Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Akıllı yardımcı, sultanı şöhret sahibi yapar...

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-03-17 / Hit: 295

Zeki ve akıllıvezir, hükümdarı şöhret sahibi yapar. Çünkü iyi yardımcılar, idareye daima iyi kimseleri alırlar. Bid’at ehli, bozuk itikatlı kimselerden uzak dururlar...
 

Devlet adamlığı ve devlet işleri büyük sorumluluk ister. İşininehliolmayan, inançsız,itikadı bozuk kimselerle çalışmak, onları tefrik edememek ve önemli mevkilere getirmek-velev ki o bir kişi dahi olsa- bütün ülkeye büyük zararverir.Bunun için,Müslümanların, sultana, devlet başkanına itaat ve hayırdua etmesi, Ehl-i sünnet itikadındandır.
Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Alparslan bir gün vezirine der ki:
-Sen bana niçin düşmanlık yapıyor ve saltanatıma göz dikiyorsun?
-Ey efendimiz, bu nasılsözdür? Ben bir bendeyim. Efendimize karşı ne kusur işlemişim?
-Senin kâtibin bir Bâtıni değil mi?
-Efendim o kim oluyor? Ateş olsa cirmi kadar yer yakar;zehir olsa, veremez bir zarar?
-Gidin, o kâtibi getirin!
Hemen gidip kâtibi getirirler. Alparslansorar:
-Sen Bâtınisin, Bağdat halifesi hak değildir diyorsun, öyle değil mi?
-Hayır ben Bâtıni değil, Rafıziyim.
-Sanki Rafızilik Bâtınilikten üstün mü de bunu kalkan yapıyorsun be adam? Suç senin değil,seni işe alanındır.
Sultan, Rafıziyim diyen Bâtıniyi gönderdikten sonra, at kılından yapılmış bir kilim çıkarır, bir parça kıl çeker ve vezire der ki:
-Bunu kopar!
Vezir alıp koparır. 5 kıl verir, onu da koparır. 20 kılı büküp der ki:
-Bunu kopar bakalım!
Vezir koparamaz.Sultan der ki:
-İşte düşman da tıpkı bunun gibidir: Bir, iki, beş olursa başa çıkmak kolay olur; fakat çoğalıp sırt sırta verdikleri zaman, onlar yerlerinden kaldırılamaz. Bunlar böyle tek tek aramıza girip, memuriyetleri ellerine geçirdikleri zaman, kısa bir sürede Irak'ta isyan zuhur eder ve gizli-açık düşmanlarla bir olurlar. Bizleri helak etmeye çalışırlar. Onun için hizmetçilerinizi iyi seçin! Bizemuhalif olanları kendine yaklaşmaya yol verirsen, bu iş, hem kendine, hem de bana karşı ihanet olur...
Tarihte örnekleri çoktur. Zeki ve akıllıvezir, hükümdarı şöhret sahibi yapmıştır. Çünkü iyi yardımcılar, idareye daima iyi kimseleri almışlardır. Bid’at ehli, bozuk itikatlı kimselerden uzak durmuşlardır.
Neml suresinin20. âyet-i kerimesi sultanlara, devleti idare edenlere memleketleri hususunda uyanık ve dikkatli olmalarına, halkın işlerini iyi yürütmelerine, tebasından yüksek mertebede olanların durumlarını araştırdığı gibi, aşağıdakilerin hâllerini de sorup öğrenmesine; hepsinin varlığındanve yokluğundan haberdar olması gerektiğine işaret etmektedir...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur!

Bir müminin günah işlediğini zannetmek, suizan olur. Kalbe gelen düşünce, suizanolmaz. Eğer kalpo tarafa meylederse, o zaman suizanolur.   Suizan, bir kimse...

Dünyayı kalpten çıkarmanın ilacı

Dünya sevgisi, her cins kötülüğün başıdır. Dünyayı kalpten çıkarmanın da bir tek ilacı vardır. O da,Allah adamlarını sevmektir.     Dünya fani, âhiret b...

"Noel Baba" efsanesi ve yılbaşı kutlamaları

İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenkis: "Noel Baba Yortusu"safsata ve efsanedir. İncil'de geçen Noel'le ilgili sözlerbirer peri masalıdır!" ...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı