Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Her duası kabul olurdu...

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2017-11-16 / Hit: 729

Sehl bin Abdullah-ı Tüsterîhazretleri, Horasan evliyâlarından olup, Basra’da vefat etmiştir.
Evliyânın büyüklerindendir.
Kendi nefsiyle olanriyâzetleri meşhurdur.
O kadar ibâdet ederdi ki hayvanlar bile itaat ederlerdi ona.
Yanına “vahşî hayvanlar” gelir, sessiz ve sâkin olarak oturur, hiç zarar vermezlerdi.
Duâsı makbûldü.
Herkes bunu bilirdi.
Ve huzûruna gelip duâisterlerdi kendisinden.
Hasta olan birine duâ etseydi ânında şifâya kavuşurdu.
Kendinin de bâzıhastalıkları vardı.
Ama o, bunları dert değil, bilâkis "büyük nîmet" bilir, hattâ şifâ için duâ bile etmezdi.
Bir gün yakınları;
“Efendim, hastalar sizin müstecap duânızla şifâya kavuşuyor. Sizin de iki mühim hastalığınız var, siz niçin kendinize duâ etmiyorsunuz acaba?” dediler.
Cevâben;
“Onlar, bu hastalıklarından kurtulmak istiyorlar ve netîcede kurtuluyorlar”buyurdu.
“Ya siz efendim?”
“Ben, hastalıklarımı dert değil, nîmet biliyorum. Çünkü Rabbim gönderiyor. İnsan, içinde bulunduğu nîmetten hiç kurtulmak ister mi?”buyurdu.
Ve devam edip;
“Ben bunlara sabredip şükrettikçe, Rabbim nice yüksek makamlara yükseltti beni”buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerdenFudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir"buyu...

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullar...

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerindenFudayl bin İyâdhazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!"buyurdu. ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı