Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

“Bir şeyden korktuğun zaman!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-12-18 / Hit: 540

Câfer-i Sâdıkhazretlerine, bir gün “iki genç” gelip, “Efendim, bize abdestin fazîletinden anlatır mısınız” dediler.
Büyük velî, “peki” dedi.
Şu hadîs-i şerîfi nakletti:
(Ümmetimin abdest uzuvları, mahşer karanlığında öyle nûrlu olur ki, etrâflarına ışık saçar. Başkaları onlara gıptayla bakıp, keşke biz de bu ümmetten olsaydık diye hayıflanırlar.)
Sonra o gençlere;
“Eski peygamberlerin kitaplarında‘Bir şeyden korkan kimse, hemen abdest alırsa, o şeyin zararından korunmuş olur’diye okumuştum” buyurdu.
Ve şu hâdiseyi anlattı:
Bir yere gidiyordum...
Bir râhibin evini görünce durup onu îmâna dâvet etmeyi düşündüm...
Varıp çaldım kapıyı.
Ama kapı açılmadı.
Birkaç dakika sonra râhip elinde havluyla çıkıp;
“Beklettim, özür dilerim” dedi.
Sordum:
“Niçin geç açtınız?”
“Abdest alıyordum.”
“Niçin?”
“Sizi pencereden görünce heybetinizden korku geldi kalbime! Hemen abdest almaya gittim. Zîra Tevrat'ın tavsiyesi böyledir.”
“Ne tavsiye ediyor?”
“Bir şeyden korktuğun zaman abdest al ki, ondan zarar görmeyesin”yazıyor.
Tam vaktiydi...
“Size bir teklifim var, Müslüman olur musunuz?”dedim.
Râhip kelime-i şehâdeti okuyup îmânla şereflendi. Bir abdest sebebiyle ebedî cehennemden kurtuldu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı