Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Namaz vakti geçiyor!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-03-27 / Hit: 359

Dede Halîfe“rahmetullahi aleyh”, Osmanlı âlim ve evliyâsının meşhurlarındandır.
Amasya'da yaşadı.
İznik'te vefât etti...
● ● ●
Bu zât birkaç talebesiyleseyahate çıktı bir gün.
Az sonra suları bitti.
Ancak hem içmek için lâzımdı su, hem de abdest için.
Talebeler etrâfa dağılıpsu aradılar.
Ancak bulamayıpgeri döndüler.
Namaz vakti de geçmek üzereydiki, telâşla bu zâta geldiler.
“Hocam! Namaz geçiyor,ne yapacağız?”
Mübârek zât açtı ellerini.
“Yâ Rabbî! Bize sonsuz hazînenden su ihsân eyle”diye yalvardı.
Sonra da kalktı veasasını yere vurdu
Kudret-i ilâhîyle “su” fışkırdı o yerden.
Serin ve lezzetliydi.
Abdestlerini aldılar vesusuzluklarını giderdiler.
● ● ●
Bir gün, bu zâta;
“Size en hoş gelen amel nedir?"diye sordular.
Cevâbında;
"Mümin kardeşlerimi sevindirip ferahlandırmaktır"dedi.
Sordular yine:
"Ondan sonra nedir?"
Cevâbında;
"Mümin kardeşlerime ikrâm etmektir"buyurdu...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı