Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bu işimi kim hâlledebilir?"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-06-23 / Hit: 398

Yemen'de yetişen velîlerdenEbû Bekr Es-Sekkafhazretleri Terîm’de doğdu. 1427 senesinde aynı yerde vefât etti.
Medresede okurken hocasını çok sever, onun rızâsını almaya çalışırdı her fırsatta.
Bir gün hocası talebelere;“Çocuklar, bugün benim şöyle şöyle bir işim var. Bunu kim hâlledebilir içinizde?”diye sordu.
Kimseden ses çıkmadı.
Yalnız bu, ayağa fırlayıp;
“Emredin hocam. O iş neyse yapıp geleyim” dedi.
Hocası memnun oldu.
Ancak rızâ göstermedi.
“Sen henüz yenisin”dedi.
O, tekrardan;
“Olsun hocam” dedi.
Hocası;
“Yok, dersine mâni olur belki. Başkası gitsin”dedi.
Ancak o, ısrar etti:
“Hocam! Sizin hizmetinizi görmek, benim için her şeyden daha mühim ve sevgilidir. Ne olur, izin verin hâlledip geleyim”dedi.
Âdeta yalvardı.
Hocası memnun oldu.
Açtı ellerini.
“Yâ Rabbî! Bu genç fethetti gönlümü. Sen de onun kalp gözünü aç, gönlünü mânevî ilimlerle doldur”diye duâ etti.
İşte, ne olduysa o anda oldu. Bu duâ bereketiyle açıldı kalp gözü. Ve okyanuslar gibi feyiz akmaya başladı gönlüne.
Kısa zamanda yükseldi.
Zamanının bir tânesi oldu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı