Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Kim hakkıyla zikrederse!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-12-01 / Hit: 655

Sehl bin Abdullah Tüsterîhazretleri, Horasan evliyâlarındandır.Basra’da vefat etti.
Ömrünün sonlarında, el veayakları hareket etmez oldu.
Namaz vakitleri hâriç...
O vakitlerde açılırdı.
Namaz bitince, yine eskisi gibi hareketsiz olurdu...
Bir sohbetinde;
"Kardeşlerim! Allahü teâlâyı hakkıyla zikreden kimse, ölüyü diriltmeyi kastederse, ölü dirilir"buyurdu.
Bir gün bir yere gitti.
Orada sohbet ediyorlardı.
Önünde “sakat biri” vardı.
Elini o sakata sürdü.
Sakat ânında ayağa kalktı.
Sapasağlam olmuştu.
● ● ●
Sehl-i Tüsterî hazretleri vefat edince; insanlar cenâze namazını kılmak için toplandılar.
Orada bir Yahûdivardı.
Yaşı yetmişi aşmıştı.
Dışarıdan sesler duydu.
“Ne oluyor” diye dışarı çıktı.
Cenâzeyi gördü.
Ve yanındakilere;
"Benim gördüğümü sizde görüyor musunuz?"diye sordu.
Onlar sordular ki:
"Ne görüyorsun?"
Yaşlı adam;
"Gökten inen ve cenâzeyle birlikte giden bâzı nurlu kimseleri görüyorum"dedi.
Çok duygulanmıştı!Kalbi değişti.
Kelime-i şehâdeti söyledi.
Ve Müslüman oldu...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı