Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

​"Merhametli olmayan merhamet göremez!"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-04-21 / Hit: 363

"Tasavvuf, herkese acımak demektir... Şefkatli kimse, başkalarına dert, felaket gelmesinden üzülür, herkesin sıkıntıdan kurtulmasına çalışır."
 
 
Dinimizde merhamet etmenin önemi büyüktür. Merhamet etmek; acımak, şefkat göstermek demektir. Allahü teâlânın esma-i hüsnasındaki"Rahman","Rahim"gibi isimlerinin anlamı, merhamet eden, acıyan, şefkat gösteren demektir.
Din büyükleri buyuruyor ki:
"Tasavvuf, herkese acımak demektir... Şefkatli kimse, başkalarına dert, felaket gelmesinden üzülür, herkesin sıkıntıdan kurtulmasına çalışır. Allahü teâlâ Eshab-ı kiramı,(Birbirine merhametli, şefkatli)diye övüyor..."
Bir kimse, Peygamber Efendimizin, torunları Hazret-i Hasan ile Hazret-i Hüseyin'i öptüğünü görünce "Benim on tane çocuğum var. Hiçbirini öpmedim" der. Resûlullah Efendimiz,(Merhametli olmayan merhamet göremez)buyurur.
Hazret-i Ömer, bir zata görev verir. Adam, görev yerine gitmeden önce Hazret-i Ömer'in huzuruna gelir. Halife'nin çocuğunu öptüğünü görünce, "Ben çocuklarımı hiç öpmem" der. Hazret-i Ömer,"Senin küçüklere, şefkatin yok, millete nasıl acırsın?"buyurarak görev emrini imzalamaz...
Kâfir olsun mümin olsun, herkese; hatta bütün hayvanlara merhamet etmek gerekir! Büyük İslâm âlimi Hüseyin Hilmi Işık (kuddîse sirrûh) buyurdu ki:
"Evliyalar Cenab-ı Hakkın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için ister kâfir olsun ister mümin olsun hiçbir insan arasında fark gözetmeksizin herkese merhametlidir..."
***
Bağdatlı bir zengin, Yemen'deki evliya bir zatın adını duyar, "O mübarek zatın elini öpüp, talebesi olayım" diye yola çıkar... Yemen'e girince bir handa konaklar. O esnada bir fakir gelip,"Aç ve fakirim"der. Zengin, fakir adama, "Defol git buradan, parayı sizin için mi kazanıyoruz?" der. Zavallı fakir de,"Emrin olur"der, çıkıp gider...
Zengin de, oradan bir başka şehre gelir, yine bir handa misafir olur. Bu defa yine bir fakir gelir,"Aç ve fakirim"der. Zengin, bu fakire de, "Git buradan, dilenci için mi para kazanıyoruz?" diyerek kovar. Fakir de,"Emrin olur"der, çıkıp gider...
O zengin nihayet, mübarek zatın bulunduğu şehre gelir. O zat, talebelerine;
"Bağdat'tan biri geliyor, sakın onu dergâha sokmayın, kapıda beklesin"der.
Dergâhtan herkes gidince, o zengini çağırıp, niye geldiğini sorar. O da;
"Efendim, ben talebeniz olmak, himmetinize kavuşmak istiyorum" der. O zat, der ki:
"Hayret, ben sana iki defa geldim. İkisinde de, beni kovdun. Ben de, 'Emrin olur' dedim. Şimdi kovma sırası bende. Burası cimrilerin yeri değildir. Fakire merhameti olmayanın, dinine de merhameti olmaz..."

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı