Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Duâ edin, çocuğumuz olsun"

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-04-14 / Hit: 381

Ebû Abdullah el Basrî“rahmetullahi aleyh”, Basra'da yetişen evliyâdandır. Kabr-i şerîfi Basra'dadır.
Sevdiklerinden bir kimse vardı ki, çocuğu olmuyordu.
Bu kişi bir gün buzâta gelip arz etti:
“Efendim bir mâruzatım var.”
“Buyur evlâdım, söyle.”
“Otuz yıllık evliyiz hocam. Ancak hiç çocuğumuz olmadı. Ama hanım da, ben de, hayırlısıyla bir çocuğumuzun olmasını çok arzu ediyoruz. Duâ buyursanız da, Allahü teâlâ bize bir çocuk ihsân etse.”
Buyurdu ki:
“Çocuk istiyorsanız, tövbe istiğfâra devam edin!”
Adam şaşırdı!
“Tövbeye mi devam edelim?”
“Evet evlâdım.”
“Anlamadım hocam. Niye tövbe edelim ki?”
Mübârek gülümsedi:
“Siz çocuk istemiyor musunuz?”
“Evet, çok istiyoruz.”
“Öyleyse istiğfârı çok okuyun. İstiğfâr, her kapıyı açar. Çocuğunuz olunca, ismini Mehmet koyun. İnşallah sâlihlerden olur.”
Adam anladı nihâyet.
“Başüstüne” dedi.
Böylece erkek çocuklarıolacağını da öğrenmişti.
Elini öpüp ayrıldı huzurdan.
Çok geçmeden bir “erkek çocukları” oldu.
Adını “Mehmet” koydular.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı