Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Yâ Rabbî! Bize yardım et!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-02-21 / Hit: 369

Manisa Demirci'de medfun bulunanŞeyh Sinan Efendi“rahmetullahi aleyh”, hacca gitti bir sene.

Dönüşte bir gemiye bindi.
Bir miktar yol almışlardı ki,bir “korsan gemisi” belirdi.
Ve hızla yaklaştı bu gemiye.
Maksatları kötüydü…
Hepsi de eşkıyâ idi.
Baskın yapacak, mal ve canlarına zarar vereceklerdi bu Müslümanların.
Ama yapamadılar.
Âciz kaldılar...
Zîra bu gemide ŞeyhSinan Efendi vardı.
Bu hâli gördü.
Ve ellerini açıp;
“Yâ Rabbî! Bize yardım et. Kurtar bizi bu zâlimlerin şerrinden”diye duâ etmişti...
Duâsı henüz bitmişti.
Âniden bir rüzgâr çıktı.
Korsan gemisini alıp,götürdü tâ ötelere.
Ve kısa zamanda kayboldu gözden...
Gemidekiler kurtulmuştu...
● ● ●
Bir gün, bu büyük velîyesevdiği bir kimse gelerek;
“Kalbimi dünyâ düşüncelerindenhiç kurtaramıyorum efendim” dedi.
Ardından sordu:
Bana, bu husustatavsiyeniz nedir?”
Büyük velî dinledi.
Ve cevâbında;“Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tövbe ve istiğfâr okuyun. Korkulu zamanlarda özellikle ‘Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm’ duâsını çok okuyunuz!”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı