Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ömür, büyük sermâyedir

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-03-17 / Hit: 369

Kûfe'de bâzı kimseler,Dâvud-i Tâî“rahmetullahi aleyh” hazretlerine gelerek "Bize nasîhat eder misiniz?" dediler.
Büyük velî;
"Ömür, büyük sermâyedir; onu boşa harcamayın. En güzel iş, İslâmiyet’i iyi öğrenmek, öğretmek ve bu bilgisiyle amel etmektir"buyurdu.
● ● ●
Bir sohbetinde;
"Kabirdekiler, dünyâda işledikleri günahlar için, kabirlerinde acı azap çekiyorlar"buyurdu.
Ağlamaya başladı!
Ve gözyaşları aktı!
Sözüne devamla;
"Şu anda, mevtâlar kabirlerinde, işledikleri günahlar için büyük ‘pişmânlık’ içindedirler. Bugün yaşayanlar da yarın ölünce, çok pişmân olacak ve ‘âh, keşke hiç günah işlemeseydim’ diyecekler”buyurdu.
● ● ●
Bir gün de bu zâta;
"Müslüman kime denir efendim?" diye sordular.
Büyük velî;
"İmân edip de kendini İslâmiyet’e uyduran, Müslümandır. İslâmiyet’i kendi arzusuna uydurmak isteyen, Müslüman değildir"buyurdu.
● ● ●
Bir gün de; "Rabbimden üç şey istedim. Dünyâya hiç rağbet etmeyeyim. Namazlarımı O’nun beğendiği gibi kılayım. Ve şehitlik rütbesine kavuşayım" buyurdu...
  •  
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı