Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Menkıbe okumanın ve dinlemenin faydaları

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-02-12 / Hit: 418

Evliya menkıbeleri gönül zenginliğine, güzel düşünmeye, güzel huylu olmaya,günahlardan sakınmaya,Allahü teâlânın hatırlanmasınavesile olur...
 
Menkıbelerin dinimizdeki yeri ve önemi -2-
Menkıbeler, Ehl-i sünnet büyüklerinin, evliya zatların örnek yaşayışları, hâlleri, sohbetleri, nasihatleri, ibret dolu sözleri ve kerametlerini konu alan hatıralardır. Evliya zatların hayatları İslamiyet’in yaşanmış şeklidir. Gönüllere ve vicdanlara hitap eder. Menkıbeler, manevi hayatımız üzerinde olduğu kadar özel ve sosyal hayatımızda da olumlu ve faydalı tesirler yapmaktadır. Dolayısıyla menkıbeler gönül zenginliğine, güzel düşünmeye, güzel huylu olmaya, günahlardan sakınmaya veAllahü teâlânın hatırlanmasına vesile olmakta, gönüllere huzur ve ferahlık vermektedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Öyle zatlar vardır ki, Allah’ı hatırlamanın anahtarıdır. Onlar görülünce Allah hatırlanır.)[Taberani]
(Allahü teâlâ buyurdu ki: Ben anılınca evliyam hatırlanır. Onlar anılınca da, ben hatırlanırım.)[İ. Begavî-Mesabih]
Molla Cami "kuddise sirrûh" hazretlerievliya zatların menkıbelerini anlattığı "Baharistan" adlı eserinde şöyle buyurur:"Evliya zatların menkıbeleri, nefis ve şeytana karşı kalbe destek olur, onu kuvvetlendirir."
Yine Molla Cami hazretleri"Nefahât-ül Üns"adlı kitabında bu konuyu daha geniş olarak şöyle anlatır:
"Evliyanın büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine sordular: 'Evliya menkıbelerinin ne faydası vardır?' Cevaben dedi ki:Allahü teâlâ Hud süresi yüzyirminci ayeti kerimesinde mealen(Ya Muhammed! Peygamberlerin kıssalarını ve haberlerini, sana beyan ediyoruz ve onların ahvalinden seni haberdar kılıyoruz. Ta ki senin gönlün kuvvetlensin. Sana kavminden bir zahmet ve sıkıntı erişirse, o peygamberlerin ahvalini ve haberlerini düşünesin. Onlara dahi böyle zahmet, meşakkat ve sıkıntı gelince, nasıl sabır ve tahammül ettiklerini, tevekkül ve teslimiyet hallerini artırdıklarını bilesin)buyurmaktadır. Evliya menkıbeleri de, bunları okuyanlarda ve dinleyenlerde, bela ve imtihan vakitlerinde, kıtlık ve yokluk zamanlarında sabır, tahammül, tevekkül ve teslimiyet hallerini fazlalaştırır. Böyle zamanlarda evliya zatlar gibi sabır, tevekkül ve teslimiyet üzere olmaya yardımcı olur."
Sıbgatullah Arvâsî hazretleri buyuruyor ki: "Evliya menkıbelerini okumak, dinlemek Allah sevgisini artırır. Eshab-ı kiramın menkıbeleri, imanı kuvvetlendirir, günahları yok eder. (Evliyalar Ansiklopedisi)
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri de buyurduki: "Hasta yanında, evliya, âlim ve salih zatların menkıbeleri ve sözleri konuşulmalı, bunlara sevgisi arttırılmalı. Evliya-yı kiramdan bahsetmek, rahmete sebep olur." (Sefer-i ahiret risalesi)

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı