendi kendine;
“Tamam, ben aradığımı buldum. Benim bozuk kalbimi tamir edecek usta, bu galiba"dedi.
Böyle düşündü...
Bu zât ona dönüp;
“Evet evlâdım,aradığını buldun, mübârek olsun”buyurdu.
Genç, zekive kâbiliyetliydi.
Sarıldı ellerine.
“Efendim, ben sizi değil, siz beni buldunuz”dedi...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı