Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Farkında bile değilim!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-03-24 / Hit: 505

Fudayl bin İyâd hazretleri;Dâvud-i Tâî“rahmetullahi aleyh” hazretleri ile ömründe iki defâ görüşmüş, karşılıklı sohbette bulunmuştu.
Bir gün, yine gitmiştibu büyük zâtın evine.
Oturup sohbet ettiler.
Fudayl bin İyâd, bir ara tavana baktı.
Ve hazret-i Dâvud'a;
"Ey Dâvud! Baksana, evin tavanı çatlamış, hem neredeyse üstümüze yıkılacak"dedi.
O, başını kaldırdı.
Hazret-i Fudayl'e;
"Ben nice zamandır bu evdeyim. Bırak tavandaki çatlağı, tavan var mı, yok mu, onun bile farkında değilim"diye cevap verdi.
● ● ●
İbni Semmak hazretleri de, bir gün Dâvud-i Tâî hazretlerini ziyârete geldi.
Sohbet ettiler.
İbni Semmak;
“Ey Dâvud, bana biraz nasîhat eder misin" dedi.
Hazret-i Dâvud;
"Öyle hayat sür ki, Allahü teâlâ seni, yasak ettiği günah bir işi yaparken görmesin"buyurdu.
İbni Semmak;
"Ne güzel"dedi.
Çok hoşuna gitti.
Ve “yine söyle” dedi.
Hazret-i Dâvud;
"Öyle yaşa ki, Allahü teâlâ seni, emirlerinden birini terk ettiğini görmesin"buyurdu.
O, bunu da duydu.
"Yine söyle" dedi.
O vakit de;"Dünyâyı ve dünyâ zevklerini öyle terk et ki, iftârın ölüm olsun"buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı