Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Vehbi Tülek Yazıları

Yazi Tarih Hit
Namazlardan sonra duâyı sessiz etmeli 2018-08-15 30
Namaz kılan bir mümin, yükselir 2018-08-14 41
Resûlullahı canından çok sevmedikçe... 2018-08-13 43
Resûlullaha itaat Allah'a itaattir... 2018-08-12 31
Ölümden nasıl gaflette olunur! 2018-08-11 34
Resûlullahın binlerce mucizesi görülmüştür 2018-08-10 37
Allahın rahmetinden mahrum edilenler!.. 2018-08-09 17
Resûlullah, özür dileyen özrünü kabul ederdi... 2018-08-08 12
Resûlullahın kabrini ziyâret etmek sünnettir 2018-08-07 9
Sâlih kimseleri vesile etmek... 2018-08-06 7
“Bir velî kuluma düşmanlık eden!" 2018-08-04 25
Mümin, niyetini iyi ve doğru yapmalıdır 2018-08-03 28
Âhiretin tadını almak isteyen... 2018-08-02 25
Resûlullahın şefaatinden mahrum kalanlar!.. 2018-07-31 26
Ameller ihlâsla kıymet kazanır 2018-07-30 21
“Kabir ziyareti ölümü hatırlatır” 2018-07-28 28
Allah adamlarının Resûlullah sevgisi 2018-07-27 28
Tasavvuf, baştan başa edeptir... 2018-07-26 30
Ölmek, ruhun bedenden ayrılması demektir... 2018-07-25 31
İnsan, sâlihlerden uzak kalmamalıdır... 2018-07-24 38
"Onu kendisine habip eyledi..." 2018-07-23 40
Dünya ve âhiret saadeti için... 2018-07-21 38
“Allahım, takvâyı bunlara azık et!" 2018-07-20 44
Ölenin kıyâmeti kopmuş demektir! 2018-07-19 40
"Yâsîn-i şerîfte bir isim vardır ki!.." 2018-07-18 40
“Ey Ömer, bu zât Bedir Savaşına katıldı!.." 2018-07-17 38
Namazdaki kusurlar "tesbîh" ile örtülür... 2018-07-16 35
"İbâdetlerin en üstünü namaz kılmaktır..." 2018-07-14 39
"Siz, hidâyete götüren rehber olacaksınız..." 2018-07-12 46
Gerçek arkadaş, kızmaz kırılmaz ve küsmez!.. 2018-07-11 46
"Fıkıhta, senden iyi konuşanı görmedim" 2018-07-10 60
“Dünyayı seven kişi ölümü sevmez...” 2018-07-09 38
Yalan, güzelliğin ayıbı, lekesidir!.. 2018-07-07 43
Rahmân ism-i şerîfinin manası 2018-07-06 54
​Sözlerin en güzeli Kur’ân-ı kerimdir 2018-07-05 45
Kendine istediğini herkes için iste 2018-07-04 62
Hanefi'de namazın sünnetleri 2018-06-30 56
Beş vakit namaz kılmanın önemi 2018-06-29 51
Namazı inkâr edenlerin hâli! 2018-06-28 44
Dünyada iken cennet ile müjdelenenler... 2018-06-27 57
"Onlar için gelecekte korku yoktur!.." 2018-06-26 50
Kabul olmuş haccın alâmeti 2018-06-25 49
"Ebû Bekir'e gidiniz! Namazı o kıldırsın" 2018-06-23 58
"Allahü teala seni ateşten korusun!" 2018-06-22 56
Hiç eksilmeyen yemek ve su!.. 2018-06-21 75
"Vahyi ve kitapları inkâr ettiler..." 2018-06-20 66
Dünyânın âfeti şiddetli istektir 2018-06-14 100
Duânın kabul olduğu vakit... 2018-06-12 100
"Kim, Allah'a isyan edenleri beğenirse!" 2018-06-09 92
Salevat okuyanlar fakirlik görmezler 2018-06-08 82
​“Veren el, alan elden hayırlıdır” 2018-06-06 93
"Ey oğullarım, beni cihâda hazırlayınız" 2018-06-05 98
“Ey imân edenler! Allahı çok zikrediniz” 2018-06-04 103
Ebû Hanîfe'yi zehirlemek isteyen hasetçi!.. 2018-06-02 103
Duanın kabul olması için... 2018-06-01 91
"Ben Hüdâyım, cümle eşyaya kadirim..." 2018-05-31 85
"Ölümü unutanın hâli nasıl olur?" 2018-05-30 89
Onun gönderilmesi ile peygamberlik son buldu 2018-05-28 126
Salât ve selâmdan gafil olmamalıdır... 2018-05-26 104
​Ehl-i sünnet itikatını bilmemek! 2018-05-25 98
"Bu gelen emîndir onun sözüne uyarız" 2018-05-24 110
"Bilmediğini, âhireti düşünen âlimlere sor" 2018-05-23 110
“Oğlum! Kendini istiğfara alıştır" 2018-05-22 103
Ravda-i mutahharayı ziyâret hakkında... 2018-05-21 108
Bu ayda bulunan en kıymetli gece 2018-05-17 151
"O, alevli bir ateşe girecek" 2018-05-16 94
Geceyi ibâdetle gündüzü oruçla geçirirdi... 2018-05-15 77
Namazda Fâtiha okumak vâcibdir 2018-05-14 102
"Ondan başka hiçbir ilâh yoktur..." 2018-05-11 112
Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye... 2018-05-09 133
Allahı anmayı âdet hâline getirmek... 2018-05-08 124
"Sâlihleri vesile ederek duâ etmelidir" 2018-05-07 112
Dinde yapılan her yenilik bidattir!.. 2018-05-05 126
"Sen o peygamberin hanımı olursun!.." 2018-05-03 127
“Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez" 2018-05-02 145
"Gücün yerinde iken tövbe eyle!.." 2018-04-29 151
Allah, milletleri ilimle yükseltir 2018-04-28 137
​Kur’ân-ı kerimin kıraatine dair... 2018-04-27 116
En kıymetli amel edeptir... 2018-04-26 153
"Her günah işledikçe tövbe et!.." 2018-04-25 126
​İrâde etmek, başka râzı olmak başkadır 2018-04-24 121
“Kâdı, denizde yüzen kimse gibidir!.." 2018-04-23 101
"Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar!" 2018-04-21 109
“İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin!" 2018-04-20 82
Hastalık, teyemmüm etmek için özürdür 2018-04-19 81
"Nasihat, müminlere elbette fayda verir" 2018-04-18 125
"Cenâb-ı Hak, hep kolay emretmiştir" 2018-04-17 128
Tövbe makamlarının sonu yoktur!.. 2018-04-16 98
Dertlinin hâlinden dertli anlar... 2018-04-14 123
Sağlık ve boş vakit iki kıymetli nimettir 2018-04-13 112
“Hayâ ve imân birbirine bağlıdır" 2018-04-12 104
Son hak din, Muhammed aleyhisselamın dinidir 2018-04-11 118
"Ümitleri kıran ölümü çok düşünün!.." 2018-04-10 107
​Hiç kimse, rızkını bitirmeden ölmez! 2018-04-09 133
“Bu, altından daha kıymetli bir cevaptır” 2018-04-07 140
Allahü teâlânın takdîri yerini bulacaktır... 2018-04-06 136
"Azalıp çoğalan bir inanış, iman olmaz!" 2018-04-05 117
Bütün işlerin evveli anne rızası almaktır 2018-04-04 111
“İlim Çin’de bile olsa onu arayınız!..” 2018-04-03 124
"Hakkınızı vermekte size zulmettim mi?" 2018-03-30 203
İhlâs ve kalbiselim sahibi olmak... 2018-03-29 123
Mümin, helâl ve temiz rızık talep etmelidir... 2018-03-28 157
"Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz..." 2018-03-27 112
"O zat bana çok salevât okuyor...” 2018-03-26 139
Kâfirin hakkı için de helâlleşmek lâzımdır 2018-03-24 153
Büyüklere saygı küçüklere şefkat 2018-03-23 129
Emr-i mâruf ne demektir? 2018-03-23 136
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2018-03-22 115
“Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz!.." 2018-03-21 136
Dîninde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur... 2018-03-20 101
Müminler, ailesine din bilgilerini öğretmelidir 2018-03-19 133
Dine hile yapan ihânet etmiş olur! 2018-03-17 113
"İslâmiyet aslâ güçlük teklif etmez!.." 2018-03-16 110
"Bilmediğinizi, ehil olanlara sorun!.." 2018-03-15 126
Allahü teâlâ, her kavme peygamber göndermiştir 2018-03-14 154
Aciz bir insan olduğunu unutma! 2018-03-13 127
​ "Nefis atını, ilim ve siyâsetle idâre et" 2018-03-12 133
Zekât vermeyen, temiz malını kirletmiş olur!.. 2018-03-10 139
Hastalar, seher vaktinde rahatlar! 2018-03-08 148
Nisaba mâlik olmak ve zekât hakkında... 2018-03-03 182
​Az konuşmak ve iyi huylu olmak... 2018-03-02 130
Kâfirlere şefaat edilmeyecektir... 2018-03-01 123
"Bana çok salevât-ı şerife okuyunuz!.." 2018-02-28 111
"Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever" 2018-02-27 96
İmanı olmayanın, hiçbir iyiliğine sevap verilmez 2018-02-26 110
​ "Müminlere söyle harama bakmasınlar" 2018-02-24 127
Ana-babanın kabrini ziyaret etmek... 2018-02-23 129
Sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayr-i müekkede 2018-02-21 173
"Rabbim şefaat için bana izin verir!.." 2018-02-20 157
"Namaz müminin mi’râcıdır...” 2018-02-19 136
"Şu bedeninin, senin üzerinde hakkı vardır" 2018-02-17 152
​Duâ, Allahü teâlâya boyun eğmektir... 2018-02-16 124
İlminin faydasını görmeyen âlimler 2018-02-15 123
Abdest alınan ve alınmayan sular 2018-02-14 122
​Evliyâ görülünce Allah hatırlanır 2018-02-13 106
"Ey Hüreyre, ben Müslüman oldum" 2018-02-12 111
Yıldız falı, kahve falı el falı hurafedir!.. 2018-02-10 121
“Kalplerinizi tertemiz yapınız!.." 2018-02-08 145
İnsanların en iyisi ve en kötüsü!.. 2018-02-07 156
“İnsanlar fıkıhta İmâm-ı Azam'ın çocuklarıdır...” 2018-02-06 182
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehiddir 2018-02-05 144
Maddi ve manevi rızıkların dağılımı 2018-02-03 140
"Ne güzel kokuyorsun yâ Resûlallah!..” 2018-02-02 212
En fazîletli amel nefse muhalefettir 2018-02-01 174
İbadetlerin sahih olması için... 2018-01-31 120
"Dört kimse hayırla şahitlik ederse!.." 2018-01-30 144
“Siz İsâ hakkında ne diyorsunuz?..” 2018-01-29 127
"Cennet ehlinin ekserisi fakirler" 2018-01-27 167
Kâbe’nin etrâfında esen rüzgâr!.. 2018-01-26 135
Namazın hakkını vererek kılmak!.. 2018-01-25 170
Belâya sabır, iyi ve güzeldir 2018-01-24 174
"Kadılığı kabul etmezdim ancak!" 2018-01-23 218
Ölüleriniz için sadaka veriniz 2018-01-22 213
"Bu, sana layık bir ibadet değildir!.." 2018-01-20 186
"Ben ümmetim için çok korkuyorum!.." 2018-01-19 188
Talebe, kalp hastalığını hocasına söylemelidir! 2018-01-17 150
"Nerede takdîr edilmişse orada ölürsün!.." 2018-01-16 150
Sadaka verirken bütün müminlere niyet etmeli 2018-01-15 143
Allahü teâlâya tevekkül etmelidir 2018-01-13 180
​Cehennemden kurtuluş berâtı alanlar!.. 2018-01-12 201
"Yetimin gözyaşından sakınınız..." 2018-01-11 154
Şeytanın pek çok hîlesi vardır!.. 2018-01-10 173
"O şahsı Cennet ile müjdele..." 2018-01-08 247
İskât yapılması için vasiyet etmek... 2018-01-06 185
“Bir iyiliğe on misli sevap veririm..." 2018-01-05 225
Hakîkî Allah sevgisini tadanlar... 2018-01-04 193
Allahü teâlâya "dost" olanlar... 2018-01-03 142
Hem dünya hem âhiret için iyilik istemelidir... 2018-01-02 229
Evliyâyı vesîle ederek duâ etmek 2017-12-30 221
“Onun annesini buraya getirin!” 2017-12-29 198
Resûlullahın vârisi ve vekilleri... 2017-12-28 250
Allahü teâlâ, her şeyi bir sebeple yaratır... 2017-12-27 193
"Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz!.." 2017-12-25 212
"Ebû Bekr’in her söylediğini kabul edin" 2017-12-23 159
Sıkıntı ve borç içinde olanlar... 2017-12-22 171
Sözünde durmak güzel bir haslettir 2017-12-20 178
"Kötülük yaparsan peşinden iyilik yap!" 2017-12-19 238
Tekebbür etmek haramdır!.. 2017-12-18 142
"Kalbini nasûh tövbesi ile süsle" 2017-12-16 192
"Öyle âyet-i kerîmeler indirmekteyiz ki!.." 2017-12-15 146
"Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır" 2017-12-14 205
Allahın rahmetinden ümidini kesmemelidir 2017-12-13 161
Allahü tealanın her emrinde kolaylık vardır 2017-12-12 143
"Sana söz getiren senden de götürür!" 2017-12-11 183
"Yanınızdan ayrılmayan kimseler vardır!.." 2017-12-08 226
İmânı zayıf olanlar şeytana aldanırlar!.. 2017-12-07 294
İnsanlardan isteme de dağdan odun getir sat! 2017-12-06 264
Sarayı sular altında kalan hükümdar!.. 2017-12-04 214
Sabırla, bütün işler yolunda gider... 2017-12-02 228
İmanın gitmesine sebep olan şeyler 2017-12-01 271
"Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde" 2017-11-30 230
Günah işlemek kalbi karartır!.. 2017-11-29 187
Güzel ahlakın alametleri... 2017-11-28 186
Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrılanlar... 2017-11-27 160
“Üsâme mutlaka savaşa gidecek” 2017-11-25 171
Müminlere hürmet etmek mürüvvettendir 2017-11-24 237
“Kevser nedir, biliyor musunuz?” 2017-11-23 240
"Onlar, Resûlullahın vefakâr iki dostudur" 2017-11-21 222
En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir 2017-11-20 358
"O, dünyânın en büyük hatibi idi" 2017-11-18 233
"İmam, kendisine uyulmak içindir" 2017-11-17 257
“Seven, sevdiğine boyun eğer...” 2017-11-16 225
"Birbirinize kardeş muamelesi yapınız” 2017-11-13 276
"Yardım istenmeye Allah daha lâyıktır" 2017-11-11 272
"Ölünceye kadar tövbe kabul olur" 2017-11-10 289
“Yemek Âdâbı” hakkında... 2017-11-09 277
"Ey oğlum! İhlas üzere ol!" 2017-11-07 281
"İzin verin, Aişe'nin evine gideyim..." 2017-11-06 257
“Hazreti Lokman'a hikmet verdik..." 2017-11-03 267
"Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur..." 2017-11-02 298
"Ümmetim arasında bidatler yayıldığı zaman..." 2017-11-01 264
"Ey gâfil insan, uzun emeli terk et!" 2017-10-31 286
"Fâni kimselerin çocuklarısınız!.." 2017-10-30 246
"O zata karşı edebi asla terk etme!.." 2017-10-28 272
Allahtan korkanlar herkese faydalı olur 2017-10-27 258
Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün! 2017-10-25 258
"Müslümanın ayıp ve kusurunu araştırma!" 2017-10-24 279
Eshâb-ı kiramın hepsi övülmüştür 2017-10-23 295
Diline sahip olan sıkıntıya düşmez 2017-10-21 243
"Dinde yapılan her yenilik bid'attir!" 2017-10-19 268
Mide dolu olunca kalbe gaflet basar 2017-10-18 279
"Kim zulmedeni affederse..." 2017-10-17 303
“Yol üzerinde oturmaktan sakınınız” 2017-10-16 259
"Kıyâmet gününde bizi rüsvâ etme!.." 2017-10-14 259
Şeytanın vesvesesinden müttekîler uzak kalır... 2017-10-13 276
“Bid’at ehli ile mücadele ederim” 2017-10-12 264
"Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme!" 2017-10-11 270
"Bu hâlim için eman dilerim!" 2017-10-10 276
"Gençlere ferâiz ilmini öğretiniz!" 2017-10-09 289
Her incinin bir sedefi vardır!.. 2017-10-08 273
"Sihir yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir" 2017-10-07 262
İmân azalmaz ve çoğalmaz 2017-10-06 278
“Allah ve Resûlünün sevgisi için...” 2017-10-05 276
"Hiç kimseyi onun önüne geçirmez!" 2017-10-04 242
"Namaz kılan, dînini sağlamlamış olur" 2017-10-03 285
Doğru, emîn tüccâr peygamberlerle haşrolur 2017-09-29 384
Tövbe edenin günahı affedilir 2017-09-28 223
Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe... 2017-09-27 307
Kabir azâbı rüyâ gibi değildir!.. 2017-09-26 255
"Bid’atlerin hepsi dalâlettir!..” 2017-09-25 200
"Rûhları bedenlerine geri verilir!.." 2017-09-23 284
"Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim..." 2017-09-22 263
"Ey kulların sığınağı olan Allahım..." 2017-09-21 251
"Her bid’at, bir sünneti yok eder" 2017-09-20 264
Ölü, kabre konduğu vakit 2017-09-19 249
Cennete ilk girecek olanlar 2017-09-18 198
​"Allahü teâlâ tövbeleri kabul edicidir...” 2017-09-16 297
İhsân etmek, yani hakiki iyilik nedir? 2017-09-15 308
Mucize ile kerâmet arasındaki fark 2017-09-14 281
“İkisi için bir adak adayın” 2017-09-13 398
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-12 301
"İnsanların en faziletlisi..." 2017-09-11 282
Meyyit, selam vereni tanır!.. 2017-09-10 296
“Ameller niyetlere göredir...” 2017-09-09 286
"Bu hâl, âlim için bir fitnedir” 2017-09-08 307
"Ey Allahın kulları kardeş olunuz!" 2017-09-07 272
“Günahı çok olan çok su dağıtsın!” 2017-09-06 248
"İşi, sözüne uygun olmalıdır" 2017-09-05 286
"Dilini yersiz sözlerden koru" 2017-09-04 270
"İnsanların elindekine düşkün olma ki!.." 2017-09-03 208
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-02 214
"Allahü teâlâ günahını affetti" 2017-09-01 217
“Onun için ne hazırladın?” 2017-08-31 236
Zilhiccenin ilk on gününün fazileti 2017-08-30 212
Hendekte yaşanan mucizeler... 2017-08-29 241
Hayatı da ölümü de yaratan O'dur!.. 2017-08-28 208
İnsanlar dert ile imtihân edilir!.. 2017-08-27 305
Mutlak adak ve şarta bağlı adak 2017-08-26 348
İstişare eden muvaffak olur 2017-08-25 290
“Ben şefaate izinli değilim!" 2017-08-24 333
Gerçek yoksul, bir şey isteyemeyendir! 2017-08-23 284
Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı 2017-08-22 283
Müslümanlar bütün peygamberlere inanır 2017-08-21 283
Meleklerin hayâ ettiği kimse... 2017-08-20 300
"Çocuğa hediye" diyerek verilenler 2017-08-19 321
Bekara suresini okumanın fazileti 2017-08-18 359
'Allah aşkına' diyerek bir şey istemek!.. 2017-08-17 358
"Birbirinize yiyecek ikram ediniz!.." 2017-08-16 285
Aldatarak satmak hıyanet olur... 2017-08-15 328
Saadete kavuşmak isteyen kimse... 2017-08-12 336
Âlim olan, ilmi ile amel etmelidir 2017-08-11 353
“Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız!" 2017-08-10 335
"Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır" 2017-08-09 346
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek... 2017-08-08 368
"Ey oğul! Kimseyi hakir görme!.." 2017-08-07 298
"Mahluklar bununla rızık bulur..." 2017-08-05 311
Haccı kabul olanın günahları affolur... 2017-08-04 367
Faydasız ilim ilim değildir… 2017-08-03 316
İki cihanda aziz olmak için… 2017-08-02 345
Allahü teala bizi her an görüyor 2017-08-01 324
Kötü ahlaklılarla görüşmemelidir 2017-07-31 343
Münakaşayı terk etmenin mükâfatı... 2017-07-29 334
"Akla danışmadan tâbi olmalıdır..." 2017-07-28 317
Dünya hayatının ziynetleri... 2017-07-27 379
"Cesur desinler diye savaştın!.." 2017-07-26 312
"Siz, bizden evvel göçtünüz" 2017-07-25 366
Münevver şahsiyet Münevver Ablam 2017-07-24 291
Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır 2017-07-24 371
“Söz, dinleyene göre söylenir!.. 2017-07-22 366
"Allah için bir şey isteyene veriniz!" 2017-07-20 411
İlmihâli öğrenmek îmanı korur!.. 2017-07-18 348
Şeyhayn’ı ancak müminler sever 2017-07-17 335
Nimeti gönderen Allahü teâlâdır 2017-07-15 371
"Ey îman edenler sabrediniz..." 2017-07-14 291
"Gerçekten biz sana Kevser’i verdik..." 2017-07-13 327
Herkese ihsânda bulunmalıdır... 2017-07-12 294
İyilik yapınca sevinenler... 2017-07-11 361
"Kabir azabı haktır, vardır" 2017-07-10 341
"Sûizan, sözlerin en yalanıdır!.." 2017-07-08 337
Melekleri sevindiren ibadet: Namaz 2017-07-07 335
Eshâb-ı kirâmın en faziletlileri... 2017-07-06 302
"Benim ecdadım en iyi insanlardır" 2017-07-05 424
"Onlar, katıksız ekmek gibidir!" 2017-07-04 319
Garip Müslümanlara müjdeler olsun!.. 2017-07-03 362
"Müdâra ederken güler yüzlü ol!" 2017-07-01 407
"Ahiret saadeti onlar içindir..." 2017-06-30 331
İyilik ve ihsan edenler sevilir 2017-06-26 361
Kârda olanlar, Allahı zikredenlerdir 2017-06-22 422
Kur’ân-ı kerîm mucizedir... 2017-06-21 373
Allahü teâlânın bu ümmete hediyesi! 2017-06-20 288
Günahlar, insanı küfre sürükler! 2017-06-19 343
Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır! 2017-06-17 338
Talebe, alçak gönüllü olmalı 2017-06-16 364
Koğuculuk korkunç bir hastalıktır!.. 2017-06-15 368
Dünyâda âfiyet üzere olanlar... 2017-06-14 371
Evliyânın kerâmet göstermesi haktır... 2017-06-13 339
"Onlar için irâde ve ihtiyâr yoktur" 2017-06-12 344
"Birbirinizin kusurunu araştırmayın!.." 2017-06-10 352
Nefse uymaktan kurtulmak... 2017-06-09 335
"İtikatta mezhep"in iki imamı... 2017-06-08 332
Hoca hakkı ödenemez!.. 2017-06-06 405
“Ey hayır ehli, hayra koş!.." 2017-06-05 367
Sahurun tamamı berekettir... 2017-06-03 438
Feyz-i ilâhîye kavuşanlar... 2017-06-02 328
Oruç, cehennemden uzaklaştırır... 2017-06-01 358
"Dîne karıştırılan bidatlerden sakın!" 2017-05-31 392
Peygamberlere mucize evliyaya keramet verildi 2017-05-30 412
Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler... 2017-05-29 357
Ramazan ayı, çok şereflidir 2017-05-27 341
İbadete bid'at karıştırmak!.. 2017-05-26 340
Rızkı, ummadığı yerden gelenler... 2017-05-25 373
Ezelde saîd olanlar saîdlerin işini yapar 2017-05-24 409
Ya hayır söyle ya da sus!.. 2017-05-23 496
Dinlerini dünya için satanlar!.. 2017-05-22 369
Velînin kerâmeti haktır... 2017-05-19 446
Dört şey, köleyi efendi yapar!.. 2017-05-18 416
İtikadda gevşeklik affolunmaz!.. 2017-05-15 392
Bildiği ile amel etmeyenler... 2017-05-13 398
Yolculukta namaz oruç ve kurban... 2017-05-12 362
Kullar, belâlarla imtihan edilir!.. 2017-05-10 393
Allahü teâlâdan hayâ etmek!.. 2017-05-09 548
"Dünyâ, zâlim ve hîlekârdır!" 2017-05-08 506
Resûlullah'ın gözleri uyur kalbi uyumazdı 2017-05-06 452
Mucize ve kerâmet hakkında... 2017-05-05 402
İyilik, sevgi kazandırır... 2017-05-03 404
"Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür!" 2017-05-01 423
Affedilmiş olarak sabahlayanlar... 2017-04-28 530
"Ben duâmı şefâat için sakladım..." 2017-04-25 395
"Sen eşkıyadan nasıl kurtuldun!" 2017-04-24 423
Fâtiha neleri açmaz ki!.. 2017-04-22 470
Dinimizin emir ve yasaklarına uymak 2017-04-21 370
"İstediğin gibi yaşa mutlaka öleceksin!" 2017-04-18 475
"Allah yolunda" olmak ne demektir? 2017-04-17 398
"Sığınağım sensin başka kime giderim" 2017-04-15 567
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” 2017-04-14 423
Dünya âhiret için bir vâsıtadır... 2017-04-13 439
Kabirleri ziyaret etmek sünnettir 2017-04-12 430
Dünyalıklar nefsin harp âletleridir!.. 2017-04-11 377
"Ölüm hastası olan vasiyet yazmalıdır!" 2017-04-10 423
"Allah’tan başka ilah yoktur!.." 2017-04-08 390
Kıyamette Resulullaha en yakın olanlar... 2017-04-06 460
Allah'ın sıfatlarını doğru bilmelidir... 2017-04-04 473
"Ömrünü faydalı şeyler için harca" 2017-04-03 426
"Bizi, hayır duadan unutmayalar!.." 2017-03-31 446
“Dünyâ ne demektir biliyor musunuz?" 2017-03-30 521
Bir leşe üşüşen köpekler gibi!.. 2017-03-29 417
Cennete en son girecek kimse!.. 2017-03-28 430
Hiçbir şey lüzumsuz yaratılmamıştır!.. 2017-03-27 453
Şeytanın hileleri pek çoktur... 2017-03-24 484
Cepheden kaçmak büyük günahtır!.. 2017-03-23 374
“Ebedî olarak yaşamak istiyorsan!" 2017-03-22 418
"Sıratı kolay geçmek istersen" 2017-03-21 412
Allaha ve Resûlüne âsi olanı sevmek!.. 2017-03-20 429
Allah, sevdiklerine ihsân eder... 2017-03-17 437
Âlimin, âbide olan üstünlüğü 2017-03-16 521
"Kim bana mirasçı olursa" 2017-03-15 577
"Katı bir kalp, Allah'tan uzaktır” 2017-03-14 513
"Böyle arkadaş zor bulunur..." 2017-03-13 456
İslam dini fen ilmini emretmektedir... 2017-03-11 483
"Yazıklar olsun sana ey nefsim!" 2017-03-10 476
"Kâinâta ibret nazarıyla bak!" 2017-03-09 446
“Beni nefsime hâkim kıl Allahım" 2017-03-08 522
Müminin özrünü kabul etmemek!.. 2017-03-07 438
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 470
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 492
Şeytana yoldaş olan kimseler! 2017-03-02 512
"Namazdan yüz çevirdiğin vakit!.." 2017-03-01 472
Mümin, cennette ebedî kalır... 2017-02-28 469
"Her âyetin hakkını vererek okumalı..." 2017-02-27 468
Önce, en mühim olanları öğrenmeli 2017-02-26 479
Takvâdan üstün bir şey yoktur... 2017-02-25 485
İlmi olmadan fetvâ verenler! 2017-02-24 481
Helâl kazanmak, her Müslümâna farzdır 2017-02-23 542
"O havuzdan içen ebediyen susamaz" 2017-02-22 475
"Dünya, yolcunun bineği gibidir..." 2017-02-20 442
"Hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz” 2017-02-18 539
Âlimler ve şehidlerle beraber haşredilenler 2017-02-17 498
Allaha düşman olanları sevmek 2017-02-16 527
Ayıpları örtenin ayıpları örtülür! 2017-02-15 437
Kur’ân-ı kerîmdeki üç kısım ahkâm... 2017-02-14 499
Öğrenilmesi lâzım olan bilgiler... 2017-02-13 536
Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz 2017-02-11 552
Sâlih kimselere dil uzatma!.. 2017-02-10 521
Allah indinde en makbul amel 2017-02-09 509
Tevekkül etmek müminin sıfatıdır 2017-02-06 490
"Bunlar benim ehl-i beytimdir!" 2017-02-04 631
Resûlullah efendimize salevât okumak... 2017-02-03 569
Talebe, edep üzere olmalıdır 2017-02-02 497
"Dünya haraptır şerbetleri seraptır" 2017-02-01 558
Muhammed aleyhisselâmın hakkı için istemek... 2017-01-31 448
Kalbinin ürperdiği işi yapma!.. 2017-01-30 557
“Siz, hayırlı bir ümmetsiniz!.." 2017-01-28 657
Dünya sevgisi kalpten çıkarsa... 2017-01-26 492
Dilinden hikmet dökülen zatlar... 2017-01-25 527
"Sizden öncekileri cimrilik helak etti" 2017-01-24 564
İnsan için en hayırlı haslet 2017-01-23 1418
"Kelâmımı onun diliyle bildiririm" 2017-01-21 585
Vaktinde kılınan namazın fazileti 2017-01-19 596
"Yeşil kuşların kursaklarında!.." 2017-01-18 541
"Herkesi kendinden iyi bil ki!.." 2017-01-17 473
"Harap olmuş bir ev gibi!.." 2017-01-16 466
Şafii mezhebine göre teyemmüm 2017-01-14 567
“Kibir, insanın dindarlığını bozar" 2017-01-13 577
Şehit, öyle bir hâle kavuşur ki! 2017-01-12 547
Cehenneme girmeyecek olan müminler... 2017-01-11 560
Kendi görüşüne göre tefsir yapanlar!.. 2017-01-10 508
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2017-01-09 532
“Kıyâmet günü şefaat edeceğim" 2017-01-05 546
Peygamberlerde yedi sıfat bulunur 2017-01-04 617
Diken batması bile günaha kefârettir! 2017-01-03 565
"O emaneti insan yüklendi" 2017-01-02 510
"İslam düşmanlarına karşı korkak olma!.." 2016-12-30 607
Tasavvuf, insanları incitmemektir... 2016-12-28 555
"Helâlden kazanmak cihat etmektir..." 2016-12-24 595
Kâbe-i muazzama on kere inşa edildi 2016-12-23 629
Akıl, nasıl kulluk yapılacağını bulamaz 2016-12-22 1165
"Cahillerin sevgisine rağbet etme!.." 2016-12-21 514
Malın menfaatini kiraya vermek... 2016-12-20 537
"Sakın, dünya için kederlenme!.." 2016-12-19 487
Yabancı kadından süt emen çocuklar.. 2016-12-17 584
İbâdetlerin faydası, insanın kendisinedir 2016-12-16 543
"Onu seven, beni sevmiş olur.." 2016-12-15 520
"Fıkıh ilmi, ilmihâl kitabından öğrenilir" 2016-12-14 528
"Zikir, Allahü teâlâya tâattir" 2016-12-13 606
Münafıkların boynuna geçmiş bulunan ip!.. 2016-12-12 480
Helal yiyeceklerden hayır meydana gelir 2016-12-10 519
"Günahkâra müjde ver sıddıkları ise korkut!" 2016-12-09 499
Hendek Harbinde verilen müjde!.. 2016-12-08 488
"Allahü teala iffetli olanı sever..." 2016-12-07 541
Fakirlikten şikâyet eden adam!.. 2016-12-05 569
"Dedikodu yapanın şahitliği kabul edilmez" 2016-12-03 523
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehid idi 2016-12-01 662
İlim, kalbe doğan bir nûrdur... 2016-11-30 514
İftirâda bulunanlar mahcup oldular!.. 2016-11-29 528
Medîne'nin her tarafını aydınlatan kıvılcım!.. 2016-11-26 595
“Cömert kimselerin kusurlarını araştırma!" 2016-11-25 619
Allahın rahmetinden mahrum kalanlar!.. 2016-11-24 552
"Beni ve nimetlerimi inkâr etmeyin!.." 2016-11-23 551
"Ölüme hazır ol ey Abdullah!.." 2016-11-22 635
"Beni öldürmek için geldin!.." 2016-11-21 602
Fetvada halka imam, takvada melek gibiydi 2016-11-19 586
Kıyâmette ağzına gem vurulanlar!.. 2016-11-18 573
Alışveriş yaparken yemin etmemeli!.. 2016-11-17 536
Resûlullah sevgisinin hakkını yerine getirmek 2016-11-16 497
“İnsanların en akıllısı kimdir?” 2016-11-15 616
"Allahü teâlâyı hatırla kurtulanlardan ol!.." 2016-11-14 520
"Allah, günahların hepsini affeder" 2016-11-11 612
"Ârif, emirleri yerine getiren kimsedir!.." 2016-11-10 630
Gizli nasihat daha tesirlidir 2016-11-09 573
“Eshâbım hakkında Allah'tan korkunuz!" 2016-11-08 515
"İhlâsı kimden öğrendiniz?.." 2016-11-07 536
Tövbeyi terk etmek insanı helâk eder! 2016-11-05 538
Dîni veya dünyayı zarardan kurtarmak 2016-11-04 553
Küfre düşmekten çok korkmalıdır 2016-11-03 562
Sözlerinden istifade edilen kullar... 2016-11-02 592
İçinde bulunduğumuz ânı değerlendirmek!.. 2016-11-01 536
Kalpleri saf ve nurlu olanlar... 2016-10-31 540
Kitap ile ilim yaymanın sevabı 2016-10-29 529
"Eshâbım sizin üstünlerinizdir" 2016-10-28 555
"İman etmedikçe cennete giremezsiniz" 2016-10-27 579
"Kula, ilk önce namazı sorulur" 2016-10-26 566
Haram yiyenin duâsı kabul olmaz 2016-10-25 552
Allahü teâlânın koruduğu kullar 2016-10-22 565
Dünya ehlinin ve âriflerin edebi... 2016-10-21 549
Günah işleyenin boynu bükük olur 2016-10-20 534
Allahın rızasına ermiş olmanın alameti 2016-10-19 580
Akıl, kıyametteki varlıkları anlayamaz 2016-10-18 554
Kibrin alâmetlerini bilmek lâzımdır... 2016-10-17 671
"Mallarınız vârislere taksim edildi!.." 2016-10-15 627
"Kur’ân yedi harf üzerine indirilmiştir" 2016-10-14 568
İbadetine riya karıştıranlar... 2016-10-12 583
Dinlerin en hayırlısı ve ümmetlerin en üstünü 2016-10-11 519
"Birbirlerine karşı pek merhametlidirler" 2016-10-10 619
"Muhammed aleyhisselâmın ümmeti şahidimdir!" 2016-10-08 516
Cehennemin haram olduğu gözler... 2016-10-07 675
Taştan ve madenden yüzük taşı yapmak... 2016-10-06 636
"Yüzü ak olarak can vermelidir" 2016-10-05 584
Kalbi temiz olan dine uyar... 2016-10-04 585
Cennetin yüksek derecelerine kavuşanlar 2016-10-03 548
Yedi yüz senelik oruç sevabı!.. 2016-10-01 603
Doğru olursan, Allah utandırmaz! 2016-09-30 587
Şeytan beyne, öfke ise göze girer!.. 2016-09-29 735
"Hayvanlar gibi, yok edilecekler!" 2016-09-28 583
Peygamber Efendimizin vârisi olan âlimler... 2016-09-27 573
"Yerde olanlara merhamet ediniz ki..." 2016-09-26 541
Konuşmadan önce iyice düşünmelidir! 2016-09-24 598
"Vallahi ben böyle bir Sultan'a rastlamadım" 2016-09-23 573
"Yıldızlar gittiği zaman!.." 2016-09-22 612
Mazlumun âhı, indirir şâhı!.. 2016-09-21 570
İsyan edenlere susanların sonu! 2016-09-20 576
Allahü teâlâ kalplerinize bakar" 2016-09-19 592
Peygamberlerin gıpta ettiği kimseler!.. 2016-09-17 618
"Bana incindiğini hiç görmedim!.." 2016-09-16 576
Şeytanın zincirini çözmek!.. 2016-09-15 568
Şeytan, insanın kurdudur!.. 2016-09-14 609
Kıldan ince, kılıçtan keskin!.. 2016-09-13 718
“Ölülerinizi iyilikle yâd ediniz." 2016-09-12 561
"Cömertlik, zenginde olursa daha güzeldir" 2016-09-10 640
"Cuma günleri çok salevât okuyunuz!" 2016-09-09 546
Bugünleri iyi değerlendirelim... 2016-09-08 618
"Bu etten siz yiyemezsiniz!" 2016-09-07 558
​ “Baş, bedene göre ne ise..." 2016-09-06 716
Cihat sevabına kavuşanlar... 2016-09-05 629
Farzı yapmayana kâfir denmez!.. 2016-09-03 580
Bütün emirlerde kolaylık vardır... 2016-09-02 614
Komşuya iyilik etmek hakkında 2016-09-01 684
"Nice fıkıh bilenler var ki!" 2016-08-31 583
Hilmin ve yiğitliğin en yükseği!.. 2016-08-30 579
“Yâ Rabbî, ilmimi artır” 2016-08-29 608
Cennet kapılarının açıldığı an!.. 2016-08-27 574
Günaha önem vermemek!.. 2016-08-26 572
“Bugün şaşılacak bir şey gördüm!..” 2016-08-25 571
Zekâtı verilen mallar artar!.. 2016-08-24 623
"Ben şefâat etmeyi seçtim" 2016-08-23 601
"Kullarımı nasıl buldunuz?.." 2016-08-22 557
En güzel ölüm, şehitlerin ölümüdür 2016-08-20 609
"İhlaslı olanlara müjdeler olsun" 2016-08-19 465
Başarılı olsalardı... 2016-08-19 605
Üç şey, üç şey içinde gizlendi! 2016-08-18 640
Mazlum kimselerin bedduasından sakın! 2016-08-17 685
Fıkıh ilmi, kurtuluşa götürür 2016-08-16 600
Feyiz ve berekete kavuşanlar... 2016-08-15 648
Tâzim ve tahkir etmek hakkında 2016-08-13 658
"Utanmayan kimsede hayır yoktur!.." 2016-08-12 615
Kendisi muhtaç olduğu hâlde!.. 2016-08-11 594
Allahü teâlânın rezil ettikleri!.. 2016-08-10 633
Mecusilerin ateşinin söndüğü gece!.. 2016-08-09 564
"Aklı olmayanın siyâseti olmaz!" 2016-08-08 606
İnsanın bir işi yapma iradesi 2016-08-06 596
Yapılması açıkça emredilen şeyler 2016-08-05 663
Besmelenin fazileti hakkında... 2016-08-04 538
Ezan ve ikamet okumak.. 2016-08-03 678
"Eshâbımın hepsi yıldızlar gibidir..." 2016-08-02 556
"Pâk ve helal taam yiyiniz" 2016-08-01 584
İlk konak beşik, son konak kabir! 2016-07-31 516
Din bilgilerini yaymanın fazileti 2016-07-30 660
Müslüman tevazu sahibi olur... 2016-07-29 763
Namazda sesli ve açıktan okumak... 2016-07-28 678
Kabul olan dua belâyı defeder! 2016-07-27 621
Merhamet edene merhamet edilir... 2016-07-26 603
Dua, uyanık kalp ile yapılmalıdır... 2016-07-25 575
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-07-24 543
"Verdiğim rızka kanaat eyle!" 2016-07-23 823
Hazret-i Hüseyin’e muhabbet... 2016-07-22 570
"Kendini din adamı sanıyorsun!" 2016-07-21 554
"Fıkıh âlimlerine dil uzatma!.." 2016-07-20 623
"O, Medîne'nin en büyük âlimidir!.." 2016-07-19 604
"En hayırlı saf, ilk saftır..." 2016-07-18 650
Misvak, ağız kokusunu giderir 2016-07-16 705
"Kıyâmet günü şefaat ederim” 2016-07-15 605
Fıkıh ilmi ve fakihler... 2016-07-14 617
Dünyaya düşkün olmayan kimseler 2016-07-13 664
"İnsanların en mesudu kimdir?” 2016-07-12 621
“Tövbe, tövbeden tövbe etmektir!..” 2016-07-11 667
Peygamberlerin hepsine iman lazım 2016-07-09 611
Dünyada dostla düşmanı ayırmazlar! 2016-07-08 639
Düşünceler ve işler sebeplere bağlıdır 2016-07-07 688
Üzerinde dört satır yazı bulunan taş!.. 2016-07-04 555
Gücü yettiği hâlde affetmenin fazileti 2016-07-02 636
Selam vermede başkasına benzemek 2016-07-01 704
İnsanların, aklı en noksan olanı 2016-06-30 645
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-06-29 672
“Malda zekâttan başka hak yoktur” 2016-06-28 657
Feyiz ve marifete kavuşmak için... 2016-06-27 567
İnsanları doğru yoldan saptıranlar 2016-06-25 605
“Kibirli olan ilim öğrenemez” 2016-06-24 685
"Bu evde senin ne işin var?.." 2016-06-23 630
"Ölüm sana yaklaşmakta" 2016-06-22 625
Kalbinde kibir bulunanlar... 2016-06-21 658
Evinize girerken İhlâs-ı şerifi okuyun 2016-06-20 654
"Günahımın bir anlık lezzetine aldandım!" 2016-06-18 640
İyilik yaptıkları zaman sevinenler... 2016-06-17 674
Mushaf-ı şerîfe bakarak okumak... 2016-06-16 658
Kur’an için inen huzur bulutu!.. 2016-06-14 709
Nefis kaplan, şeytan ise köpek gibidir!.. 2016-06-13 675
"Her dilediğimi ihsân etti" 2016-06-11 750
"Hangi insan daha kötüdür?" 2016-06-10 677
Fakirlikten korkmak kalp hastalığıdır!.. 2016-06-09 629
“Aranızda en hayırlınız..." 2016-06-08 691
Günah işleyenlerle arkadaşlık etmek... 2016-06-07 599
Bedene hizmet etmek lâzımdır 2016-06-06 610
“Yatacak bir yatağı bile yoktu” 2016-06-04 623
"Onlar, Rablerinin yanında diridirler" 2016-06-04 647
Resûlullah efendimizin bazı mucizeleri 2016-06-03 664
Bozuk bir yol tutanlar 2016-06-02 542
"Şeytan, kan gibi damarlarda dolaşır" 2016-06-01 586
Namazını ayakta kılamayan hasta 2016-05-31 583
"Allahü teâlâya şikâyeti terk et!" 2016-05-30 550
İlmiyle amel etmeyen kimse 2016-05-28 720
Akıllı insan nasıl olur? 2016-05-27 691
"Eve girerken Besmele çekin" 2016-05-26 642
"Nefsin için kimseye kızma" 2016-05-24 699
Dünya ile âhiret arasındaki vakit! 2016-05-23 673
İnsanların en cömerdi o idi 2016-05-21 620
“Lâ ilahe illallah deyinceye kadar" 2016-05-20 656
Bu ümmetin en hayırlıları 2016-05-19 579
“Allahım, kavmime hidayet eyle!" 2016-05-18 618
Tefsîr için on beş ilmi bilmelidir... 2016-05-17 615
İstiğfar edenlere çıkış yolu vardır 2016-05-16 605
Bir mümini sevindirmek 2016-05-14 598
"Kabirdekiler birbirlerini ziyaret ederler..." 2016-05-13 696
Hakiki imana kavuşan kimseler 2016-05-12 637
Ebedi azaptan kurtulmak için 2016-05-11 581
Müminleri sevindirmenin fazileti büyüktür... 2016-05-10 620
"İlim, senin için mal ve sermayedir" 2016-05-09 648
"Rabbimden üç şey istedim..." 2016-05-08 633
Hazreti Cebrâil'in şükür namazı!.. 2016-05-07 661
"Nefsimin eline öyle düşmüşüm ki!.." 2016-05-06 514
Velî kulların alâmetleri... 2016-05-05 625
Resûlullahı vesile ederek istemek... 2016-05-04 679
"Onu isteğine kavuştur!..” 2016-05-03 631
"Her şeyi sizin için yarattım!" 2016-05-02 557
İnsanı dalâletten âlimler kurtarır... 2016-05-01 633
İnsanlara nasihat ederken... 2016-04-30 949
Firavun'a nasihat eden İblis!.. 2016-04-29 70
"Kişinin kıymeti himmetine göredir" 2016-04-28 652
İslâm âlimlerini kötüleyenler!.. 2016-04-26 731
İtikat, kalp ve beden bilgileri 2016-04-25 677
Okuyanları, heybet ve ürperti kaplar!.. 2016-04-23 590
"Oğullarını da sofraya getir!" 2016-04-22 829
Helâlin hesabı var haramın ise azabı! 2016-04-21 667
İnsan rızkını aradığı gibi... 2016-04-20 601
Karanlıkta lamba gibi olanlar... 2016-04-19 710
Eğer yeryüzünde salihler olmasaydı! 2016-04-18 676
Kitap, Sünnet İcmâ ve Kıyâs 2016-04-16 670
"Kim velî kulumu hakîr görürse!.." 2016-04-15 656
"Lânet etmek için gönderilmedim!.." 2016-04-14 667
Kalplerinde Allah sevgisi olanlar... 2016-04-13 1302
Emirlere uymak ve günah işlememek... 2016-04-12 712
Düşmanı dost yapan sıfatlar 2016-04-11 892
Fitne ve karışıklık zamanlarında... 2016-04-09 735
"Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyesin!” 2016-04-08 658
"Allahü teâlâ bize kâfidir..." 2016-04-07 633
Allah için yapılan zayi olmaz!.. 2016-04-06 651
Kabirde nimet de vardır azap da!.. 2016-04-05 627
Kıyamet günü pişman olmayasın! 2016-04-04 649
Sevabı en büyük ilim 2016-04-02 708
"Miras hukukunu gençlere öğretiniz" 2016-04-01 756
"Şeytanın başını ezmek dilersen!" 2016-03-31 816
Kur’ân-ı kerîmi geçim vâsıtası yapmak!.. 2016-03-30 667
Kaza ve kaderi anlamak için... 2016-03-29 703
Küçük günaha devam edilirse!.. 2016-03-28 634
Talebenin riâyet etmesi gerekenler 2016-03-26 819
Kaza ve kader bilgisini anlamak... 2016-03-25 739
Allahü tealaya imandan sonra... 2016-03-24 804
Kul, bir şey yapmak isteyince... 2016-03-23 691
Kıyamet günü mîzân kurulur 2016-03-22 629
"Sen, nefsinin ayıbını gör!.." 2016-03-21 668
Her iyi söz bir sadakadır 2016-03-19 678
"O gün pişmanlık fayda vermez!.." 2016-03-18 643
Yaratılmışların en üstünü hürmetine 2016-03-17 736
Muhammed aleyhisselâm son peygamberdir... 2016-03-16 734
"Sen, Resûlullahın dert ortağı idin..." 2016-03-15 709
"Dünyanın geçici süsüne aldanma!" 2016-03-14 666
"Onların bilmediği hatalarımı affeyle!" 2016-03-12 719
Akıl, kıyâmetteki varlıkları anlamaz 2016-03-11 691
Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.. 2016-03-10 803
Bu ümmetin en üstünleri 2016-03-09 749
"Namazı kendine mirâc eyle ki..." 2016-03-08 665
Kıldan ince kılıçtan keskin! 2016-03-07 699
İlim amelden, îmân ise ilimden öncedir 2016-03-05 743
"Amelini az gören kimse gibi ol!..” 2016-03-02 812
Cenâzede kırk kişi bulunursa... 2016-03-01 730
"Namaz, insanı kötü işlerden alıkoyar!.." 2016-02-29 722
Ruhlar, beş kısma ayrılır 2016-02-27 726
Maşallah deyince nazar değmez... 2016-02-26 713
Kabirde ölüye azap vardır!.. 2016-02-25 699
Mübarek gecelerin kıymetini biliniz!.. 2016-02-24 920
Kaza ve kadere razı olmak... 2016-02-23 798
“Allah için sev Allah için darıl" 2016-02-22 774
Bu dünyanın sefâsı kederdir! 2016-02-20 801
Katı kalbin ilacı vardır 2016-02-19 821
"Cennet ve cehennem ehlinin alâmeti vardır" 2016-02-18 736
İmam-ı a’zam ve fıkıh ilminin kolları 2016-02-17 838
Şeytanın idaresine girmiş olanlar!.. 2016-02-16 718
Müslüman temiz toprağa benzer... 2016-02-15 1006
Dirilerin ölülere olan hediyesi... 2016-02-13 769
“Üstünlüklerini bize de anlat!" 2016-02-12 687
Tevekkül boş oturmak değildir 2016-02-11 806
Kur'an-ı kerim değişmemiştir 2016-02-10 713
Kuvvet, kudret ve irâde... 2016-02-09 707
Korkunun ve ümidin en faydalısı... 2016-02-08 680
Bid’at çıkarana hürmet etmek! 2016-02-06 813
"Ona tam tâbi olmak için" 2016-02-05 776
"İnsanlarla iyi geçininiz" 2016-02-04 694
Müsâfaha ederken günâhlar dökülür... 2016-02-03 719
Allahü teâlânın yeryüzündeki dostları 2016-02-02 715
Hesap için ilk çağrılanlar... 2016-02-01 693
Bu ümmete ihsan edilen beş şey... 2016-01-30 685
Cenazeyi definde gecikmemeli... 2016-01-29 738
Abdestten sonra salevât söylemek 2016-01-28 683
Yürürken yemek ve içmek... 2016-01-27 729
"Allah'ı anmak kalbin cilasıdır” 2016-01-26 788
Malının zekâtını vermeyenler... 2016-01-25 713
"Şimdi uyuyacak zaman değildir!" 2016-01-23 863
Bir kula mal ve ilim verilmişse... 2016-01-22 731
Ezan, herkese bildirmek demektir 2016-01-21 1921
Arş-ı âlâyı titreten kelime!.. 2016-01-20 698
Bir kimse, kızını iyi terbiye ederse... 2016-01-19 754
Âlemlere rahmet olarak gönderildi... 2016-01-18 710
Gençlerin ibâdeti daha kıymetlidir 2016-01-14 876
"Benim Peygamberlik hakkımı gözetiniz!" 2016-01-13 801
Yemekleri açıkta bırakmamalıdır!.. 2016-01-12 763
"Hastalığınızı tedâvi ediniz!" 2016-01-11 787
Ölmek, yok olmak değildir!.. 2016-01-09 836
Öldükten sonra da kesilmeyen sevaplar 2016-01-08 754
“Emrin altındakilere ihsânda bulun!..” 2016-01-07 919
Abdest alırken okunacak dualar 2016-01-06 904
"Dünya, size sırtını dönüp gitmekte!.." 2016-01-05 826
Duanın kabul olması için... 2016-01-04 797
Namazın güzelliği kendisindendir... 2016-01-02 893
Nefis, huysuz bir hayvandır! 2016-01-01 805
“Ey insanoğlu! Gençliğinle gururlanma" 2015-12-31 779
"Emin kimse pek kıymetlidir" 2015-12-30 795
Ruhlar, nurdan yaratılmıştır... 2015-12-29 787
Tevâzu gösterenin anlayışı artar... 2015-12-28 734
Salevat-ı şerifeyi söylemek ve yazmak 2015-12-26 1006
Mal ve mevki gaye olmamalı 2015-12-25 842
Teyemmüm ne zaman caiz olur 2015-12-24 796
"Ölmeden evvel tövbe ediniz" 2015-12-23 766
"Tasavvufun sadece ismi kalmıştır!.." 2015-12-22 834
Mevlid okumak ibadettir 2015-12-21 746
Gazabını yenen, cennetle müjdelendi 2015-12-21 786
"Namaz, cehennem ateşine siperdir!.." 2015-12-19 698
“Kulum beni zannettiği gibi bulur” 2015-12-18 834
“Onun için ecir yoktur!” 2015-12-17 904
"Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.." 2015-12-16 835
Kabir ziyaretinin faydası çoktur 2015-12-15 821
"Vaktini boş şeylerle geçirme!" 2015-12-14 912
Kul hakkı ve helalleşmek... 2015-12-12 874
Haram yiyenin duası kabul olmaz 2015-12-11 889
İnsanı yücelten şey Allaha kul olmaktır 2015-12-10 795
Helâl kazanmak her Müslümana farzdır 2015-12-09 866
“Nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım” 2015-12-08 766
Kur’ân-ı kerîmi hatmetmenin fazileti 2015-12-07 773
"Her padişahın bir korusu olur" 2015-12-05 721
"Hocanı seveni sev ve ona yardımcı ol" 2015-12-04 761
Riya, hayırlı amelleri yok eder 2015-12-03 768
"Allahım, bundan hakkımı al!.." 2015-12-02 829
İmân ve itikâd hakkında... 2015-12-01 824
Türk-Rus gerginliği son bulmalı 2015-12-01 770
Hâline bakıp, gafletten uyan! 2015-11-30 730
İnsanda bulunan üç kuvvet... 2015-11-28 836
İbâdetlerin sahih olması için... 2015-11-27 892
Kâbe'nin duvarındaki "ahidnâme"nin hâli!.. 2015-11-26 728
Ölülerin ruhları bazen cesetlerine gönderilir 2015-11-25 786
Hırsıza sadaka veren adam!.. 2015-11-24 1115
Kim "lâ ilahe illallah" derse 2015-11-23 748
“Kevser nedir, bilir misiniz?” 2015-11-21 727
Ebedî yaşamak istiyorsanız!.. 2015-11-20 760
“Hayatın boyunca iyilik üzere ol!..” 2015-11-19 744
"Bugün, dünkü günün yarınıdır!" 2015-11-18 740
Yemek adabı ve davete icabet... 2015-11-17 896
Dünyayı "hükmen" terk etmek ne demek? 2015-11-16 916
Zulmü, âdil bir hükümet önler! 2015-11-14 874
Kur’ân-ı kerîme tazim hakkında 2015-11-13 840
Evliyâ ile sohbet aklı artırır... 2015-11-12 837
Müslümanlar selamlaşır... 2015-11-11 801
Kötü âlimler için acı azaplar var! 2015-11-10 766
Kendini beğenen helak oldu!.. 2015-11-09 740
Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın 2015-11-07 932
Resûlullahın huzurunda Müslüman olan Habeşîler 2015-11-06 755
"Allahü teâlâyı, beni ve Ehl-i beytimi seviniz...” 2015-11-05 859
Kim ki, şüpheli şeylerden sakınırsa 2015-11-04 783
Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 2015-11-03 906
Kayrevan Kadısı Esed bin Furat 2015-11-02 878
Endülüslü Âlim Ebû Abdillâh ibn-i Asker 2015-10-27 898
Şeyhülislâm Ebû Yahya Gırnâtî 2015-10-26 749
İbn-i Asâkir Ali bin Hasen 2015-10-24 806
BEYRUTLU ÂLİM Nûreddîn ibn-i Arrâk 2015-10-22 831
Faslı Âlim Ahmed ibn-i Ardûn 2015-10-21 732
Tunuslu Âlim Ebû Abdullâh ibn-i Arafe 2015-10-20 803
Büyük Müderris Tâceddin ibn-i Arabşah 2015-10-19 753
Hadis Âlimi Ebû Abdurrahmân Ubeydullah el-Basrî 2015-10-17 723
Kıraat Âlimi Ebû Abdillâh Sanhâcî 2015-10-16 761
AMERİKA, HATALARINA DEVAM ETMEKTE! 2015-10-15 852
FASLI ÂLİM Ahmed ibn-i Acîbe 2015-10-15 769
Şamlı Âlim İbn-i Âbidînzâde Alâüddîn Muhammed 2015-10-14 799
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Hayr Şihâbüddîn Menûfî 2015-10-13 819
Büyük Velî Ebü'l-Cevza Rabaî 2015-10-12 759
Bağdatlı Âlim Safiyyüddîn Abdülmü'min 2015-10-10 927
ŞAMLI ÂLİM Şemseddin ibn-i Abdülhâdî 2015-10-09 863
Fıkıh Âlimi Bahâüddîn Muhammed Sübkî 2015-10-08 908
Mekkli Âlim Abdullah bin Zübeyr Humeydî 2015-10-07 851
TEFSİR VE HADİS ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Herevî 2015-10-06 860
Şeyhüsislâm Çerkez Halil Efendi 2015-10-05 915
Büyük Müderris Gözübüyükzâde İbrahim Efendi 2015-10-03 952
AFGANİSTANLI ÂLİM İbnü's-Semmâk Herevî 2015-10-02 845
HADİS ÂLİMİ Ebû Ya'la el-Mevsılî 2015-10-01 924
KIRÂAT ÂLİMİ Muhammed Kalkaşendî 2015-09-30 918
HADİS HÂFIZI Ebü’l-Kâsım Şîrâzî 2015-09-29 986
IRAKLI ÂLİM Behâeddîn Kıftî 2015-09-28 1112
BASRALI ÂLİM Abdülvâhid Saymerî 2015-09-26 725
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Abdûs Kayrevânî 2015-09-25 866
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Muhammed Rundî 2015-09-24 774
HADİS HÂFIZI Zeynüddîn Abdürrahîm el-Irâkî 2015-09-23 797
KIRAAT ÂLİMİ Yûsuf bin Alî el-Hüzelî 2015-09-22 807
HADİS VE FIKIH ÂLİMİ Şemsüddîn Muhammed Dımaşki 2015-09-21 1028
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Haris Kayrevânî 2015-09-19 927
FÂTİH'İN HOCALARINDAN Hocazâde Muslihuddin Efendi 2015-09-17 841
Geylanizâde Seyyid Abdülaziz 2015-09-16 840
Musullu Âlim Seyyid Muhammed Sincarî 2015-09-15 843
Medineli Âlim Ebü'l-Münzir Hişâm Kureşî 2015-09-14 826
Fıkıh Âlimi Alâüddîn Alî Bağdâdî 2015-09-10 838
OSMANLI VELÎLERİNDEN Ebû Said Kûzegerânî 2015-09-09 810
Hadis Hafızı Zeynüddîn Muhammed Hemedânî 2015-09-08 951
Büyük Müderris Cemâleddîn Mahmûd Hasîrî 2015-09-07 790
Hindistanlı Velî Emîr Necmüddîn Dehlevî 2015-09-05 914
BÜYÜK MÜDERRİS Harputlu Abdüllatif Efendi 2015-09-04 845
Medîneli Âlim Saîd ibni Müseyyib 2015-09-03 824
Şeyhülislâm Fenârizade Muhyiddin Çelebi 2015-09-02 880
HADİS ÂLİMİ Ebû Said Makbûri 2015-09-01 878
KIRAAT ÂLİMİ Ahmed bin Ezdâz Hulvânî 2015-08-31 889
Büyük Velî Ali bin İbrahim Husrî 2015-08-29 1121
İSTANBULLU VELÎ Cemâleddin Hulvî 2015-08-28 760
EDİRNE KADISI Muhyiddîn Acemî Efendi 2015-08-27 853
HADİS HÂFIZI Ebû Sa'd Bağdadî 2015-08-26 864
Fıkıh Âlimi Şerefüddîn Yahyâ Acîsî 2015-08-25 852
BÜYÜK VELÎ Muhammed Hânî 2015-08-24 840
TIP ÂLİMİ Hekîmşah Kazvînî 2015-08-22 878
ŞAMLI VELÎ Şeyh Selîm el-Mesûtî 2015-08-21 959
ŞEYHÜLİSLÂM Ebû Ömer Kâdî 2015-08-20 929
KEŞANLI VELÎ Zâtî Efendi 2015-08-19 900
BÜYÜK VELÎ Sâbit el-Benânî 2015-08-18 898
GÜZELHİSARLI Mustafa Hulusi Efendi 2015-08-17 812
HADİS HÂFIZI Muhammed bin Müslim el-Esedî 2015-08-15 927
"GULÂM'ÜL-HALLÂL" Abdülazîz Bağdâdî 2015-08-14 912
MEKKE KADISI Abdurrahman Gubârî 2015-08-13 835
KADIASKER Gedizli Mehmed Efendi 2015-08-12 926
Şamlı Âlim Ebü'l-Berekât Bedreddîn Gazzi 2015-08-11 867
Şeyhülislâm Sirâcüddîn Ömer Gaznevî 2015-08-10 844
"İyi yere dükkân açmışsın!.." 2015-08-08 914
Hadis Hâfızı Muhammed bin Yûsuf Firyâbî 2015-08-08 940
HADİS ÂLİMİ Ebû Osman Nehdî 2015-08-07 859
Osmanlı Şeyhülislâmı Damadzâde Feyzullah Efendi 2015-08-06 950
Bursa Velîlerinden Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin Efendi 2015-08-05 928
Kûfe Kadısı Ebû Bürde Abdullâh Eş'arî 2015-08-04 919
Fıkıh Âlimi İbn-i Kudâme 2015-08-03 965
Tasavvuf Âlimi Ebû Nuaym İsfahanî 2015-08-01 778
SEMERKANDLI ÂLİM Mecdüddin Ahmed bin Ömer 2015-07-31 916
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Abdülmün’îm Hazrecî 2015-07-30 931
TEFSİR ÂLİMİ Şehâbeddin Hafâcî 2015-07-29 941
KONYALI ÂLİM Abdullah Hâdimî 2015-07-28 940
KUDÜSLÜ VELÎ Hasan Ebû Halâve 2015-07-25 1143
KAYSERİLİ ÂLİM Hacı Torun Efendi 2015-07-24 940
FİLİSTİNLİ ÂLİM Şerefüddîn Mûsâ Haccâvî 2015-07-23 819
AKSARAYLI VELÎ Habib Karamânî 2015-07-22 860
BÜYÜK VELÎ Emîr Hüsrev Dehlevî 2015-07-21 898
HADİS ÂLİMİ Ebü'l-Hayr Fârûkî 2015-07-20 878
Şamlı Âlim Ebû Müshir el-Gassânî 2015-07-18 1046
Fıkıh Âlimi Cemâlüddîn Ahmed Gaznevî 2015-07-17 902
FIKIH ÂLİMİ Salih bin Muhammed Ömerî 2015-07-16 886
HADİS HAFIZI Abdülmelik Füleyh bin Süleyman 2015-07-15 971
KELÂM ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Fûrekî 2015-07-14 926
TEFSİR ÂLİMİ Ca'fer bin Muhammed Faryâbi 2015-07-13 1005
HADİS ÂLİMİ Fâtıma bint-i Süleyman 2015-07-11 873
İSTANBULLU ÂLİM Eyyûbzâde Mehmed Efendi 2015-07-10 998
HADİS HAFIZI Abdullah bin el-Eşec el-Kindî 2015-07-09 1008
Şeyhülislâm Vassâfzâde Esad Efendi 2015-07-06 894
Hadis Hafızı Abdullah bin Zekvân el-Kureşî 2015-07-04 952
Humuslu âlim Hakem bin Nâfi el-Behrânî 2015-07-03 900
Hayrabolulu Ahmed Sârbân Efendi 2015-07-02 972
Fıkıh Âlimi Ebü Muti' el-Belhî 2015-07-01 1060
Müderris Celâleddîn Ömer Habbâzî 2015-06-30 830
Filistinli Âlim Gazzî Ahmed Efendi 2015-06-29 947
Büyük Müderris Alâeddin Ali Fenârî 2015-06-27 987
KERÂMETLER MENBÂI Seyyid Abdürrahîm Arvâsî 2015-06-26 982
Hadis Âlimi Ebû Zekeriyyâ el-Mevsılî 2015-06-24 1015
Şamlı Âlim Duhaym ibnü'l-Yetîm 2015-06-22 952
Şeyhülislâm Ebülmeyâmin Mustafa Efendi 2015-06-18 1076
Kudüs Kadısı Mücîrüddîn Abdurrahmân Uleymi 2015-06-17 994
Kıraat Âlimi Ebü'l-Yümn Tâcüddîn Kindî 2015-06-16 957
Şamlı Velî Abdülganî Meydani 2015-06-15 990
Fıkıh ve Hadis Âlimi Hassan bin Muhammed el-Ümevî 2015-06-13 1133
MEDİNELİ ÂLİM Ebü'l-Velîd Tayâlisî 2015-06-12 1068
Kadıasker Şeyhîzâde Damad Efendi 2015-06-11 947
Hadis Âlimi Ebü'l-Vakt Abdülev­vel Seczî 2015-06-10 981
Iraklı Velî Alî bin Muhammed Dîneverî 2015-06-09 899
Kırat Âlimi Leys bin Hâlid el-Bağdâdî 2015-06-08 957
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Ferec Abdülvâhid Şîrazî 2015-06-06 937
KIRIMLI ÂLİ Ebülbekâ Eyyüb Kefevî 2015-06-05 968
Hadis ve Fıkıh Âlimi Saîd bin Fîrûz Tâî 2015-06-04 1054
Tunuslu Âlim Muhammed bin Ahmed Temîmî 2015-06-03 1631
Tefsir Âlimi Rufey bin Mihrân er-Riyahi 2015-06-02 1010
Endülüslü Velî Yûsuf bin Muhammed el-Fasi 2015-05-28 1000
Şamlı Âlim Hibetullâh Muhammed el-Hatîb 2015-05-27 950
Müstekîmzâde Süleymân Sadeddîn Efendi 2015-05-26 874
Hadis Hâfızı Salih bin Ahmed Hemedâni 2015-05-25 996
"Fakîh'ül-Haremeyn" Muhammed bin Fazl Furâvî 2015-05-23 1025
MEKKE KADISI Zenbillizâde Fudayl Çelebi 2015-05-22 1141
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahmân Firkah 2015-05-21 961
BUHÂRÂLI ÂLİM Muhammed bin Yûsuf Firebrî 2015-05-20 999
Osmanlı Evliyâsından Yusufzade Hasan Hocaefendi 2015-05-19 894
Endonezyalı Âlim Muhammed Hediyyetullah Makassarî 2015-05-18 935
Müderris Takıyyüddîn Zebîdî 2015-05-16 984
BÜYÜK VELÎ Saîdüddin Fergânî 2015-05-15 1065
Siyasi istikrarın devamı şarttır!.. 2015-05-15 1073
"ORDU ŞEYHİ" Fenai Ali Efendi 2015-05-14 1102
Bursa Müftüsü Molla Zeyrek 2015-05-13 875
Tefsir Âlimi Amr bin Alî Fellâs 2015-05-12 1109
Halep Kadısı Şihâbüddîn Ahmed Ezrai 2015-05-11 918
Şeyhülislâm Üryânîzâde Esad Efendi 2015-05-09 960
BÜYÜK MUTASAVVIF Hüsameddin Bursavî 2015-05-08 939
Hadis Âlimi Fâtıma bint-i Sa'd el-Hayr 2015-05-07 1133
FIKIH ÂLİMİ Ebü't-Tayyib Takıyyüddin Hasenî 2015-05-06 1077
İstanbul Evliyâsından Mehmed Emîn Tokâdî 2015-05-05 1008
Heratlı Âlim Ebû Mansûr Ezherî 2015-05-04 1025
Üsküdarlı Şeyh Celveti Abdullah Efendi 2015-05-02 923
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-05-01 981
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Ebû İshak İlbîri 2015-04-30 1079
Trablusşam Kadısı Bedreddîn Muhammed Şiblî 2015-04-29 1114
Faslı Âlim Yahyâ Acîsî 2015-04-28 919
Tebrîzli Âlim Hüseyin Nakkaş Efendi 2015-04-27 1019
TASAVVUF ÂLİMİ Osman Şemsi Efendi 2015-04-24 1063
Fıkıh Âlimi Ebû İmrân Fasî 2015-04-23 1029
BURSALI VELÎ Karababazade İbrahim Efendi 2015-04-22 1179
Şeyhülislâm Sa’dî Çelebi 2015-04-21 1180
Endülüslü Âlim Şihâbüddîn Ahmed Ruaynî 2015-04-20 1202
İstanbullu Koğacızâde Mehmed Efendi 2015-04-18 954
SEYYİD Hâce Yûsuf Çeştî 2015-04-17 989
Basralı Âlim Ebû Hâzim el-Kâdî 2015-04-16 1002
Şeyh-ül-Harem Sinânüddîn Halvetî 2015-04-15 1128
Şamlı Velî Yûsuf Kâmitî 2015-04-14 1080
İstanbullu Ahmed Muhyiddin Efendi 2015-04-13 982
Fıkıh Âlimi Zeynüddîn Âmidî 2015-04-11 977
HADİS ÂLİMİ Abdürrahîm Irâkî 2015-04-10 864
Kahireli Âlim Muhammed Uleyş 2015-04-09 1081
Nazillili Âlim Mehmed Hakkı Efendi 2015-04-08 1215
Azerbaycanlı Âlim Şâh Kubâd Şirvânî 2015-04-07 987
Büyük Müfessir Ebülleys-i Semerkandî 2015-04-06 1122
Hadis Âlimi Muhammed bin İshak 2015-04-04 1059
BUHÂRÂLI İMAM Şemsül-eimme Hulvânî 2015-04-03 1140
İSTANBUL KADISI Kuyucaklızâde Âtıf Efendi 2015-04-02 923
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-04-01 981
BAĞDATLI ÂLİM Abdülmün’îm Bâcisrâî 2015-03-31 992
BÜYÜK FAKİH Ebû Seleme bin Abdurrahman 2015-03-30 928
IRAKLI ÂLİM Ebû Avane Vasıtî 2015-03-28 1070
FASLI ÂLİM Ahmed Zerrûk 2015-03-27 1034
Bağdatlı Âlim Fahreddîn İbnü'l-Mâristâniyye 2015-03-26 983
Mısırlı Âlim Muhammed Zerkânî 2015-03-25 1017
Şeyhülislâm Zekeriyyâ Ensârî 2015-03-24 1022
Silvanlı Âlim Ebû Abdullah Zehebî 2015-03-23 988
İstanbullu Bîçâre Abdullah Efendi 2015-03-21 1048
SEYYİD Kayserili Zeynelâbidîn Efendi 2015-03-20 1127
Yemenli Âlim Zeyd bin Hasen 2015-03-18 1067
Horosanlı Velî Zeynüddîn-i Hâfî 2015-03-17 1021
Musullu Âlim Ebü’l-Hasen Ali bin Hüseyin 2015-03-16 1185
Kelam Âlimi Ebû Bekr Cüzcânî 2015-03-14 992
FIKIH ÂLİMİ Karamânî Kemaleddin Efendi 2015-03-13 1108
Şam Müftüsü Alâüddîn Haskefî 2015-03-12 1129
İstanbullu Şeyh Abdülhalim Efendi 2015-03-11 1146
Hafız Ebu Hâtim Hanzâlî 2015-03-10 1034
Hadis Âlimi Abdullah bin Muhammed İbâdî 2015-03-09 1284
Medine Valisi Ebu Bekr Hazrecî 2015-03-07 1087
HADİS ÂLİMİ Muhammed bin Abdullah 2015-03-06 1119
Müfessir Alaaddin Bağdâdî 2015-03-05 1216
ŞİRVANLI VELÎ Yusuf Mahdum 2015-03-04 1088
Âlim ve Velî Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî 2015-03-03 1102
Hindistanlı Âlim Fadlullah Burhanpûrî 2015-03-02 1170
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2015-02-28 1260
Fıkıh Âlimi Nûreddîn Zeyyâd 2015-02-27 1005
Zeyrekli Mehmed Efendi 2015-02-25 1302
BAĞDATLI ÂLİM Ebu Bekr Bezzâz 2015-02-24 987
FIKIH ÂLİMİ Kemaleddin Nusaybinî 2015-02-23 1258
Kerküklü Velî Abdurrahman Halis Efendi 2015-02-21 1204
Heratlı Âlim Kasım bin Sellâm 2015-02-18 1141
Hâfız Abbas el-Bahrânî 2015-02-17 1019
Fıkıh Âlimi Yusuf bin Ömer 2015-02-16 1134
Kudüslü Âlim Abdullah el-Makdisî 2015-02-14 1153
ŞERÎF Ebû Abdullah Kureşî 2015-02-13 1283
Hadis Âlimi Şemsüddîn Sehâvî 2015-02-12 981
Büyük Velî Muhammed Kassâb 2015-02-11 1111
Hadis Âlimi Ebû Arîbe Harrânî 2015-02-10 999
Hadis Âlimi Abdullah bin Ahmed 2015-02-09 1106
Hadis Âlimi Ebu Amr el-Haffâf 2015-02-07 1144
FIKIH ÂLİMİ Abdürrahim Semerkandî 2015-02-06 1308
Seyyid Ziyâüddîn Nahşebî 2015-02-05 1247
Bir teklifiniz var mı? 2015-02-04 1104
SURİYELİ ÂLİM Yûsuf-i Kâmitî 2015-02-04 1192
Hocazâde Ahmed Hilmi Efendi 2015-02-03 1419
Kıraat Âlimi Abdullah el-Vâsıtî 2015-02-02 1196
Basralı Âlim Seyyid Muhammed Şah 2015-01-31 1149
SERHENDLİ ÂLİM Muhammed Ubeydullah 2015-01-30 1103
Fıkıh Âlimi Ebü’l-Ferec Abdurrahman 2015-01-29 1208
Kıraat Âlimi Abdülvehhab bin Bezgûş 2015-01-28 1094
Bağdatlı Haffaf el-Iclî 2015-01-27 1209
FIKIH ÂLİMİ İbn-i Sükeyne 2015-01-26 1154
KELAM ÂLİMİ Sirâcüddîn Ali Ûşî 2015-01-24 1297
TABERÂNÎ Süleymân bin Ahmed 2015-01-23 1198
ŞEYHÜLİSLAM Sadi Çelebi 2015-01-22 1174
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahim Nişâbûrî 2015-01-21 1105
Buhâralı Âlim Abdullah Sebzmûnî 2015-01-20 1144
Basralı Âlim Ebân bin Yezîd 2015-01-19 1157
Kıraat Âlimi İmâm-ı İbni Kesîr 2015-01-17 1206
HADİS ÂLİMİ Abdullah bin İbrahim Cedrî 2015-01-16 1190
Kıraat Âlimi Ebû Ömer Dûrî 2015-01-15 1252
Fıkıh Âlimi Abbâdî Mekkî 2015-01-14 1162
Mısırlı Âlim Nureddin Ziyâdî 2015-01-13 1079
ÜVEYSÎ Zeyneddin Tâybâdî 2015-01-12 1316
Mısırlı Âlim Fahreddin Zeylâî 2015-01-10 1112
ZERKÂNÎ Muhammed bin Abdülbâkî 2015-01-09 1331
İMÂM-I ZEHEBÎ Şemseddin Kaymaz 2015-01-08 1269
HAREZM MÜFTÜSÜ Ahmed Zahîreddin Harezmî 2015-01-07 1161
Fıkıh Âlimi Muhtâr bin Mahmûd Zâhidî 2015-01-06 1455
Fıkıh Âlimi Yusuf Sicistânî 2015-01-05 1108
Fıkıh Âlimi Şehabeddin Ahmed Deyrebî 2015-01-03 1150
CEZAYİRLİ ÂLİM Ebû Hâmid Derkâvî 2015-01-02 1141
Kadıasker Hacı Emin Mehmed Efendi 2015-01-01 1313
ERZURUMLU İbrahim Hakkı 2014-12-31 1111
Müjgân Hanıma ulaştık 2014-12-30 1003
Kastamonulu İbrahim Nureddin Efendi 2014-12-30 1108
Şirâzlı Âlim Fadlullah Türpüştî 2014-12-29 1189
Fıkıh Âlimi Şerefüddin Hasan Tayyibî 2014-12-27 1173
Fıkıh Âlimi Seyyid Ahmed Tahtâvî 2014-12-25 1291
Endülüslü Âlim Ziyâüddîn ibn-i Sa'dûn 2014-12-24 1047
Hadis Âlimi Abdullah Harrânî 2014-12-22 1123
Seyyid Mesud Kanâvî 2014-12-20 1184
HADİS İMÂMI Ebu Davud Sicistâni 2014-12-19 1103
Fıkıh Âlimi Şems-ül-eimme Serahsî 2014-12-18 1257
Türkistanlı Âlim Sedîdeddin Kaşgârî 2014-12-17 1028
Yemenli Âlim Abdürrezzak San’ânî 2014-12-16 1011
Horasanlı Said bin Mensur 2014-12-15 1149
Evliyazâde İsmail Hakkı Efendi 2014-12-13 1351
BUHÂRÂLI ÂLİM Ubeydullah bin Mesud 2014-12-12 1266
Mekkeli Âlim Abdullah Fâkihî 2014-12-11 1147
Fıkıh Âlimi İmamzâde Buhârî 2014-12-10 1285
Filistinli Âlim Şemseddin Remlî 2014-12-09 1058
Fıkıh Âlimi Rahmetullah Efendi 2014-12-08 1158
Şamlı Âalim Şerefüddîn Ahmed Makdisî 2014-12-06 1145
EDİRNELİ ÂLİM VE ŞAİR Süleyman Neş’et Efendi 2014-12-05 1162
Horosanlı Lütfullah Nesefî 2014-12-04 1151
Hadis Hafızı Cerîr bin Abdülhamid Râzî 2014-12-03 1092
Bağdatlı Âlim İmâm-ı Abdullah Nesefî 2014-11-29 1104
İmam-ı Mukatil bin Süleyman 2014-11-28 1306
Fıkıh Âlimi Hacı Zihni Efendi 2014-11-27 1361
KUDÜS KADISI Sakızadalı Sadık Efendi 2014-11-26 1118
Şeyhülislâm Mehmed Emin Efendi 2014-11-25 1246
Hafız Ebû İsmail Rakaşî 2014-11-24 1289
Nazillili Seyyid Hakkı Efendi 2014-11-22 1123
Fıkıh Âlimi İmamzade Esad Efendi 2014-11-21 1270
Muhammed bin Süleyman 2014-11-20 1146
KIRAAT ÂLİMİ Ebû Ca'fer Muhammed 2014-11-19 1283
Hindistanlı Velî Muhammed Bâkır Lâhorî 2014-11-18 1195
Büyük Müfessir İmam-ı Mâverdî 2014-11-17 1289
Fıkıh Âlimi Muhammed Kuhistânî 2014-11-15 1006
Muhaddis Abdurrahman Bûşencî 2014-11-13 1054
Hadis Âlimi Süleyman Kilâî 2014-11-12 1091
İbn ül-Bezzâz Muhammed Kerderî 2014-11-11 1232
Müderris Taşköprüzâde Ahmed Efendi 2014-11-10 1215
Kırımlı Âlim Kefevî Hüseyin Efendi 2014-11-09 1087
Tunuslu Âlim Ebü’l-Kâsım Bürzûlî 2014-11-08 1217
Türkistanlı Âlim Kâdı Hân" Hasen Fergânî 2014-11-07 1119
FIKIH ÂLİMİ Muhammed Tlemsânî 2014-11-06 1051
Abdüllatîf Muhibbî 2014-11-05 1152
Hadis Âlimi Muhammed ibn-i Mende 2014-11-04 1197
Siyer Âlimi Abdülmelik bin Hişam 2014-11-03 1304
Fıkıh Âlimi Ahmed Berkânî 2014-11-01 1302
FIKIH ÂLİMİ Koçhisârlı Ali Efendi 2014-10-31 1095
KELAM ÂLİMİ Kâdı Adûdüddîn Îcî 2014-10-30 1073
Endülüslü Âlim Abdülhak İşbilî 2014-10-29 1180
Şam Kadısı İsmail bin Abdülganî 2014-10-28 1128
Hadis Âlimi Muhammed Beykendî 2014-10-27 1146
Fıkıh Âlimi İmâm-ı Âcürrî 2014-10-25 1142
Hadis Âlimi Abdülmelik Nîşâpûrî 2014-10-24 1130
Fıkıh Âlimi Zeyneddin Ömer bin Verdî 2014-10-23 1318
"Saatçioğlu" Ahmed bin Ali 2014-10-22 1146
Şeyhülislâm Dâmâdzâde Ahmed Efendi 2014-10-21 1170
Tabiînden Alkame bin Vakkas Utvârî 2014-10-20 1024
Hadîs Âlimi Davûd İsbehânî 2014-10-18 1317
Siyer âlimi Muhammed bin İshak 2014-10-17 1209
Hadis İmâmı İbn-i Hacer-i Askalânî 2014-10-16 1022
Hadis İmamı Ali bin Hucr 2014-10-15 1151
"İbnü'l-Esîr İzzeddîn Alî Cezerî 2014-10-14 1354
Kelam Âlimi Abdullah ibn-i Ebî Asrûn 2014-10-13 1281
Şeyhülislâm Şerîfzâde Seyyid Mehmed Efendi 2014-10-11 1123
Endülüslü Âlim Muhammed Cüzâmî 2014-10-10 1033
ŞEYHÜLİSLÂM Alâeddin Arabî Efendi 2014-10-09 1144
HADİS ÂLİMİ Hafız Ahmed Vâsıtî 2014-10-08 1075
Hakîm Şehîd Muhammed bin Muhammed 2014-10-03 1160
Şamlı âlim Mustafa Sefercelânî 2014-10-02 1066
Siyer Âlimi Abdurrahman Süheylî 2014-10-01 1211
Şâfîî Âlimi İbn-i Cemâl el-Mısrî 2014-09-30 1116
Darendeli Müderris Hamza Efendi 2014-09-29 1079
Fıkıh Âlimi Abdullah bin Muhammed Bağdadî 2014-09-27 1139
Fıkıh Âlimi Ahmed Gaznevî 2014-09-26 1122
Hadis Âlimi Ebû Ya’lâ Ahmed bin Ali 2014-09-25 1032
Fıkıh Âlimi Şemseddin Şevberî 2014-09-23 1021
Bakkalzâde İsmail Hakkı Efendi 2014-09-22 1154
Kelâm Âlimi İbrâhim Lâkânî 2014-09-20 1194
Yemenli Âlim Ebû Bekr Haddâd 2014-09-19 1334
Hadis Âlimi Şehriyâr Deylemî 2014-09-18 1267
BURHÂNÜ'Ş-ŞERÎA Mahmûd bin Ahmed Mahbûbî 2014-09-17 1127
Şam Müftüsü Abdurrahman İmâdî 2014-09-16 1097
Horasanlı Âlim Zeyneddîn-i Hâfî 2014-09-15 1286
Tefsir Âlimi Şehabeddin Ahmed Sivâsî 2014-09-13 1287
FIKIH ÂLİMİ Ahmed bin Nasr Dâvûdî 2014-09-12 1166
Siyer Âlimi Dâvûd bin Hüseyin 2014-09-11 1222
Kâdılkudât Ebü’l-Hasen Cürcânî 2014-09-10 1247
HADİS ÂLİMİ: Abdullah Lebbân 2014-09-09 1422
Bilmeyen bilirkişi yüzünden 2014-09-08 1168
Mısır Kadısı Cemaleddin Malâtî 2014-09-08 1174
Kahireli Müderris Salih bin Ömer Bülkinî 2014-09-06 1230
Ali bin Ebû Talha 2014-09-05 1317
Kadıasker Bostanzâde Yahya Efendi 2014-09-04 1222
Mısırlı Âlim Muhammed Birmâvî 2014-09-03 1181
Tefsir Âlimi Ebülfazl Bakkâlî 2014-09-02 1198
ŞEYHÜLİSLÂM Ahîzâde Hüseyin Efendi 2014-09-01 1323
Tefsir Âlimi Abdullah bin Ömer 2014-08-30 1166
ANTEPLİ ÂLİM Bedreddin Mahmud Aynî 2014-08-29 1229
Fıkıh Âlimi Seyfeddin Âmidî 2014-08-28 1402
Faslı Âlim Ebû Mûsâ Cezûlî 2014-08-27 1209
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2014-08-26 1297
Babanzâde Ahmed Naim Efendi 2014-08-25 1174
Hadis Âlimi Ebû Nuaym Esterâbâdî 2014-08-13 1418
Hadis Hâfızı Fazl bin Dükeyn 2014-08-12 1251
Hadis Hâfızı Ebû Mes’ud Dımaşkî 2014-08-11 1194
Tefsir âlimi Abdülkerim Kattân 2014-08-09 1140
HADİS ÂLİMİ Ubeydullah Serahsî 2014-08-08 1243
Hadis Hâfızı Abdülmelik Rekâşî 2014-08-07 1313
Ekmeğe saygıdan söz ederdi 2014-08-05 1194
TEFSİR ÂLİMİ Esîrüddin Ceyyânî 2014-08-05 1508
KIRAAT ÂLİMİ Süleyman bin Necâh 2014-08-04 1222
Hadis Alimi Kûfeli Hafız Ebû Hasin 2014-08-02 1187
HADİS ÂLİMİ Ebû Nuaym İsfehânî 2014-08-01 1352
KIRAAT İMAMI Ebû Câfer el-Kaarî 2014-07-31 1211
Hadis alimi Büreyd bin Abdullah 2014-07-30 1137
Şam evliyasından Ebû Amr Dimaşkî 2014-07-29 1157
Hadis âlimi Abdülmelik Akkâdî 2014-07-28 1026
Hadis âlimlerinden Ebân bin Osman bin Affân 2014-07-26 1319
Sudanlı âlim İbrahim Düveyhî 2014-07-25 1238
Kıraat âlimi Muhammed Dükkî 2014-07-24 1277
Hadis âlimi Muhammed bin Sabah Dûlâbî 2014-07-23 1179
Fıkıh âlimi Ebû Zür'a Dımaşkî 2014-07-22 1216
Şafiî fıkıh âlimi Cemâlüddîn Yûsuf Erdebîlî 2014-07-21 1133
Hadis âlimi Abdülmü’min Dimyâtî 2014-07-19 1181
Hemedanlı Hafız Şehridâr Deylemî 2014-07-18 1137
Yakub bin İbrahim 2014-07-17 1369
Hadis âlimi Ahmed Devrâkî 2014-07-16 1164
Müderris Şemseddin Desûkî 2014-07-15 1209
Libyalı âlim Ebü'l-Abbâs Dercinî 2014-07-14 1157
Hadis ve fıkıh âlimi Kemâleddîn Demîrî 2014-07-12 1155
Mısırlı Müderris Şihâbüddîn Ahmed Delcî 2014-07-11 1148
Horasanlı âlim Ebü'l-Abbâs Degûlî 2014-07-10 1219
Kadıasker Dede Mehmed Efendi 2014-07-09 1230
Hadis âlimi Şemseddîn Muhammed Dâvûdî 2014-07-08 1241
Fıkıh âlimi Rükneddin Kirmânî 2014-07-07 1349
Hadis âlimi Osman Dârimî 2014-07-05 1175
Mevlevî Şeyhi Cünûnî Ahmed Dede 2014-07-04 1330
Fıkıh âlimi Ebu’s-Safâ bin İshak 2014-07-03 1121
Hadis âlimi Hüseyin Cûzekânî 2014-07-02 969
Fıkıh âlimi Ebu Süleyman Cüzcânî 2014-07-01 1442
Horasanlı velî Ebû Ali Cüzcânî 2014-06-30 1269
Libyalı âlim İsmail Ceytâlî 2014-06-28 1176
Hadis âlimi Hafız İbrahim Cevherî 2014-06-27 1192
Fıkıh âlimi Ebûbekr Cessâs 2014-06-26 1181
Filistinli âlim Takıyyüddîn Cerrâî 2014-06-25 1218
Halep Kadısı Seyyid Emîrzâde Cenâbî Çelebi 2014-06-24 1198
Hadis âlimi Takıyyüddîn Cemmâilî 2014-06-23 1142
Müderris ve Kadı Karslızâde Mehmed Efendi 2014-06-22 1089
Kütahya postnişini Mevlevî Şeyhi Ergün Çelebi 2014-06-21 1165
Kadı Nâibi Celal Bekrî 2014-06-20 1201
Yemenli âlim İsmail Cebertî 2014-06-19 1111
Kadıasker Molla Cafer Çelebi 2014-06-18 1119
Şafii fıkıh âlimi Cafer bin Ali Dimaşkî 2014-06-17 1152
Mısırlı âlim Ebû Yakub Büveytî 2014-06-16 1138
Hadis ve Fıkıh âlimi Ahmed bin Kasım Bûnî 2014-06-15 1242
Şafiî fıkıh âlimi Ömer bin Arslan Bülkinî 2014-06-14 1345
Fıkıh âlimi Mansur Buhûtî 2014-06-13 1161
Ebü’l-Hasen Begavî 2014-06-08 1224
Kutb-i Medar Bedîüddin Mankpûrî 2014-06-07 1310
Ömer Fehmi Efendi 2014-06-06 1112
Tebe-i tabiînin büyük alimlerindendir Ebû Yühmid Bakıyye 2014-06-05 1190
Abdülgâfir Fârisî 2014-06-04 1182
Evliyanın büyüklerinden Kutb-i Alem Burhaneddin 2014-06-03 1169
Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi 2014-06-02 1242
Osmanlı âlimlerinden Kadızade Hacı Salih Efendi 2014-06-01 1144
Fıkıh âlimlerinden Bişr bin Gıyas Merîsî 2014-05-31 1187
Molla Fenârî’nin talebesi Abdurrahman Bistâmî 2014-05-30 1107
Mâliki fıkıh âlimi Şemseddin Muhammed Bisâtî 2014-05-29 1360
"Ezher Şeyhi" İbrahim Birmâvî 2014-05-28 1167
O kız başkasıyla evlendi!.. 2014-05-27 1309
Tefsir âlimi Allâme Mehmed Efendi 2014-05-27 1420
Fıkıh âlimi Fazıl Bircendî 2014-05-26 1273
Hadis âlimi Ahmed Beykendî 2014-05-25 1179
Kıraat âlimi Ebü’l-Hasen Bezzî 2014-05-24 1304
Endülüslü âlim Kasım Beyyânî 2014-05-23 1371
Kadı ve müderris Beyâzîzâde Ahmed Efendi 2014-05-22 1266
Hadis âlimi Muhammed Basrî 2014-05-21 1025
Mısırlı velî Benan bin Muhammed 2014-05-20 1208
Hadis âlimi Ömer Büceyrî 2014-05-19 1309
Horasanlı velî Ebü’l-Hasen Bûşencî 2014-05-18 1252
Hadis âlimlerinden Şehabeddin Ahmed Bûsîrî 2014-05-17 1171
Hanefî ulemasından İftihârüddin Tâhir Buharî 2014-05-16 1251
Hindistanlı Velî Muhammed Hansevî 2014-05-15 1249
Kuzey Iraklı âlim Muhammed Berzencî 2014-05-13 1241
Azerbaycanlı hâfız Said bin Amr Berzeî 2014-05-12 1138
Büyük Müderris Bergamalı İbrahim Efendi 2014-05-11 1269
Kıra­at âlimi Şehabeddin Ahmed 2014-05-10 1151
Büyük müfessir Zeyneddin Muhammed Ebu’s-Sürûr 2014-05-09 1260
Hadis ve fıkıh âlimi Tâc’ül-Ârifîn Sıddîkî 2014-05-07 1235
Bursa Kadısı Hanîf İbrahim Efendi 2014-05-06 1155
Fıkıh âlimlerinden... Sehfeneli Abdullah Sa’bî 2014-05-05 1265
Şafiî fıkıh âlimi; Şeyhülislam Celaleddin Bukinî 2014-05-04 1094
Evlâd-ı resûl; Bandırmalızâde Hamid Efendi 2014-05-03 1134
Hadis âlimlerinden Ebülhasen Bahşel 2014-05-02 1153
Hanım evliyâdan... Amre bint-i Abdurrahman 2014-05-01 1212
Müderris ve kadı: Selîsî Mehmed Efendi 2014-04-30 1269
Tireli Müderris Ayşî Mehmed Efendi 2014-04-29 1201
Tefsir ve hadis âlimi Ebü’l-Hasen Atıyye el-Avfî 2014-04-28 1162
Osmanlı Şeyhülislâmı; Şerifzâde Ataullah Efendi 2014-04-27 1256
İlk siyer âlimlerinden; Asım bin Ömer Katâde 2014-04-26 1275
Osmanlı âlimlerinden - Müderris Hamza Efendi 2014-04-25 1188
Osmanlı devlet adamı 2014-04-24 1291
Bandırmalı Hamid Efendi 2014-04-23 1370
Şafiî fıkıh âlimlerinden; Şemseddin Bakarî hazretleri 2014-04-22 1117
Muhammed Bahşî 2014-04-21 1219
Bahrü’l-ulûm Lüknevî 2014-04-20 1406
Ebû Sâlim Iyâşî 2014-04-19 1334
Abdurrahman Nesib Dede 2014-04-18 1455
Eyyûbîzâde Atâullah Efendi 2014-04-17 1165
Abdüssamed Palembangî 2014-04-16 1158
Bahaeddin Efendi 2014-04-15 1185
İbrahim Bâcûrî 2014-04-14 1191
Ebû Yahyâ bin Kays 2014-04-13 1223
Ahmed Feyzî Efendi 2014-04-11 1190
Debbağzâde Münib Efendi 2014-04-10 1167
Ebün-Nu’mân el-Basrî 2014-04-09 1230
Ali bin Muhammed Antâkî 2014-04-08 1411
Ebû Muhammed Kafsî 2014-04-07 1232
İzzeddin Askalânî 2014-04-06 1255
Mekkîzâde Asım Efendi 2014-04-05 1058
Ebü’l-Hüseyin Teymî 2014-04-04 1168
Hacı Salih Efendi 2014-04-03 1233
Ebû İbrahim bin Şuayb 2014-04-02 1327
Abdurrahman bin Muaviye 2014-04-01 1122
Merzifonlu Hayreddin Efendi 2014-03-31 1147
Meşrebzâde Arif Efendi 2014-03-30 1062
İbrahim Anberî 2014-03-29 1220
Saçaklızade Osman Efendi 2014-03-28 1346
Ebû Ümeyye bin Hâris 2014-03-27 1139
Altıparmak Mehmed Efendi 2014-03-26 1223
Yahya bin Ebû Bekr Âmirî 2014-03-25 1162
İbn’ül-Medînî 2014-03-24 1246
Ahîzâde Yusuf Efendi 2014-03-23 1318
Ali bin Ahmed Adevî 2014-03-22 1210
Dağıstanlı Mehmed Efendi 2014-03-21 1185
Seyfeddin Âmidî 2014-03-20 1207
Ebü’l-Hasen Cevcerî 2014-03-19 1124
Aişe-i Makdisiyye 2014-03-18 1282
Ebûbekirzâde Ahmed Efendi 2014-03-17 1136
Ahmed Asım Efendi 2014-03-16 1223
Ebü’l-Fadl bin Seleme 2014-03-15 1220
Ahmed-i Rûmî 2014-03-14 1393
Şehabeddin Akfehsî 2014-03-13 1463
Ebû Abdullah Huzâî 2014-03-12 1309
Abîde Selmânî 2014-03-11 1259
Rükneddin Amîdî 2014-03-10 1161
Şemseddin Muhammed Alkamî 2014-03-09 1167
Selahaddin Alâî 2014-03-08 1331
Âdem bin Ebî İyas 2014-03-07 1194
Begaviyyü’l-Kebir 2014-03-06 1249
Ebû Nasr Haffâf 2014-03-05 1589
İsmail Aclûnî 2014-03-04 1190
Kuşadalı Mustafa Efendi 2014-03-03 1219
Ebu Bekr Muhammed Acurri 2014-03-02 1281
Osman Sâhib Müceddidî 2014-03-01 1255
İbn-i Yezdad Ahvazi 2014-02-28 1237
Ahmed Muhtar Beyefendi 2014-02-27 1301
Şihabüddin Menînî 2014-02-26 1235
Ebu Cafer Begâvî 2014-02-25 1200
Vekî Bağdâdî 2014-02-24 1316
Abdüsseam Feytûrî 2014-02-23 1327
Enver Ören 2014-02-22 1265
Ahmed Hasib Efendi 2014-02-21 1310
Şemseddin Eflaki 2014-02-20 1142
Abdurrauf Sinkili 2014-02-19 1202
Asım el-Ahvel 2014-02-18 1245
Veli Mustafa Efendi 2014-02-17 1134
Gedikzade Abdülkadir Efendi 2014-02-16 1197
Ebû Zür’a Dımaşkî 2014-02-15 1349
Miyadınlı Mehmed Efendi 2014-02-14 1355
Şîrugânî Ali Efendi 2014-02-13 1193
Seyyid Ömer Efendi 2014-02-12 1316
Menteşzade Abdürrahim Efendi 2014-02-11 1271
Ebu Nasr bin Ziyad 2014-02-10 1296
Yiğitbaşı Ahmed Efendi 2014-02-08 1230
Hasan bin Ahmed Attar 2014-02-06 1303
Ebu İshak İsmail Efendi 2014-02-05 1416
Muvaffakuddin Halebî 2014-02-04 1401
Ebu Salih el-Müezzin 2014-02-03 1270
Şeyh Süleyman 2014-02-02 1309
Hamza el-kebir 2014-02-01 1364
Belhî Abdülkadir Efendi 2014-01-15 1164
Şerif Abdülhayy Haseni 2014-01-14 1250
Ebu Muhammed el-Ezdî 2014-01-13 1202
Dav'ü's-sabâh (Âcibe Bağdadiyye) 2014-01-12 1256
Radıyyüddin Lârî 2014-01-11 1220
Malatyalı Abdülbâsıt Efendi 2014-01-10 1279
Ziyâeddin Semînî 2014-01-09 1223
Seyyid Kasım Efendi 2014-01-08 1293
Abdullah bin Mendi 2014-01-07 1190
Ebu Hafs bin Esved 2014-01-06 1244
Abdurrahman bin Bişr 2014-01-05 1206
Sabır Mehmed Dede 2014-01-04 1250
Mehmed Sami Efendi 2014-01-03 1385
Abdülkadir Efendi "Kara Müftü" 2014-01-02 1384
Büyük Hacı Ali Efendi 2014-01-01 1323
Abdülaziz Buhârî hazretleri 2013-12-31 1307
Abdurrahman bin Huceyre 2013-12-30 1194
Abdurrahman Eşref Efendi 2013-12-29 1124
Kocahüsamzade Abdurrahman Efendi 2013-12-28 1234
Abdurrahman bin Âiz 2013-12-27 1268
Abdullah bin Utbe 2013-12-26 1260
Ebu Salih Mısri 2013-12-25 1257
Abdullah Razi hazretleri 2013-12-24 1213
Abdullah bin Nafi 2013-12-23 1248
Abdullah bin Mus’ab 2013-12-22 1198
Taylesanizade Abdullah Efendi 2013-12-21 1121
Ebu Muhammed bin İdris 2013-12-20 1276
Abdullah bin Hasan 2013-12-19 1248
Seyyid Abdürrahim Bayrami 2013-12-18 1199
Abdullah bin Haris 2013-12-17 1167
Himmetzade Abdullah Efendi 2013-12-16 1121
Abdullah Ezdî hazretleri 2013-12-15 1148
Seyyid Osman Efendi 2013-12-14 1132
Seyyid Mahmud Efendi 2013-12-13 1265
Hafız Mehmed Ali Efendi 2013-12-12 1178
İbrahim Şevki Efendi 2013-12-11 1286
Ömer Naimi Efendi 2013-12-10 1219
Evliyazade Mehmed Efendi 2013-12-09 1315
Abdülgaffar Efendi 2013-12-08 1137
Şeyh Tâc Nakşibendî 2013-12-07 1095
Şeyh Sühreverdî 2013-12-06 1174
Kutbeddin Efendi 2013-12-05 1048
Abdülkadir Muhâcir 2013-12-04 1052
Şâh Velî Ayntabi 2013-12-03 1091
Şâh Raûf Ahmed 2013-12-02 1219
Hoca Abdullah Efendi 2013-11-25 1128
Yusuf Gürani hazretleri 2013-11-24 1134
Veli Şemseddin 2013-11-23 1224
Takıyyüddin Hısni 2013-11-22 1278
Şihabeddin Ba’levi 2013-11-21 1127
Şeyh Sabri hazretleri 2013-11-20 1096
Abdullah Beytûşî 2013-11-19 1189
Muhammed Ma’sum-i Ömerî 2013-11-18 1105
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1095
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1303
Resmizade Mehmed Efendi 2013-11-16 1090
Ebu Asım Abbadi 2013-11-15 1043
Ebu Muhammed bin Humeyd 2013-11-14 1194
Şihabüddin Ahmed 2013-11-13 1164
Karamollazade Abdülhamid Efendi 2013-11-12 1070
Yusuf Bahri Efendi 2013-11-11 1225
Re’fet Efendi "rahmetullahi aleyh" 2013-11-10 1116
Abdurrahman Aktebi hazretleri 2013-11-09 1198
Şeyh İbrahim el-Mücahid 2013-11-08 1146
Hamza-i Kebir hazretleri 2013-11-07 1120
Hacı Ömer Hüdai 2013-11-06 1286
Seyyid Ahmed Çapakçuri 2013-11-05 1250
Şifâî Mehmed Efendi 2013-11-04 1222
La’lî Mehmed Efendi 2013-11-03 1288
Mehmed Zühdi Efendi 2013-11-02 1073
Seyyid Muslihuddin Efendi 2013-11-01 1095
Mudurnulu Osman Efendi 2013-10-31 1193
Şaban-ı Nakşibendi hazretleri 2013-10-30 1087
Molla Muslihüddin Kastalani 2013-10-25 1338
Mehmed Talui Efendi 2013-10-24 1344
Filibeli Tevfik Efendi 2013-10-23 1238
İbn-i Şihab Zühri 2013-10-22 1205
Ebu Hayseme Kufi 2013-10-21 1068
Ebu Hayseme bin Harb 2013-10-20 1232
Ebu Abdullah bin Bekkar 2013-10-19 1173
Ziyâüddîn Nahşebî hazretleri 2013-10-18 1214
Osman Marani "rahmetullahi aleyh" 2013-10-17 1153
Ziyaeddin Makdisi hazretleri 2013-10-16 1181
Mevlânâ Ziyâüddîn Bernî 2013-10-15 1120
Ebu Muhammed Havvas 2013-10-14 1166
İbni Emîr Hâc “rahmetullahi aleyh” 2013-10-13 1189
İbn-i Cüreyc hazretleri 2013-10-12 1253
Şemseddin ibn-i Cezeri 2013-10-11 2106
İbn-i Asakir (rahmetullahi aleyh) 2013-10-10 1220
Abdullah el-Mukri hazretleri 2013-10-09 1146
Ahmed Kudsi Efendi 2013-10-08 1297
Seyyid Muhammed Murâdî 2013-10-07 1403
Seyyid Kasım Tebrîzî 2013-10-06 1272
Seyyid Mahmud Çağırgan 2013-10-05 1497
Hüseyin Burhâneddîn Efendi 2013-10-04 1289
Muhammed Osman el-Mergânî 2013-10-03 1284
Seyyid Hasan Mükennâ 2013-10-02 1380
Pîrî Halîfe Hamîdî 2013-10-01 1461
Çelebi Sâlih Efendi 2013-09-30 1589
Ebû Fadl Salih bin Ahmed 2013-09-29 1238
Safîzâde Mehmed Çelebi 2013-09-28 1301
İmâm-ı Ârif Sadreddîn 2013-09-27 1404
Ebû Osman Ukbânî 2013-09-26 1282
Şeyh Sa’dî Şîrâzî 2013-09-25 1287
Celâleddîn Rûyânî hazretleri 2013-09-24 1349
Yahyâ bin Ali Nablûsî 2013-09-23 1261
Rebî’ bin Süleymân 2013-09-22 1236
Fıkıh âlimi Hasan Sağanî 2013-09-21 1362
Hadîs âlimi Ebû Bekr Neccâd 2013-09-20 1341
Bir Osmanlı âlimi: Azmî Çelebi 2013-09-19 1552
Reşîdüddîn Ömer Fergânî 2013-09-18 1357
Şafiî fıkıh âlimi: Zeynüddîn Bilfiyâî 2013-09-17 1377
Ebü'l-Abbâs Ahmed Zeyla'î 2013-09-16 1398
Ebü’l-Kâsım Hırakî 2013-09-15 1422
Ömer bin Abdullah 2013-09-14 1272
Ahmed-i Nâmıkî Câmî 2013-09-13 1424
Ebû Hasen 2013-09-12 1498
Ahmed Nûreddîn Sâbûnî 2013-09-11 1493
Amasyalı Nuh Efendi 2013-09-10 1466
Ebü’l-Abbâs Sayyâd 2013-09-09 1374
Nihânî Çelebi 2013-09-08 1504
Nev’î-zâde Atâî 2013-09-07 1906
Seyyid Ahmed Rıfâî 2013-09-06 1519
Necmi Efendi 2013-09-05 1561
Ali bin Ebî Bekr Nâşirî 2013-09-04 1348
İbn-i Ebî Meryem 2013-09-03 1497
Ahmed Nahlâvî 2013-09-02 1475
Mevlânâ ibn-i Ömer 2013-09-01 1462
Müslim bin Yesâr 2013-08-31 1409
Ahmed Kuddûsî 2013-08-30 1417
Es’ad bin Mahmûd Iclî 2013-08-29 1415
Hızırbeyzâde Ahmed Paşa 2013-08-28 1361
Abdülkâdir Şeyhî Efendi 2013-08-27 1468
İbn-i Mesrûk Tûsî 2013-08-26 1437
Ebû Sa’d Mübârek Muharrimî 2013-08-25 1478
Ebüssü’ûdzâde Mustafa Efendi 2013-08-24 1404
Ebü’l-Abbâs ibn-i Acîl 2013-08-23 1410
Ebû Abdullah Mûsâ el-Kûfî 2013-08-22 1329
Samsunlu Muhyiddîn Efendi 2013-08-21 1301
Zeyyâd Mehmed Efendi 2013-08-20 1409
Ahmed Kuseyrî 2013-08-19 1643
Şemsüddîn Tetâî 2013-08-18 1497
Fakih Tâcî 2013-08-17 1440
Ahmed bin İdris Hasenî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-16 1660
Muhammed Rûyânî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-15 1280
Ebû Abdullah Kuraşî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-13 1378
Ahmed bin Ebü’l-Havârî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-12 1245
İbn-i Hulâvî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-11 1266
Radıyyüddîn Serahsî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-10 1222
Ebû Hafs-ı Bermekî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-09 1172
Ebû Osman bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-08 1162
Ebü’l-Hattâb el-Bağdâdî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-07 1251
Zeyrekzâde Rükneddîn Efendi - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-06 1075
Ebû Hâmid Belhî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-05 1180
Ebû Ca’fer Gırnatî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-04 1107
Abdülazîz bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-03 1342
Seyyid Ahmed Bedevî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-02 1170
Ekmelüddîn Bâberti - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-01 1297
Binbir Osmanlı Hikayesi - Muhammed Karsî 2013-07-26 1543

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı