Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Bunları niçin topluyorsun?"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-06-08 / Hit: 377

Bursa velîlerindenTokatlı Hayreddîn Efendi, Edirne‘de doğdu. 1608 senesinde Bursa’da vefât etti.
Çok şefkatli, çok cömertve yardımsever bir zâttı.
Şöyle ki;
Umre için yola çıktı bir gün. Yol arkadaşları da vardı yanında. Henüz şehirden çıkmamışlardı ki yolda bir “kız çocuğu”nugördü.
Çok acıdı hâline.
Üstü başı yırtıktı. Bir çöplükten yiyecek artığı topluyordu.
Ona yaklaşıp sordu:
“Evlâdım! Niçin bunları topluyorsun?”
Kızcağız büktü boynunu...
“Amca, biz yetim iki kardeşiz. Bir de annemiz var. Üçümüz de üç gündür açız” dedi.
Acıdı mübârek.
“Yâ, öyle mi yavrum?”
“Evet amca. Buradan yiyecek bir şeyler bulabilir miyim diye bakıyordum.”
Mübareğin gözleri yaşardı.
O anda vazgeçti umreden.
Bütün parasını verdi o kıza.
Yol arkadaşları;
“Hocam ne yaptınız, bütün paranızı o çocuğa verdiniz, birlikte umreye gitmiyor muyduk?” dediler.
Buyurdu ki:
“Benim umrem bu olsun.”
Sordular:
“Bu, umrenin yerini tutar mı?”
Cevâben;
“Hem de fazlasıyla tutar. Zîra biz ‘nâfile' bir ibadet içingidiyorduk. Yâni farz değildi üstümüze. Ben bu acıklı manzarayı görünce vazgeçtim bu nâfile ibâdetten. Siz gidin”dedi.

YORUM YAZ




Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı