Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Kimsenin kalbini incitmeyin!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-12-08 / Hit: 682

Mekke-i mükerremede dünyaya gelenSeyyidet Nefîsehazretleri, bir gün bâzı hanımlara;
“Hiç kimsenin kalbini incitmeyin, velev ki kâfir bile olsa”dedi.
Hanımlar şaşırdı.
“Kâfirlerin de mi?”
“Evet, onların da kalbinikırmayacağız.”
“Ama onlar Allah'ı inkârediyor” dediler.
Seyyidet Nefîse;
“Olsun, öyle de olsa hiç kimsenin kalbini kırmaya hakkımız yoktur. Kalp kırmak dînimizde haramdır”diye açıkladı.
● ● ●
Bu mübârek hâtun bir gün sevdiklerine“İnsana sıkıntı veren şeyler nedir, biliyor musunuz?”diye sordu.
“Bilmiyoruz” dediler.
Dedi ki:
“Nefse tâbi olmak ve kötü arkadaşlarla düşüp kalkmaktır. Bu iki düşmana uymayan, sıkıntı çekmez.”
● ● ●
Bir gün de sevdiklerine;
“İmân ve ibâdet bilgilerini öğrenmek ve çocuklarına öğretmek, her Müslümana farzdır. Öğrenmeyenler ve çocuklarına öğretmeyenler Cehennemde yanarlar”dedi.
Dinleyenler;
“Bunların îmânı gider mi?”diye sordular.
Hazret-i Nefîse;
“Eğer öğrenmeye lüzum görmez, ehemmiyet vermez, hafife alırsa, o zaman imânını kaybeder ve Allah korusun ‘kâfir’ olur”dedi.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı