Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Yâ Resûlallah! Mirâcınız mübârek olsun!.."

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-04-14 / Hit: 256

Hazreti Ebû Bekir, Resûlullahın mübarek adını işitince, hiç tereddüt etmeden; "Eğer O söyledi ise, inandım. Bir ânda gidip gelmiştir!"dedi...
 
 
ResûlullahEfendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem"o geceMescid-i Aksâ'dacemaat ile namaz için Hazreti Âdem, Hazreti Nûh, Hazreti İbrâhîm peygamberlere, imam olmalarını sıra ile söyledi. Hiçbiri kabul etmedi. Özür dilediler.Cebrâil aleyhisselâm, Habîbullahı ileri sürdü:
-Sen varken, başkası imâm olamaz,dedi.
Namazdan sonra, mescidden çıkıp bilinmeyen bir mirâc ile, bir ânda, yedi kat gökleri geçtiler. Her gökte bir büyük peygamberi gördü. Cebrâil aleyhisselâm Sidre'de kaldı.ResûlullahEfendimizo gece Cenneti, Cehennemi, sayısız şeyleri görüp, bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde Allahü teâlânın dilediği yüksekliklere ulaştı. Hiçbir mahlûkun bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetlere kavuşup, bir anda, Kudüs'e ve oradan Mekke-i mükerremeye, Ümm-i Hânî'nin evine geldi. Yattığı yer henüz soğumamış, leğendeki abdest suyunun hareketi durmamış idi...
ResûlullahEfendimiz sabah olunca, Kâbe yanına gidip mirâcını anlattı. İşiten kâfirler alay etti. Müslüman olmaya niyyeti olanlar da vazgeçti...
Kâfirlerden birkaçı hemen Hazreti Ebû Bekir'in evine geldi. Çünkü, onun akıllı, tecrübeli, hesaplı bir tüccâr olduğunu biliyorlardı. Dediler ki:
-Ey Ebâ Bekir! Sen çok defa Kudüs'e gittin geldin. İyi bilirsin. Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek, ne kadar zaman sürer?
-İyi biliyorum. Bir aydan fazla.
Kâfirler bu söze sevindi. "Akıllı, tecrübeli adamın sözü böyle olur" dediler. Gülerek, alay ederek ve HazretiEbû Bekir'in de kendi kafalarında olduğuna sevinerek;
-Senin efendin, Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Artık iyice sapıttı! dediler.
Hazreti Ebû Bekir, Resûlullahın mübarek adını işitince, hiç tereddüt etmeden;
-Eğer O söyledi ise, inandım. Bir ânda gidip gelmiştir!dedi...
Kâfirler neye uğradıklarını anlayamadı. Önlerine bakıp gidiyor;
"Vay canına, Muhammed ne yaman büyücü imiş. Ebû Bekir'e sihir yapmış" diyorlardı...
Hazreti Ebû Bekir hemen giyinip, Resûlullahın yanına geldi. Büyük kalabalık arasında, yüksek sesle şöyle dedi:
-Yâ Resûlallah! Mirâcınız mübârek olsun!
Resûlullah, o gün Hazreti Ebû Bekir'e"Sıddîk"dedi. Bu adı almakla, bir kat daha yükseldi...
***
Müşrikler, tahkikçi mantığıyla, Peygamber Efendimizin miracını inkâr ederken, Hazret-i Ebu Bekir,aklını atıp, Resulullah'ın bir anda Mirac'a gidip geldiğini tasdik etti. Peygamber Efendimiz,"Ebu Bekir’in imanı, bütün insanların imanları toplamıyla tartılsa, onun imanı daha ağır gelir"buyurdu. Bu, tahkikle değil, tasdikle olmuştur.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir..."

Cennetle müjdelenen bu mübarekinsanları sevmediği gibi üstelik bir de aşağılayan ve kendilerine "din adamı" denilen kimseler gizli din düşmanıdır!.. ...

"Her asır, öncekinden daha bozuk olur!.."

Peygamber efendimiz buyurdu ki:"Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur."   Muhammed aleyhisselamın yaşadığı ...

Yurt dışından gelen ibretlik bir mektup!..

“Efendim, ben bir medresede talebeyim. Burada câmide hocanın biri vaaz veriyor. Dinledim, hep Vehhâbî kitaplarından anlatıyor..."   Bugünün takvim yapr...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı