Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Biz yemek seçmeyiz"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-06-26 / Hit: 458

Anadolu evliyâsındanMustafa Emin Ağa, lokmasına çok dikkat eder, helâlden yerdi mutlaka.
Bir gün kendini bilmez biri, aklı sıra imtihana yeltendi bu “Hak dostu”nu.
Evine dâvet etti.
Yemek ziyâfetine.
Güya haram parayla hazırladığı yemeği yedirecekti ona.
Emin Ağa dâveti kabul etti.
Ve gelip oturdu sofraya.
Ev sâhibi iltifat edip;
“Buyurun hocam. Kusurumuza bakmayın, fazla bir şey yapamadık”dedi.
Yemesini bekledi.
Ancak o, el uzatmadı yemeğe.
Adam bunu fark edince;
“Niçin yemiyorsunuz, yoksa beğenmediniz mi yemekleri?”diye sordu
Büyük zât;
“Estağfirullah, biz yemek seçmeyiz”buyurdu.
O, bu defadedi ki:
“Buyurun öyleyse.”
Büyük velî;
“Kusura bakmayın. Bu yemekten yiyemeyeceğim.”
“Neden efendim?”
“Çünkü ‘haram kokusu’ geliyor bu sofradan.”
Bu kerâmeti gördü.
İnsafa geldi adam...
Utandı yaptığına!
“Özür dilerim”dedi.
Ve elini öpüp “talebesi” olmakla şereflendi...
Uzun yıllar hizmetinde bulunup, kâmil bir insan” oldu neticede...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı