Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Mutlulukla alakalı bir anket çalışması...

Prof.Dr.Ramazan Ayvallı

Tarih: 2018-04-16 / Hit: 278

Bütün insanlar“mesut”ve“bahtiyâr” olmak isterler.“Saâdet” “Mutluluk, bahtiyârlık; dünyâda ve âhirette mutluluk”şeklinde tarif edilmektedir...
 
24.02.2018 târihinde, Türkiye gazetesinin 3. sayfasında bir anket yayınlandı.Biz, önce, o anketi nakledelim, sonra da konuyla ilgili birkaç kelime yazalım:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin“Yaşam Memnûniyeti Araştırması”sonuçlarını açıkladı. Buna göre:
"2015 yılında yüzde 56,6 olarak kayıtlara geçen mutlu [mesut, bahtiyar] olduğunu beyân edenlerin oranı, geçen yıl [2017'de] yüzde 61,3 oldu.
Mutsuz [bedbaht] olduğunu beyân edenlerin oranı ise, yüzde 11,4’ten yüzde 10,4’e düştü.
Kadınlarda mutluluk oranı, 2015’te yüzde 60,2 iken, 2016’da yüzde 64,5’e yükseldi. Erkeklerde bu oran, yüzde 52,9’dan yüzde 58,1’e çıktı.
Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı yüzde 65,1 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise, yüzde 58,2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.
Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Geçen yıl evlilerin yüzde 64,7’si mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 53,5 oldu."
***
Bu vesîleyle ifâde edelim ki, dünyâdaki bütün insanlar“mesut”ve“bahtiyâr”yanimutluolmak isterler.“Saâdet”,sözlüklerde“Mutluluk, bahtiyârlık; dünyâda ve âhirette mutluluk”şeklinde tarif edilmektedir.
Şimdi saâdet (mutluluk) denilince, yalnız dünyâdaki rahatlık hatıra geliyor. Halbukiasıl saâdet (mutluluk), ebedî olan âhiret saâdetidir. Âhiret saâdetine kavuşabilmek için, Allahü teâlânın ve son Peygamberi’nin emirlerine uymak yegâne çâredir; bundan başka çâre yoktur.
“Bütün üstünlükler, faydalı şeyler İslâmiyet'in içindedir. Eski dînlerin, görünür, görünmez bütün iyiliklerini İslâmiyet kendinde toplamıştır. Bütün saâdetler, muvaffakiyetler (başarıların sırrı) ondadır...”buyuranSeyyid Abdülhakîm-i Arvâsî (rahimehüllah)ne güzel söylemiştir?
“Saâdet-i Ebediyye”:“Sonsuz, ebedî mutluluk, bahtiyârlık”demektir. Büyük âlimİmâm-ı Mâverdî,“Saâdet-i ebediyyeye kavuşmak için Müslümân olmak lâzımdır”derken, yine en büyük âlim ve velîlerdenİmâm-ı Rabbânî,“Cehennem'den kurtulmak ve saâdet-i ebediyyeye kavuşmak, Peygamberlere (aleyhimüs-selâm) tâbiolmaya bağlıdır”buyurmuştur.
Ca'fer-i Huldî ise, saâdetin anahtarını şöyle veriyor:“Sâlihlerle berâber olmak, sonsuz saâdetin anahtarıdır.”
Ebû Ali Cürcânî’nin zikrettiği saâdet alâmetleri de son derece önemlidir:
“Bir kulun, Allahü teâlânın beğendiği işleri kolayca yapabilmesi, sünnete göre hareket etmesi, sâlih kimseleri sevmesi, eş-dost ile güzel geçinmesi, Allah rızâsı için insanlara iyilik yapması, Müslümânların işini görmesi ve vakitlerini Allahü teâlânın dînine hizmetle geçirmesi, saâdet alâmetlerindendir.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Allahü teâlâya mekân tahsis etmek küfürdür!

"Fırak-ı dâlle"denilen bazı bozuk fırkalar,Cenâb-ı Hakk'a, maalesef,layık olmayan bazı sıfatlar yüklemişler, meselamekân tahsis etmişlerdir!..    ...

Allahü teâlânın sıfatları

"Allahü teâlânın mekânı yoktur; zamanlı değildir. Bir şeye girmiş, bir yere yerleşmiş değildir. Hudûdlu, bir şeyle çevrilmiş değildir."   Geç...

Allahü tealanın sıfatlarına dair...

İnsanlar kendiliklerinden ne tasavvur, tahayyül ve tefekkür ederlerse etsinler,Allahü teâlâ, onların o hayal ve düşüncelerinden münezzehtir.   Dünkü makalem...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı