Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Konuşmada güçlük çekiyordu

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-07-02 / Hit: 456

Bağdat'ta yetişen velîlerdenEbû Câfer Haddâd el-Kebîrhazretleri zamanında bir adamın dilinde biraz tutukluk vardı.
Zor konuşuyordu...
Bir gece yatmadan;
“Yâ Rabbî! Bu hastalığımın şifâsı her ne ise, o şeyi bana bildir”diye duâ etti ve yattı.
Rüyâda bu zâtı gördü.
Ve kendisine;
“Hocam! Bende dil tutukluğu var,ne yapmamı tavsiye edersiniz?”diye sordu.
Büyük velî;
“Şöyle şöyle yap, inşallahâcilen şifâya kavuşursun!”buyurdu.
Adam uyandı...
Ve o tavsiyeyi unutmamak için kaydetti hemen. Ancak rüyâ olduğu için pek ehemmiyet vermedi.
Aradan bir ay geçti...
Bu zâta gitti bir gün.
Ve arz etti:
“Hocam! Benim dilimde biraz tutukluk var, ne tavsiye edersiniz acaba?”
Mübârek güldü.
“Söyledik ya.”
Adamcağız rüyâyı unutmuştu bile...
Sordu hemen:
“Ne zaman söylediniz efendim?”
“Bir ay kadar oluyor.”
O anda hatırladı.
“Hâ, rüyâda mı?”
“Evet, sen de uyanınca kaydetmiştin hani. İşte o dediklerimi yaparsan inşallah şifâya kavuşursun”buyurdu.
Adam çok duygulandı! Mübâreğin elini öpüp, çıktı huzurdan. O denilenleri yapınca kavuştu şifâya.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı