Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Annenin babanın duâsını al!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-06-01 / Hit: 399

Mısır evliyâsındanAhmed-ez Zâhidhazretlerinin talebesinden Ömer adında bir “genç”, bu zâtın huzûruna geldi bir gün.
Ve kendisine;
“Hocam! İzin verirseniz memlekete gitmek istiyorum” dedi.
Büyük zât;
“Hayhay evlâdım!.. Git tabii, iyi olur”buyurdu.
“Yarın çıksam hocam?”
“Tabii ya, anneni babanı ziyâret eder, duâlarınıalırsın.”
Delikanlı sevinmişti...
Hocasının elini öpüp çıkıyordu ki, seslendi arkasından;
“Giderken bal götür babana!”
“Başüstüne” dedi.
O gün düştü yola...
Memleketine vardığında gördü ki babası ağır hasta. Getirdiği balı verdi annesine.
Kadıncağız balı görünce çok şaşırdı!
Oğluna sarılıp;“Nereden akıl ettin bunu oğlum?”dedi.
“Hayrola anneciğim!.
Bal mı lâzımdı yoksa?”
“Evet ya, doktorlar babana bal yemesini söylediler. Ama yoktu buralarda. Çâresizdik. Sen Hızır gibi yetiştin oğlum.”
Çok sevindi buna.
Annesine dönüp;
“Hocam söyledi anne, ben nereden bileyim” dedi.
Kadıncağız;
“Ya, öyleyse bil o hocanın kıymetini oğlum. Sakın ayrılma yanından”dedi.
Sonra açıp, o balı yedirdiler hastaya.
Kısa zamanda kavuştu şifâya...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı