Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Tövbe makamlarının sonu yoktur!..

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-04-16 / Hit: 197

"Her işin başı tövbedir. Tövbe makamlarının sonu yoktur. Makamlar için tövbe, bina için toprak gibidir."
 
Hüseyn bin Muiz Belhî hazretleri Hindistan evliyâsının büyüklerindendir. Delhi’de doğdu. Sekizinci asrın ortalarında vefât etti. Talebelerine yazdığı mektupları toplandı. “Mektûbât” adı verildi. Bu eserdeki mektuplardan biri aşağıdadır:
Kâdı Emced’in oğluna nasihatlerini bildirir:
“Size nasihatim şudur ki; dâima nefsinize karşı olun, her zaman gayretinizi, hevâ ve heveslerinize muhalif yapın. Ameli ganîmet bilin. Bu amel, yapılacak iş, dâima kalbinizi kontroldür. Kalbinizde O varsa, O’nun zikri duruyorsa, onu İslâm bilin, gaflet varsa küfür sayın. Azalarınızı, bedeninizi küçük ve büyük günahlardan temiz tutun. Gece-gündüz tövbenizi ve imânınızı yenileyin. Kalbinizi iyi yoklayın.
Bu fakirden almış olduğunuz vazîfelere devam edin. Her işin başı tövbedir. Tövbe makamlarının sonu yoktur. Makamlar için tövbe, bina için toprak gibidir. Toprağı olmayanın binası da yoktur. Bizim ve sizin için en önemli şey, gözünü, kulağını, elini, dilini, günahlardan ve Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uygun olmayan şeylerden temiz tutmamız, gece-gündüz; 'Bugün dilim temiz kaldı mı?'düşünce ve araştırmasında olmamızdır. Bunun gibi azalarımızdan hangisi temiz kaldı, hangisi kirlendi diye incelememiz, kirlenenler için tövbeyi ve imânı yenilememiz lâzımdır. Bu dertle, bu üzüntü ile meşgul olursanız, bütün cihanın ibâdeti sizin isminize yazılır.
Bu zamanda kime; temiz ve helâl yemek, azalarını günahlardan temiz tutmak nimeti verilmişse, o, zamanımızın Cüneyd’idir. Eğer insaf edilirse, sözün özü budur. İşin esâsı da budur. Diğerleri akarsu üzerindeki yazı gibidir. Bu manave devlet ele geçerse, yahut arada bir elverirse, o zaman şükür vâcib olur. Elvermediği zamanlarda da tövbe lâzım olur.
Bugün İslâm sıratında, köprüsünde yürüyen, yarın hakîkî sırattan da selâmetle geçer. Dînin emir ve yasaklarında ayağı kayanın, şüphesiz orada da ayağı kayar.Elden geldiği kadar adımı, dînimizin dâiresi içinde bulundurup, sağlam durmalı, dışarı çıkmamalıdır. Böylece sûret ve mananın saadetini tatmalıdır. Koskoca ömür fısk ve fücurla geçti. Bir ömürde, Allahü teâlânın beğeneceği on rekat namaz müyesser olmadı. Hakîkaten oruç denilebilecek bir gün oruç ele geçmedi. Bizim hâlimiz, sabahleyin Müslüman kalkmak, bütün günü günahlarla geçirmek ve yatarken tekrar Müslüman olmaktır...”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Salih arkadaşlarla yola çıkmalı...

Hacca gidecek olan kimsenin önce tövbe etmesi, borçlarını ödemesi gerekir.   Şemseddîn Muhammed Kayâtî hazretleri fıkıh, usûl ve hadîs âlimlerindendir...

Hak teâlâ, tevazu göstereni yükseltir

“İnsanlara teşekkür etmeyen,Allahüteâlâyaşükredemez. Tevazu göstereni Hakteâlâyükseltir.Kibredenide alçaltır.”   Seyyid Muhammed Kaşâşî hazretleri evliyânın...

İmândan sonra en kıymetli ibâdet

Namazı doğru kılmakla şereflenen bir kimse, çirkin, kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur.   Sadrül-efâdıl Harezmî hazretleri fıkıh, nahiv ve lügat âlimidir. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı