Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Rüyâda Resûlullahı gördüm"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-04-28 / Hit: 542

Ebû AbdullahTuruğbâdîhazretleri “rahmetullahi aleyh”evliyânın büyüklerindendir...
Tus şehrinde vefât etti...
Bu mübârek zât, bir gün, iki oğlunu yanına çağırdı.
Ve onlara;
“Evlâtlarım! Bu gece rüyâda, Resûlullah Efendimizi gördüm” buyurdu.
Sordular hemen:
“Hayırdır inşallah. Nasıl gördün babacığım?”
Dedi ki;
Efendimiz bana;“Dünyânın sıkıntısını çektiğin yeter. Artık bana gel”buyurdular.
Çocuklar merak etmişlerdi;
Sordular ki:
“Sen ne dedin babacığım?”
“Başüstüne”dedim.
Ama sordum hemen:
“Yâ Resûlallah! Size getirecek bir armağanım yoktur. Hediye olarak size ne getireyim acabâ?”
Buyurdular ki:
“Oğullarını getir!"
Onlar bunu duydular.
Sevinçten hopladılar.
“Öyle miii, ne güzel babacığım?”
“Evet, şimdi söyleyin. Resûlullahın huzûruna giderken hanginiz benimle gelir? Hanginizi götüreyim?”diye sordu onlara.
İkisi bir ağızdan;
“Beni götür, beni götür!”diye haykırdılar sevinçle!
Çok memnun oldu.
Bunun üzerine “üç tabut” yaptırdı o gün. Akşama doğru, üçü de göç etti bu âlemden...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı