Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Vehbi Tülek Yazıları

Yazi Tarih Hit
Kabul olmuş haccın alâmeti 2018-06-25 0
"Ebû Bekir'e gidiniz! Namazı o kıldırsın" 2018-06-23 7
"Allahü teala seni ateşten korusun!" 2018-06-22 11
Hiç eksilmeyen yemek ve su!.. 2018-06-21 22
"Vahyi ve kitapları inkâr ettiler..." 2018-06-20 18
Dünyânın âfeti şiddetli istektir 2018-06-14 35
Duânın kabul olduğu vakit... 2018-06-12 27
"Kim, Allah'a isyan edenleri beğenirse!" 2018-06-09 26
Salevat okuyanlar fakirlik görmezler 2018-06-08 27
​“Veren el, alan elden hayırlıdır” 2018-06-06 30
"Ey oğullarım, beni cihâda hazırlayınız" 2018-06-05 36
“Ey imân edenler! Allahı çok zikrediniz” 2018-06-04 35
Ebû Hanîfe'yi zehirlemek isteyen hasetçi!.. 2018-06-02 30
Duanın kabul olması için... 2018-06-01 42
"Ben Hüdâyım, cümle eşyaya kadirim..." 2018-05-31 35
"Ölümü unutanın hâli nasıl olur?" 2018-05-30 34
Onun gönderilmesi ile peygamberlik son buldu 2018-05-28 47
Salât ve selâmdan gafil olmamalıdır... 2018-05-26 43
​Ehl-i sünnet itikatını bilmemek! 2018-05-25 45
"Bu gelen emîndir onun sözüne uyarız" 2018-05-24 50
"Bilmediğini, âhireti düşünen âlimlere sor" 2018-05-23 53
“Oğlum! Kendini istiğfara alıştır" 2018-05-22 51
Ravda-i mutahharayı ziyâret hakkında... 2018-05-21 46
Bu ayda bulunan en kıymetli gece 2018-05-17 64
"O, alevli bir ateşe girecek" 2018-05-16 41
Geceyi ibâdetle gündüzü oruçla geçirirdi... 2018-05-15 38
Namazda Fâtiha okumak vâcibdir 2018-05-14 51
"Ondan başka hiçbir ilâh yoktur..." 2018-05-11 56
Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye... 2018-05-09 74
Allahı anmayı âdet hâline getirmek... 2018-05-08 67
"Sâlihleri vesile ederek duâ etmelidir" 2018-05-07 60
Dinde yapılan her yenilik bidattir!.. 2018-05-05 70
"Sen o peygamberin hanımı olursun!.." 2018-05-03 79
“Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez" 2018-05-02 84
"Gücün yerinde iken tövbe eyle!.." 2018-04-29 92
Allah, milletleri ilimle yükseltir 2018-04-28 69
​Kur’ân-ı kerimin kıraatine dair... 2018-04-27 67
En kıymetli amel edeptir... 2018-04-26 77
"Her günah işledikçe tövbe et!.." 2018-04-25 74
​İrâde etmek, başka râzı olmak başkadır 2018-04-24 75
“Kâdı, denizde yüzen kimse gibidir!.." 2018-04-23 60
"Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar!" 2018-04-21 69
“İlim yok olmadan evvel ilim öğrenin!" 2018-04-20 48
Hastalık, teyemmüm etmek için özürdür 2018-04-19 45
"Nasihat, müminlere elbette fayda verir" 2018-04-18 68
"Cenâb-ı Hak, hep kolay emretmiştir" 2018-04-17 68
Tövbe makamlarının sonu yoktur!.. 2018-04-16 58
Dertlinin hâlinden dertli anlar... 2018-04-14 70
Sağlık ve boş vakit iki kıymetli nimettir 2018-04-13 72
“Hayâ ve imân birbirine bağlıdır" 2018-04-12 66
Son hak din, Muhammed aleyhisselamın dinidir 2018-04-11 72
"Ümitleri kıran ölümü çok düşünün!.." 2018-04-10 55
​Hiç kimse, rızkını bitirmeden ölmez! 2018-04-09 84
“Bu, altından daha kıymetli bir cevaptır” 2018-04-07 88
Allahü teâlânın takdîri yerini bulacaktır... 2018-04-06 97
"Azalıp çoğalan bir inanış, iman olmaz!" 2018-04-05 77
Bütün işlerin evveli anne rızası almaktır 2018-04-04 62
“İlim Çin’de bile olsa onu arayınız!..” 2018-04-03 76
"Hakkınızı vermekte size zulmettim mi?" 2018-03-30 139
İhlâs ve kalbiselim sahibi olmak... 2018-03-29 83
Mümin, helâl ve temiz rızık talep etmelidir... 2018-03-28 104
"Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz..." 2018-03-27 70
"O zat bana çok salevât okuyor...” 2018-03-26 84
Kâfirin hakkı için de helâlleşmek lâzımdır 2018-03-24 113
Büyüklere saygı küçüklere şefkat 2018-03-23 85
Emr-i mâruf ne demektir? 2018-03-23 85
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2018-03-22 73
“Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz!.." 2018-03-21 88
Dîninde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur... 2018-03-20 71
Müminler, ailesine din bilgilerini öğretmelidir 2018-03-19 91
Dine hile yapan ihânet etmiş olur! 2018-03-17 75
"İslâmiyet aslâ güçlük teklif etmez!.." 2018-03-16 66
"Bilmediğinizi, ehil olanlara sorun!.." 2018-03-15 75
Allahü teâlâ, her kavme peygamber göndermiştir 2018-03-14 99
Aciz bir insan olduğunu unutma! 2018-03-13 95
​ "Nefis atını, ilim ve siyâsetle idâre et" 2018-03-12 88
Zekât vermeyen, temiz malını kirletmiş olur!.. 2018-03-10 102
Hastalar, seher vaktinde rahatlar! 2018-03-08 112
Nisaba mâlik olmak ve zekât hakkında... 2018-03-03 132
​Az konuşmak ve iyi huylu olmak... 2018-03-02 88
Kâfirlere şefaat edilmeyecektir... 2018-03-01 80
"Bana çok salevât-ı şerife okuyunuz!.." 2018-02-28 77
"Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever" 2018-02-27 61
İmanı olmayanın, hiçbir iyiliğine sevap verilmez 2018-02-26 72
​ "Müminlere söyle harama bakmasınlar" 2018-02-24 82
Ana-babanın kabrini ziyaret etmek... 2018-02-23 84
Sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayr-i müekkede 2018-02-21 124
"Rabbim şefaat için bana izin verir!.." 2018-02-20 101
"Namaz müminin mi’râcıdır...” 2018-02-19 100
"Şu bedeninin, senin üzerinde hakkı vardır" 2018-02-17 101
​Duâ, Allahü teâlâya boyun eğmektir... 2018-02-16 94
İlminin faydasını görmeyen âlimler 2018-02-15 87
Abdest alınan ve alınmayan sular 2018-02-14 86
​Evliyâ görülünce Allah hatırlanır 2018-02-13 73
"Ey Hüreyre, ben Müslüman oldum" 2018-02-12 71
Yıldız falı, kahve falı el falı hurafedir!.. 2018-02-10 75
“Kalplerinizi tertemiz yapınız!.." 2018-02-08 103
İnsanların en iyisi ve en kötüsü!.. 2018-02-07 113
“İnsanlar fıkıhta İmâm-ı Azam'ın çocuklarıdır...” 2018-02-06 116
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehiddir 2018-02-05 96
Maddi ve manevi rızıkların dağılımı 2018-02-03 103
"Ne güzel kokuyorsun yâ Resûlallah!..” 2018-02-02 147
En fazîletli amel nefse muhalefettir 2018-02-01 119
İbadetlerin sahih olması için... 2018-01-31 88
"Dört kimse hayırla şahitlik ederse!.." 2018-01-30 100
“Siz İsâ hakkında ne diyorsunuz?..” 2018-01-29 91
"Cennet ehlinin ekserisi fakirler" 2018-01-27 120
Kâbe’nin etrâfında esen rüzgâr!.. 2018-01-26 103
Namazın hakkını vererek kılmak!.. 2018-01-25 118
Belâya sabır, iyi ve güzeldir 2018-01-24 135
"Kadılığı kabul etmezdim ancak!" 2018-01-23 156
Ölüleriniz için sadaka veriniz 2018-01-22 159
"Bu, sana layık bir ibadet değildir!.." 2018-01-20 139
"Ben ümmetim için çok korkuyorum!.." 2018-01-19 121
Talebe, kalp hastalığını hocasına söylemelidir! 2018-01-17 112
"Nerede takdîr edilmişse orada ölürsün!.." 2018-01-16 116
Sadaka verirken bütün müminlere niyet etmeli 2018-01-15 114
Allahü teâlâya tevekkül etmelidir 2018-01-13 137
​Cehennemden kurtuluş berâtı alanlar!.. 2018-01-12 153
"Yetimin gözyaşından sakınınız..." 2018-01-11 108
Şeytanın pek çok hîlesi vardır!.. 2018-01-10 125
"O şahsı Cennet ile müjdele..." 2018-01-08 183
İskât yapılması için vasiyet etmek... 2018-01-06 145
“Bir iyiliğe on misli sevap veririm..." 2018-01-05 176
Hakîkî Allah sevgisini tadanlar... 2018-01-04 132
Allahü teâlâya "dost" olanlar... 2018-01-03 104
Hem dünya hem âhiret için iyilik istemelidir... 2018-01-02 174
Evliyâyı vesîle ederek duâ etmek 2017-12-30 159
“Onun annesini buraya getirin!” 2017-12-29 136
Resûlullahın vârisi ve vekilleri... 2017-12-28 175
Allahü teâlâ, her şeyi bir sebeple yaratır... 2017-12-27 144
"Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz!.." 2017-12-25 146
"Ebû Bekr’in her söylediğini kabul edin" 2017-12-23 114
Sıkıntı ve borç içinde olanlar... 2017-12-22 125
Sözünde durmak güzel bir haslettir 2017-12-20 131
"Kötülük yaparsan peşinden iyilik yap!" 2017-12-19 171
Tekebbür etmek haramdır!.. 2017-12-18 102
"Kalbini nasûh tövbesi ile süsle" 2017-12-16 122
"Öyle âyet-i kerîmeler indirmekteyiz ki!.." 2017-12-15 96
"Hizmetçine yedirdiğin senin için sadakadır" 2017-12-14 138
Allahın rahmetinden ümidini kesmemelidir 2017-12-13 106
Allahü tealanın her emrinde kolaylık vardır 2017-12-12 111
"Sana söz getiren senden de götürür!" 2017-12-11 125
"Yanınızdan ayrılmayan kimseler vardır!.." 2017-12-08 181
İmânı zayıf olanlar şeytana aldanırlar!.. 2017-12-07 228
İnsanlardan isteme de dağdan odun getir sat! 2017-12-06 193
Sarayı sular altında kalan hükümdar!.. 2017-12-04 167
Sabırla, bütün işler yolunda gider... 2017-12-02 183
İmanın gitmesine sebep olan şeyler 2017-12-01 217
"Ölüm peşinizde, cehennem önünüzde" 2017-11-30 161
Günah işlemek kalbi karartır!.. 2017-11-29 136
Güzel ahlakın alametleri... 2017-11-28 150
Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrılanlar... 2017-11-27 112
“Üsâme mutlaka savaşa gidecek” 2017-11-25 136
Müminlere hürmet etmek mürüvvettendir 2017-11-24 180
“Kevser nedir, biliyor musunuz?” 2017-11-23 178
"Onlar, Resûlullahın vefakâr iki dostudur" 2017-11-21 181
En büyük mucize Kur’ân-ı kerîmdir 2017-11-20 161
"O, dünyânın en büyük hatibi idi" 2017-11-18 179
"İmam, kendisine uyulmak içindir" 2017-11-17 197
“Seven, sevdiğine boyun eğer...” 2017-11-16 173
"Birbirinize kardeş muamelesi yapınız” 2017-11-13 226
"Yardım istenmeye Allah daha lâyıktır" 2017-11-11 225
"Ölünceye kadar tövbe kabul olur" 2017-11-10 230
“Yemek Âdâbı” hakkında... 2017-11-09 225
"Ey oğlum! İhlas üzere ol!" 2017-11-07 230
"İzin verin, Aişe'nin evine gideyim..." 2017-11-06 222
“Hazreti Lokman'a hikmet verdik..." 2017-11-03 224
"Allahü teala hastaları ziyâret edeni korur..." 2017-11-02 251
"Ümmetim arasında bidatler yayıldığı zaman..." 2017-11-01 218
"Ey gâfil insan, uzun emeli terk et!" 2017-10-31 239
"Fâni kimselerin çocuklarısınız!.." 2017-10-30 208
"O zata karşı edebi asla terk etme!.." 2017-10-28 235
Allahtan korkanlar herkese faydalı olur 2017-10-27 219
Çocukları ihtiyârlara çeviren dehşetli gün! 2017-10-25 217
"Müslümanın ayıp ve kusurunu araştırma!" 2017-10-24 231
Eshâb-ı kiramın hepsi övülmüştür 2017-10-23 256
Diline sahip olan sıkıntıya düşmez 2017-10-21 210
"Dinde yapılan her yenilik bid'attir!" 2017-10-19 238
Mide dolu olunca kalbe gaflet basar 2017-10-18 237
"Kim zulmedeni affederse..." 2017-10-17 248
“Yol üzerinde oturmaktan sakınınız” 2017-10-16 223
"Kıyâmet gününde bizi rüsvâ etme!.." 2017-10-14 226
Şeytanın vesvesesinden müttekîler uzak kalır... 2017-10-13 235
“Bid’at ehli ile mücadele ederim” 2017-10-12 226
"Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme!" 2017-10-11 216
"Bu hâlim için eman dilerim!" 2017-10-10 213
"Gençlere ferâiz ilmini öğretiniz!" 2017-10-09 258
Her incinin bir sedefi vardır!.. 2017-10-08 214
"Sihir yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir" 2017-10-07 216
İmân azalmaz ve çoğalmaz 2017-10-06 236
“Allah ve Resûlünün sevgisi için...” 2017-10-05 238
"Hiç kimseyi onun önüne geçirmez!" 2017-10-04 204
"Namaz kılan, dînini sağlamlamış olur" 2017-10-03 244
Doğru, emîn tüccâr peygamberlerle haşrolur 2017-09-29 327
Tövbe edenin günahı affedilir 2017-09-28 191
Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe... 2017-09-27 252
Kabir azâbı rüyâ gibi değildir!.. 2017-09-26 222
"Bid’atlerin hepsi dalâlettir!..” 2017-09-25 171
"Rûhları bedenlerine geri verilir!.." 2017-09-23 235
"Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim..." 2017-09-22 238
"Ey kulların sığınağı olan Allahım..." 2017-09-21 219
"Her bid’at, bir sünneti yok eder" 2017-09-20 227
Ölü, kabre konduğu vakit 2017-09-19 231
Cennete ilk girecek olanlar 2017-09-18 176
​"Allahü teâlâ tövbeleri kabul edicidir...” 2017-09-16 263
İhsân etmek, yani hakiki iyilik nedir? 2017-09-15 261
Mucize ile kerâmet arasındaki fark 2017-09-14 248
“İkisi için bir adak adayın” 2017-09-13 348
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-12 261
"İnsanların en faziletlisi..." 2017-09-11 236
Meyyit, selam vereni tanır!.. 2017-09-10 256
“Ameller niyetlere göredir...” 2017-09-09 247
"Bu hâl, âlim için bir fitnedir” 2017-09-08 265
"Ey Allahın kulları kardeş olunuz!" 2017-09-07 229
“Günahı çok olan çok su dağıtsın!” 2017-09-06 210
"İşi, sözüne uygun olmalıdır" 2017-09-05 233
"Dilini yersiz sözlerden koru" 2017-09-04 227
"İnsanların elindekine düşkün olma ki!.." 2017-09-03 179
İşlerin en evlâsı ayıpları örtmektir 2017-09-02 186
"Allahü teâlâ günahını affetti" 2017-09-01 186
“Onun için ne hazırladın?” 2017-08-31 201
Zilhiccenin ilk on gününün fazileti 2017-08-30 180
Hendekte yaşanan mucizeler... 2017-08-29 202
Hayatı da ölümü de yaratan O'dur!.. 2017-08-28 177
İnsanlar dert ile imtihân edilir!.. 2017-08-27 278
Mutlak adak ve şarta bağlı adak 2017-08-26 299
İstişare eden muvaffak olur 2017-08-25 257
“Ben şefaate izinli değilim!" 2017-08-24 301
Gerçek yoksul, bir şey isteyemeyendir! 2017-08-23 255
Peygamber efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı 2017-08-22 239
Müslümanlar bütün peygamberlere inanır 2017-08-21 254
Meleklerin hayâ ettiği kimse... 2017-08-20 257
"Çocuğa hediye" diyerek verilenler 2017-08-19 280
Bekara suresini okumanın fazileti 2017-08-18 311
'Allah aşkına' diyerek bir şey istemek!.. 2017-08-17 306
"Birbirinize yiyecek ikram ediniz!.." 2017-08-16 252
Aldatarak satmak hıyanet olur... 2017-08-15 275
Saadete kavuşmak isteyen kimse... 2017-08-12 291
Âlim olan, ilmi ile amel etmelidir 2017-08-11 313
“Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız!" 2017-08-10 306
"Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır" 2017-08-09 319
Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek... 2017-08-08 314
"Ey oğul! Kimseyi hakir görme!.." 2017-08-07 266
"Mahluklar bununla rızık bulur..." 2017-08-05 267
Haccı kabul olanın günahları affolur... 2017-08-04 320
Faydasız ilim ilim değildir… 2017-08-03 294
İki cihanda aziz olmak için… 2017-08-02 310
Allahü teala bizi her an görüyor 2017-08-01 288
Kötü ahlaklılarla görüşmemelidir 2017-07-31 305
Münakaşayı terk etmenin mükâfatı... 2017-07-29 306
"Akla danışmadan tâbi olmalıdır..." 2017-07-28 282
Dünya hayatının ziynetleri... 2017-07-27 317
"Cesur desinler diye savaştın!.." 2017-07-26 278
"Siz, bizden evvel göçtünüz" 2017-07-25 335
Münevver şahsiyet Münevver Ablam 2017-07-24 255
Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır 2017-07-24 343
“Söz, dinleyene göre söylenir!.. 2017-07-22 322
"Allah için bir şey isteyene veriniz!" 2017-07-20 358
İlmihâli öğrenmek îmanı korur!.. 2017-07-18 307
Şeyhayn’ı ancak müminler sever 2017-07-17 301
Nimeti gönderen Allahü teâlâdır 2017-07-15 329
"Ey îman edenler sabrediniz..." 2017-07-14 258
"Gerçekten biz sana Kevser’i verdik..." 2017-07-13 286
Herkese ihsânda bulunmalıdır... 2017-07-12 269
İyilik yapınca sevinenler... 2017-07-11 316
"Kabir azabı haktır, vardır" 2017-07-10 308
"Sûizan, sözlerin en yalanıdır!.." 2017-07-08 300
Melekleri sevindiren ibadet: Namaz 2017-07-07 303
Eshâb-ı kirâmın en faziletlileri... 2017-07-06 273
"Benim ecdadım en iyi insanlardır" 2017-07-05 381
"Onlar, katıksız ekmek gibidir!" 2017-07-04 276
Garip Müslümanlara müjdeler olsun!.. 2017-07-03 311
"Müdâra ederken güler yüzlü ol!" 2017-07-01 371
"Ahiret saadeti onlar içindir..." 2017-06-30 285
İyilik ve ihsan edenler sevilir 2017-06-26 329
Kârda olanlar, Allahı zikredenlerdir 2017-06-22 380
Kur’ân-ı kerîm mucizedir... 2017-06-21 318
Allahü teâlânın bu ümmete hediyesi! 2017-06-20 259
Günahlar, insanı küfre sürükler! 2017-06-19 317
Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır! 2017-06-17 314
Talebe, alçak gönüllü olmalı 2017-06-16 335
Koğuculuk korkunç bir hastalıktır!.. 2017-06-15 329
Dünyâda âfiyet üzere olanlar... 2017-06-14 325
Evliyânın kerâmet göstermesi haktır... 2017-06-13 300
"Onlar için irâde ve ihtiyâr yoktur" 2017-06-12 316
"Birbirinizin kusurunu araştırmayın!.." 2017-06-10 329
Nefse uymaktan kurtulmak... 2017-06-09 300
"İtikatta mezhep"in iki imamı... 2017-06-08 300
Hoca hakkı ödenemez!.. 2017-06-06 373
“Ey hayır ehli, hayra koş!.." 2017-06-05 330
Sahurun tamamı berekettir... 2017-06-03 396
Feyz-i ilâhîye kavuşanlar... 2017-06-02 298
Oruç, cehennemden uzaklaştırır... 2017-06-01 322
"Dîne karıştırılan bidatlerden sakın!" 2017-05-31 348
Peygamberlere mucize evliyaya keramet verildi 2017-05-30 370
Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler... 2017-05-29 328
Ramazan ayı, çok şereflidir 2017-05-27 306
İbadete bid'at karıştırmak!.. 2017-05-26 305
Rızkı, ummadığı yerden gelenler... 2017-05-25 337
Ezelde saîd olanlar saîdlerin işini yapar 2017-05-24 378
Ya hayır söyle ya da sus!.. 2017-05-23 444
Dinlerini dünya için satanlar!.. 2017-05-22 340
Velînin kerâmeti haktır... 2017-05-19 418
Dört şey, köleyi efendi yapar!.. 2017-05-18 384
İtikadda gevşeklik affolunmaz!.. 2017-05-15 358
Bildiği ile amel etmeyenler... 2017-05-13 356
Yolculukta namaz oruç ve kurban... 2017-05-12 325
Kullar, belâlarla imtihan edilir!.. 2017-05-10 357
Allahü teâlâdan hayâ etmek!.. 2017-05-09 492
"Dünyâ, zâlim ve hîlekârdır!" 2017-05-08 456
Resûlullah'ın gözleri uyur kalbi uyumazdı 2017-05-06 421
Mucize ve kerâmet hakkında... 2017-05-05 362
İyilik, sevgi kazandırır... 2017-05-03 380
"Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür!" 2017-05-01 396
Affedilmiş olarak sabahlayanlar... 2017-04-28 486
"Ben duâmı şefâat için sakladım..." 2017-04-25 363
"Sen eşkıyadan nasıl kurtuldun!" 2017-04-24 389
Fâtiha neleri açmaz ki!.. 2017-04-22 424
Dinimizin emir ve yasaklarına uymak 2017-04-21 338
"İstediğin gibi yaşa mutlaka öleceksin!" 2017-04-18 436
"Allah yolunda" olmak ne demektir? 2017-04-17 363
"Sığınağım sensin başka kime giderim" 2017-04-15 514
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” 2017-04-14 381
Dünya âhiret için bir vâsıtadır... 2017-04-13 404
Kabirleri ziyaret etmek sünnettir 2017-04-12 393
Dünyalıklar nefsin harp âletleridir!.. 2017-04-11 343
"Ölüm hastası olan vasiyet yazmalıdır!" 2017-04-10 383
"Allah’tan başka ilah yoktur!.." 2017-04-08 362
Kıyamette Resulullaha en yakın olanlar... 2017-04-06 430
Allah'ın sıfatlarını doğru bilmelidir... 2017-04-04 437
"Ömrünü faydalı şeyler için harca" 2017-04-03 390
"Bizi, hayır duadan unutmayalar!.." 2017-03-31 412
“Dünyâ ne demektir biliyor musunuz?" 2017-03-30 464
Bir leşe üşüşen köpekler gibi!.. 2017-03-29 389
Cennete en son girecek kimse!.. 2017-03-28 388
Hiçbir şey lüzumsuz yaratılmamıştır!.. 2017-03-27 414
Şeytanın hileleri pek çoktur... 2017-03-24 439
Cepheden kaçmak büyük günahtır!.. 2017-03-23 343
“Ebedî olarak yaşamak istiyorsan!" 2017-03-22 382
"Sıratı kolay geçmek istersen" 2017-03-21 365
Allaha ve Resûlüne âsi olanı sevmek!.. 2017-03-20 381
Allah, sevdiklerine ihsân eder... 2017-03-17 399
Âlimin, âbide olan üstünlüğü 2017-03-16 485
"Kim bana mirasçı olursa" 2017-03-15 546
"Katı bir kalp, Allah'tan uzaktır” 2017-03-14 474
"Böyle arkadaş zor bulunur..." 2017-03-13 430
İslam dini fen ilmini emretmektedir... 2017-03-11 447
"Yazıklar olsun sana ey nefsim!" 2017-03-10 442
"Kâinâta ibret nazarıyla bak!" 2017-03-09 407
“Beni nefsime hâkim kıl Allahım" 2017-03-08 473
Müminin özrünü kabul etmemek!.. 2017-03-07 411
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 451
"Nimete kavuşanlara âfiyet olsun..." 2017-03-03 458
Şeytana yoldaş olan kimseler! 2017-03-02 450
"Namazdan yüz çevirdiğin vakit!.." 2017-03-01 442
Mümin, cennette ebedî kalır... 2017-02-28 443
"Her âyetin hakkını vererek okumalı..." 2017-02-27 446
Önce, en mühim olanları öğrenmeli 2017-02-26 442
Takvâdan üstün bir şey yoktur... 2017-02-25 457
İlmi olmadan fetvâ verenler! 2017-02-24 453
Helâl kazanmak, her Müslümâna farzdır 2017-02-23 496
"O havuzdan içen ebediyen susamaz" 2017-02-22 441
"Dünya, yolcunun bineği gibidir..." 2017-02-20 415
"Hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz” 2017-02-18 501
Âlimler ve şehidlerle beraber haşredilenler 2017-02-17 461
Allaha düşman olanları sevmek 2017-02-16 492
Ayıpları örtenin ayıpları örtülür! 2017-02-15 397
Kur’ân-ı kerîmdeki üç kısım ahkâm... 2017-02-14 448
Öğrenilmesi lâzım olan bilgiler... 2017-02-13 510
Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz 2017-02-11 520
Sâlih kimselere dil uzatma!.. 2017-02-10 496
Allah indinde en makbul amel 2017-02-09 470
Tevekkül etmek müminin sıfatıdır 2017-02-06 460
"Bunlar benim ehl-i beytimdir!" 2017-02-04 588
Resûlullah efendimize salevât okumak... 2017-02-03 527
Talebe, edep üzere olmalıdır 2017-02-02 471
"Dünya haraptır şerbetleri seraptır" 2017-02-01 493
Muhammed aleyhisselâmın hakkı için istemek... 2017-01-31 425
Kalbinin ürperdiği işi yapma!.. 2017-01-30 518
“Siz, hayırlı bir ümmetsiniz!.." 2017-01-28 623
Dünya sevgisi kalpten çıkarsa... 2017-01-26 463
Dilinden hikmet dökülen zatlar... 2017-01-25 494
"Sizden öncekileri cimrilik helak etti" 2017-01-24 534
İnsan için en hayırlı haslet 2017-01-23 1385
"Kelâmımı onun diliyle bildiririm" 2017-01-21 543
Vaktinde kılınan namazın fazileti 2017-01-19 540
"Yeşil kuşların kursaklarında!.." 2017-01-18 500
"Herkesi kendinden iyi bil ki!.." 2017-01-17 444
"Harap olmuş bir ev gibi!.." 2017-01-16 440
Şafii mezhebine göre teyemmüm 2017-01-14 522
“Kibir, insanın dindarlığını bozar" 2017-01-13 539
Şehit, öyle bir hâle kavuşur ki! 2017-01-12 507
Cehenneme girmeyecek olan müminler... 2017-01-11 524
Kendi görüşüne göre tefsir yapanlar!.. 2017-01-10 473
"Biz ona şeytanı musallat ederiz" 2017-01-09 480
“Kıyâmet günü şefaat edeceğim" 2017-01-05 504
Peygamberlerde yedi sıfat bulunur 2017-01-04 579
Diken batması bile günaha kefârettir! 2017-01-03 534
"O emaneti insan yüklendi" 2017-01-02 468
"İslam düşmanlarına karşı korkak olma!.." 2016-12-30 565
Tasavvuf, insanları incitmemektir... 2016-12-28 509
"Helâlden kazanmak cihat etmektir..." 2016-12-24 555
Kâbe-i muazzama on kere inşa edildi 2016-12-23 588
Akıl, nasıl kulluk yapılacağını bulamaz 2016-12-22 1116
"Cahillerin sevgisine rağbet etme!.." 2016-12-21 484
Malın menfaatini kiraya vermek... 2016-12-20 495
"Sakın, dünya için kederlenme!.." 2016-12-19 452
Yabancı kadından süt emen çocuklar.. 2016-12-17 534
İbâdetlerin faydası, insanın kendisinedir 2016-12-16 510
"Onu seven, beni sevmiş olur.." 2016-12-15 496
"Fıkıh ilmi, ilmihâl kitabından öğrenilir" 2016-12-14 507
"Zikir, Allahü teâlâya tâattir" 2016-12-13 577
Münafıkların boynuna geçmiş bulunan ip!.. 2016-12-12 454
Helal yiyeceklerden hayır meydana gelir 2016-12-10 490
"Günahkâra müjde ver sıddıkları ise korkut!" 2016-12-09 469
Hendek Harbinde verilen müjde!.. 2016-12-08 454
"Allahü teala iffetli olanı sever..." 2016-12-07 500
Fakirlikten şikâyet eden adam!.. 2016-12-05 529
"Dedikodu yapanın şahitliği kabul edilmez" 2016-12-03 498
Sahâbe-i kiramın hepsi müctehid idi 2016-12-01 623
İlim, kalbe doğan bir nûrdur... 2016-11-30 474
İftirâda bulunanlar mahcup oldular!.. 2016-11-29 506
Medîne'nin her tarafını aydınlatan kıvılcım!.. 2016-11-26 566
“Cömert kimselerin kusurlarını araştırma!" 2016-11-25 586
Allahın rahmetinden mahrum kalanlar!.. 2016-11-24 521
"Beni ve nimetlerimi inkâr etmeyin!.." 2016-11-23 521
"Ölüme hazır ol ey Abdullah!.." 2016-11-22 602
"Beni öldürmek için geldin!.." 2016-11-21 551
Fetvada halka imam, takvada melek gibiydi 2016-11-19 535
Kıyâmette ağzına gem vurulanlar!.. 2016-11-18 527
Alışveriş yaparken yemin etmemeli!.. 2016-11-17 501
Resûlullah sevgisinin hakkını yerine getirmek 2016-11-16 462
“İnsanların en akıllısı kimdir?” 2016-11-15 536
"Allahü teâlâyı hatırla kurtulanlardan ol!.." 2016-11-14 488
"Allah, günahların hepsini affeder" 2016-11-11 569
"Ârif, emirleri yerine getiren kimsedir!.." 2016-11-10 581
Gizli nasihat daha tesirlidir 2016-11-09 543
“Eshâbım hakkında Allah'tan korkunuz!" 2016-11-08 482
"İhlâsı kimden öğrendiniz?.." 2016-11-07 505
Tövbeyi terk etmek insanı helâk eder! 2016-11-05 512
Dîni veya dünyayı zarardan kurtarmak 2016-11-04 530
Küfre düşmekten çok korkmalıdır 2016-11-03 524
Sözlerinden istifade edilen kullar... 2016-11-02 552
İçinde bulunduğumuz ânı değerlendirmek!.. 2016-11-01 509
Kalpleri saf ve nurlu olanlar... 2016-10-31 518
Kitap ile ilim yaymanın sevabı 2016-10-29 502
"Eshâbım sizin üstünlerinizdir" 2016-10-28 524
"İman etmedikçe cennete giremezsiniz" 2016-10-27 528
"Kula, ilk önce namazı sorulur" 2016-10-26 516
Haram yiyenin duâsı kabul olmaz 2016-10-25 510
Allahü teâlânın koruduğu kullar 2016-10-22 531
Dünya ehlinin ve âriflerin edebi... 2016-10-21 510
Günah işleyenin boynu bükük olur 2016-10-20 502
Allahın rızasına ermiş olmanın alameti 2016-10-19 544
Akıl, kıyametteki varlıkları anlayamaz 2016-10-18 487
Kibrin alâmetlerini bilmek lâzımdır... 2016-10-17 647
"Mallarınız vârislere taksim edildi!.." 2016-10-15 589
"Kur’ân yedi harf üzerine indirilmiştir" 2016-10-14 528
İbadetine riya karıştıranlar... 2016-10-12 554
Dinlerin en hayırlısı ve ümmetlerin en üstünü 2016-10-11 487
"Birbirlerine karşı pek merhametlidirler" 2016-10-10 586
"Muhammed aleyhisselâmın ümmeti şahidimdir!" 2016-10-08 483
Cehennemin haram olduğu gözler... 2016-10-07 618
Taştan ve madenden yüzük taşı yapmak... 2016-10-06 600
"Yüzü ak olarak can vermelidir" 2016-10-05 551
Kalbi temiz olan dine uyar... 2016-10-04 540
Cennetin yüksek derecelerine kavuşanlar 2016-10-03 527
Yedi yüz senelik oruç sevabı!.. 2016-10-01 543
Doğru olursan, Allah utandırmaz! 2016-09-30 548
Şeytan beyne, öfke ise göze girer!.. 2016-09-29 692
"Hayvanlar gibi, yok edilecekler!" 2016-09-28 545
Peygamber Efendimizin vârisi olan âlimler... 2016-09-27 547
"Yerde olanlara merhamet ediniz ki..." 2016-09-26 508
Konuşmadan önce iyice düşünmelidir! 2016-09-24 561
"Vallahi ben böyle bir Sultan'a rastlamadım" 2016-09-23 530
"Yıldızlar gittiği zaman!.." 2016-09-22 568
Mazlumun âhı, indirir şâhı!.. 2016-09-21 547
İsyan edenlere susanların sonu! 2016-09-20 545
Allahü teâlâ kalplerinize bakar" 2016-09-19 545
Peygamberlerin gıpta ettiği kimseler!.. 2016-09-17 578
"Bana incindiğini hiç görmedim!.." 2016-09-16 549
Şeytanın zincirini çözmek!.. 2016-09-15 535
Şeytan, insanın kurdudur!.. 2016-09-14 576
Kıldan ince, kılıçtan keskin!.. 2016-09-13 693
“Ölülerinizi iyilikle yâd ediniz." 2016-09-12 525
"Cömertlik, zenginde olursa daha güzeldir" 2016-09-10 602
"Cuma günleri çok salevât okuyunuz!" 2016-09-09 523
Bugünleri iyi değerlendirelim... 2016-09-08 579
"Bu etten siz yiyemezsiniz!" 2016-09-07 533
​ “Baş, bedene göre ne ise..." 2016-09-06 685
Cihat sevabına kavuşanlar... 2016-09-05 591
Farzı yapmayana kâfir denmez!.. 2016-09-03 543
Bütün emirlerde kolaylık vardır... 2016-09-02 588
Komşuya iyilik etmek hakkında 2016-09-01 659
"Nice fıkıh bilenler var ki!" 2016-08-31 552
Hilmin ve yiğitliğin en yükseği!.. 2016-08-30 547
“Yâ Rabbî, ilmimi artır” 2016-08-29 578
Cennet kapılarının açıldığı an!.. 2016-08-27 540
Günaha önem vermemek!.. 2016-08-26 532
“Bugün şaşılacak bir şey gördüm!..” 2016-08-25 535
Zekâtı verilen mallar artar!.. 2016-08-24 582
"Ben şefâat etmeyi seçtim" 2016-08-23 576
"Kullarımı nasıl buldunuz?.." 2016-08-22 519
En güzel ölüm, şehitlerin ölümüdür 2016-08-20 581
"İhlaslı olanlara müjdeler olsun" 2016-08-19 440
Başarılı olsalardı... 2016-08-19 574
Üç şey, üç şey içinde gizlendi! 2016-08-18 587
Mazlum kimselerin bedduasından sakın! 2016-08-17 604
Fıkıh ilmi, kurtuluşa götürür 2016-08-16 574
Feyiz ve berekete kavuşanlar... 2016-08-15 613
Tâzim ve tahkir etmek hakkında 2016-08-13 632
"Utanmayan kimsede hayır yoktur!.." 2016-08-12 574
Kendisi muhtaç olduğu hâlde!.. 2016-08-11 569
Allahü teâlânın rezil ettikleri!.. 2016-08-10 594
Mecusilerin ateşinin söndüğü gece!.. 2016-08-09 533
"Aklı olmayanın siyâseti olmaz!" 2016-08-08 576
İnsanın bir işi yapma iradesi 2016-08-06 574
Yapılması açıkça emredilen şeyler 2016-08-05 635
Besmelenin fazileti hakkında... 2016-08-04 507
Ezan ve ikamet okumak.. 2016-08-03 640
"Eshâbımın hepsi yıldızlar gibidir..." 2016-08-02 526
"Pâk ve helal taam yiyiniz" 2016-08-01 558
İlk konak beşik, son konak kabir! 2016-07-31 484
Din bilgilerini yaymanın fazileti 2016-07-30 625
Müslüman tevazu sahibi olur... 2016-07-29 711
Namazda sesli ve açıktan okumak... 2016-07-28 626
Kabul olan dua belâyı defeder! 2016-07-27 587
Merhamet edene merhamet edilir... 2016-07-26 566
Dua, uyanık kalp ile yapılmalıdır... 2016-07-25 535
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-07-24 460
"Verdiğim rızka kanaat eyle!" 2016-07-23 774
Hazret-i Hüseyin’e muhabbet... 2016-07-22 539
"Kendini din adamı sanıyorsun!" 2016-07-21 520
"Fıkıh âlimlerine dil uzatma!.." 2016-07-20 597
"O, Medîne'nin en büyük âlimidir!.." 2016-07-19 568
"En hayırlı saf, ilk saftır..." 2016-07-18 615
Misvak, ağız kokusunu giderir 2016-07-16 651
"Kıyâmet günü şefaat ederim” 2016-07-15 570
Fıkıh ilmi ve fakihler... 2016-07-14 589
Dünyaya düşkün olmayan kimseler 2016-07-13 640
"İnsanların en mesudu kimdir?” 2016-07-12 588
“Tövbe, tövbeden tövbe etmektir!..” 2016-07-11 625
Peygamberlerin hepsine iman lazım 2016-07-09 574
Dünyada dostla düşmanı ayırmazlar! 2016-07-08 606
Düşünceler ve işler sebeplere bağlıdır 2016-07-07 609
Üzerinde dört satır yazı bulunan taş!.. 2016-07-04 520
Gücü yettiği hâlde affetmenin fazileti 2016-07-02 592
Selam vermede başkasına benzemek 2016-07-01 591
İnsanların, aklı en noksan olanı 2016-06-30 610
"İmanı olanlara müjdeler olsun!" 2016-06-29 642
“Malda zekâttan başka hak yoktur” 2016-06-28 622
Feyiz ve marifete kavuşmak için... 2016-06-27 535
İnsanları doğru yoldan saptıranlar 2016-06-25 575
“Kibirli olan ilim öğrenemez” 2016-06-24 632
"Bu evde senin ne işin var?.." 2016-06-23 592
"Ölüm sana yaklaşmakta" 2016-06-22 598
Kalbinde kibir bulunanlar... 2016-06-21 594
Evinize girerken İhlâs-ı şerifi okuyun 2016-06-20 622
"Günahımın bir anlık lezzetine aldandım!" 2016-06-18 612
İyilik yaptıkları zaman sevinenler... 2016-06-17 644
Mushaf-ı şerîfe bakarak okumak... 2016-06-16 628
Kur’an için inen huzur bulutu!.. 2016-06-14 677
Nefis kaplan, şeytan ise köpek gibidir!.. 2016-06-13 625
"Her dilediğimi ihsân etti" 2016-06-11 713
"Hangi insan daha kötüdür?" 2016-06-10 646
Fakirlikten korkmak kalp hastalığıdır!.. 2016-06-09 589
“Aranızda en hayırlınız..." 2016-06-08 648
Günah işleyenlerle arkadaşlık etmek... 2016-06-07 563
Bedene hizmet etmek lâzımdır 2016-06-06 568
“Yatacak bir yatağı bile yoktu” 2016-06-04 599
"Onlar, Rablerinin yanında diridirler" 2016-06-04 622
Resûlullah efendimizin bazı mucizeleri 2016-06-03 642
Bozuk bir yol tutanlar 2016-06-02 501
"Şeytan, kan gibi damarlarda dolaşır" 2016-06-01 551
Namazını ayakta kılamayan hasta 2016-05-31 552
"Allahü teâlâya şikâyeti terk et!" 2016-05-30 517
İlmiyle amel etmeyen kimse 2016-05-28 693
Akıllı insan nasıl olur? 2016-05-27 639
"Eve girerken Besmele çekin" 2016-05-26 610
"Nefsin için kimseye kızma" 2016-05-24 655
Dünya ile âhiret arasındaki vakit! 2016-05-23 639
İnsanların en cömerdi o idi 2016-05-21 578
“Lâ ilahe illallah deyinceye kadar" 2016-05-20 594
Bu ümmetin en hayırlıları 2016-05-19 552
“Allahım, kavmime hidayet eyle!" 2016-05-18 562
Tefsîr için on beş ilmi bilmelidir... 2016-05-17 574
İstiğfar edenlere çıkış yolu vardır 2016-05-16 545
Bir mümini sevindirmek 2016-05-14 572
"Kabirdekiler birbirlerini ziyaret ederler..." 2016-05-13 650
Hakiki imana kavuşan kimseler 2016-05-12 595
Ebedi azaptan kurtulmak için 2016-05-11 541
Müminleri sevindirmenin fazileti büyüktür... 2016-05-10 579
"İlim, senin için mal ve sermayedir" 2016-05-09 616
"Rabbimden üç şey istedim..." 2016-05-08 602
Hazreti Cebrâil'in şükür namazı!.. 2016-05-07 636
"Nefsimin eline öyle düşmüşüm ki!.." 2016-05-06 479
Velî kulların alâmetleri... 2016-05-05 568
Resûlullahı vesile ederek istemek... 2016-05-04 645
"Onu isteğine kavuştur!..” 2016-05-03 592
"Her şeyi sizin için yarattım!" 2016-05-02 514
İnsanı dalâletten âlimler kurtarır... 2016-05-01 598
İnsanlara nasihat ederken... 2016-04-30 914
Firavun'a nasihat eden İblis!.. 2016-04-29 40
"Kişinin kıymeti himmetine göredir" 2016-04-28 609
İslâm âlimlerini kötüleyenler!.. 2016-04-26 687
İtikat, kalp ve beden bilgileri 2016-04-25 636
Okuyanları, heybet ve ürperti kaplar!.. 2016-04-23 548
"Oğullarını da sofraya getir!" 2016-04-22 771
Helâlin hesabı var haramın ise azabı! 2016-04-21 637
İnsan rızkını aradığı gibi... 2016-04-20 551
Karanlıkta lamba gibi olanlar... 2016-04-19 667
Eğer yeryüzünde salihler olmasaydı! 2016-04-18 625
Kitap, Sünnet İcmâ ve Kıyâs 2016-04-16 625
"Kim velî kulumu hakîr görürse!.." 2016-04-15 616
"Lânet etmek için gönderilmedim!.." 2016-04-14 608
Kalplerinde Allah sevgisi olanlar... 2016-04-13 1263
Emirlere uymak ve günah işlememek... 2016-04-12 679
Düşmanı dost yapan sıfatlar 2016-04-11 852
Fitne ve karışıklık zamanlarında... 2016-04-09 702
"Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyesin!” 2016-04-08 617
"Allahü teâlâ bize kâfidir..." 2016-04-07 598
Allah için yapılan zayi olmaz!.. 2016-04-06 622
Kabirde nimet de vardır azap da!.. 2016-04-05 592
Kıyamet günü pişman olmayasın! 2016-04-04 622
Sevabı en büyük ilim 2016-04-02 679
"Miras hukukunu gençlere öğretiniz" 2016-04-01 703
"Şeytanın başını ezmek dilersen!" 2016-03-31 782
Kur’ân-ı kerîmi geçim vâsıtası yapmak!.. 2016-03-30 625
Kaza ve kaderi anlamak için... 2016-03-29 675
Küçük günaha devam edilirse!.. 2016-03-28 595
Talebenin riâyet etmesi gerekenler 2016-03-26 786
Kaza ve kader bilgisini anlamak... 2016-03-25 709
Allahü tealaya imandan sonra... 2016-03-24 759
Kul, bir şey yapmak isteyince... 2016-03-23 650
Kıyamet günü mîzân kurulur 2016-03-22 590
"Sen, nefsinin ayıbını gör!.." 2016-03-21 638
Her iyi söz bir sadakadır 2016-03-19 629
"O gün pişmanlık fayda vermez!.." 2016-03-18 624
Yaratılmışların en üstünü hürmetine 2016-03-17 702
Muhammed aleyhisselâm son peygamberdir... 2016-03-16 653
"Sen, Resûlullahın dert ortağı idin..." 2016-03-15 677
"Dünyanın geçici süsüne aldanma!" 2016-03-14 640
"Onların bilmediği hatalarımı affeyle!" 2016-03-12 683
Akıl, kıyâmetteki varlıkları anlamaz 2016-03-11 639
Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.. 2016-03-10 768
Bu ümmetin en üstünleri 2016-03-09 720
"Namazı kendine mirâc eyle ki..." 2016-03-08 632
Kıldan ince kılıçtan keskin! 2016-03-07 670
İlim amelden, îmân ise ilimden öncedir 2016-03-05 697
"Amelini az gören kimse gibi ol!..” 2016-03-02 785
Cenâzede kırk kişi bulunursa... 2016-03-01 709
"Namaz, insanı kötü işlerden alıkoyar!.." 2016-02-29 696
Ruhlar, beş kısma ayrılır 2016-02-27 694
Maşallah deyince nazar değmez... 2016-02-26 687
Kabirde ölüye azap vardır!.. 2016-02-25 665
Mübarek gecelerin kıymetini biliniz!.. 2016-02-24 877
Kaza ve kadere razı olmak... 2016-02-23 772
“Allah için sev Allah için darıl" 2016-02-22 737
Bu dünyanın sefâsı kederdir! 2016-02-20 761
Katı kalbin ilacı vardır 2016-02-19 759
"Cennet ve cehennem ehlinin alâmeti vardır" 2016-02-18 711
İmam-ı a’zam ve fıkıh ilminin kolları 2016-02-17 803
Şeytanın idaresine girmiş olanlar!.. 2016-02-16 682
Müslüman temiz toprağa benzer... 2016-02-15 974
Dirilerin ölülere olan hediyesi... 2016-02-13 740
“Üstünlüklerini bize de anlat!" 2016-02-12 657
Tevekkül boş oturmak değildir 2016-02-11 738
Kur'an-ı kerim değişmemiştir 2016-02-10 683
Kuvvet, kudret ve irâde... 2016-02-09 672
Korkunun ve ümidin en faydalısı... 2016-02-08 645
Bid’at çıkarana hürmet etmek! 2016-02-06 721
"Ona tam tâbi olmak için" 2016-02-05 748
"İnsanlarla iyi geçininiz" 2016-02-04 667
Müsâfaha ederken günâhlar dökülür... 2016-02-03 678
Allahü teâlânın yeryüzündeki dostları 2016-02-02 692
Hesap için ilk çağrılanlar... 2016-02-01 665
Bu ümmete ihsan edilen beş şey... 2016-01-30 659
Cenazeyi definde gecikmemeli... 2016-01-29 702
Abdestten sonra salevât söylemek 2016-01-28 661
Yürürken yemek ve içmek... 2016-01-27 690
"Allah'ı anmak kalbin cilasıdır” 2016-01-26 757
Malının zekâtını vermeyenler... 2016-01-25 679
"Şimdi uyuyacak zaman değildir!" 2016-01-23 834
Bir kula mal ve ilim verilmişse... 2016-01-22 703
Ezan, herkese bildirmek demektir 2016-01-21 1871
Arş-ı âlâyı titreten kelime!.. 2016-01-20 668
Bir kimse, kızını iyi terbiye ederse... 2016-01-19 731
Âlemlere rahmet olarak gönderildi... 2016-01-18 687
Gençlerin ibâdeti daha kıymetlidir 2016-01-14 837
"Benim Peygamberlik hakkımı gözetiniz!" 2016-01-13 703
Yemekleri açıkta bırakmamalıdır!.. 2016-01-12 736
"Hastalığınızı tedâvi ediniz!" 2016-01-11 757
Ölmek, yok olmak değildir!.. 2016-01-09 809
Öldükten sonra da kesilmeyen sevaplar 2016-01-08 726
“Emrin altındakilere ihsânda bulun!..” 2016-01-07 882
Abdest alırken okunacak dualar 2016-01-06 873
"Dünya, size sırtını dönüp gitmekte!.." 2016-01-05 786
Duanın kabul olması için... 2016-01-04 749
Namazın güzelliği kendisindendir... 2016-01-02 861
Nefis, huysuz bir hayvandır! 2016-01-01 772
“Ey insanoğlu! Gençliğinle gururlanma" 2015-12-31 751
"Emin kimse pek kıymetlidir" 2015-12-30 769
Ruhlar, nurdan yaratılmıştır... 2015-12-29 749
Tevâzu gösterenin anlayışı artar... 2015-12-28 707
Salevat-ı şerifeyi söylemek ve yazmak 2015-12-26 965
Mal ve mevki gaye olmamalı 2015-12-25 797
Teyemmüm ne zaman caiz olur 2015-12-24 765
"Ölmeden evvel tövbe ediniz" 2015-12-23 730
"Tasavvufun sadece ismi kalmıştır!.." 2015-12-22 800
Mevlid okumak ibadettir 2015-12-21 714
Gazabını yenen, cennetle müjdelendi 2015-12-21 751
"Namaz, cehennem ateşine siperdir!.." 2015-12-19 670
“Kulum beni zannettiği gibi bulur” 2015-12-18 784
“Onun için ecir yoktur!” 2015-12-17 788
"Cahil din adamları fitne çıkarırlar!.." 2015-12-16 802
Kabir ziyaretinin faydası çoktur 2015-12-15 794
"Vaktini boş şeylerle geçirme!" 2015-12-14 881
Kul hakkı ve helalleşmek... 2015-12-12 834
Haram yiyenin duası kabul olmaz 2015-12-11 849
İnsanı yücelten şey Allaha kul olmaktır 2015-12-10 763
Helâl kazanmak her Müslümana farzdır 2015-12-09 842
“Nimetlerime şükrederseniz elbette arttırırım” 2015-12-08 720
Kur’ân-ı kerîmi hatmetmenin fazileti 2015-12-07 747
"Her padişahın bir korusu olur" 2015-12-05 681
"Hocanı seveni sev ve ona yardımcı ol" 2015-12-04 727
Riya, hayırlı amelleri yok eder 2015-12-03 745
"Allahım, bundan hakkımı al!.." 2015-12-02 769
İmân ve itikâd hakkında... 2015-12-01 798
Türk-Rus gerginliği son bulmalı 2015-12-01 734
Hâline bakıp, gafletten uyan! 2015-11-30 701
İnsanda bulunan üç kuvvet... 2015-11-28 776
İbâdetlerin sahih olması için... 2015-11-27 865
Kâbe'nin duvarındaki "ahidnâme"nin hâli!.. 2015-11-26 694
Ölülerin ruhları bazen cesetlerine gönderilir 2015-11-25 766
Hırsıza sadaka veren adam!.. 2015-11-24 1002
Kim "lâ ilahe illallah" derse 2015-11-23 723
“Kevser nedir, bilir misiniz?” 2015-11-21 696
Ebedî yaşamak istiyorsanız!.. 2015-11-20 729
“Hayatın boyunca iyilik üzere ol!..” 2015-11-19 707
"Bugün, dünkü günün yarınıdır!" 2015-11-18 705
Yemek adabı ve davete icabet... 2015-11-17 846
Dünyayı "hükmen" terk etmek ne demek? 2015-11-16 873
Zulmü, âdil bir hükümet önler! 2015-11-14 847
Kur’ân-ı kerîme tazim hakkında 2015-11-13 815
Evliyâ ile sohbet aklı artırır... 2015-11-12 800
Müslümanlar selamlaşır... 2015-11-11 774
Kötü âlimler için acı azaplar var! 2015-11-10 716
Kendini beğenen helak oldu!.. 2015-11-09 706
Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın 2015-11-07 872
Resûlullahın huzurunda Müslüman olan Habeşîler 2015-11-06 726
"Allahü teâlâyı, beni ve Ehl-i beytimi seviniz...” 2015-11-05 833
Kim ki, şüpheli şeylerden sakınırsa 2015-11-04 752
Edirne Müftüsü Fevzi Efendi 2015-11-03 861
Kayrevan Kadısı Esed bin Furat 2015-11-02 834
Endülüslü Âlim Ebû Abdillâh ibn-i Asker 2015-10-27 862
Şeyhülislâm Ebû Yahya Gırnâtî 2015-10-26 716
İbn-i Asâkir Ali bin Hasen 2015-10-24 770
BEYRUTLU ÂLİM Nûreddîn ibn-i Arrâk 2015-10-22 795
Faslı Âlim Ahmed ibn-i Ardûn 2015-10-21 694
Tunuslu Âlim Ebû Abdullâh ibn-i Arafe 2015-10-20 754
Büyük Müderris Tâceddin ibn-i Arabşah 2015-10-19 714
Hadis Âlimi Ebû Abdurrahmân Ubeydullah el-Basrî 2015-10-17 687
Kıraat Âlimi Ebû Abdillâh Sanhâcî 2015-10-16 718
AMERİKA, HATALARINA DEVAM ETMEKTE! 2015-10-15 755
FASLI ÂLİM Ahmed ibn-i Acîbe 2015-10-15 723
Şamlı Âlim İbn-i Âbidînzâde Alâüddîn Muhammed 2015-10-14 766
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Hayr Şihâbüddîn Menûfî 2015-10-13 793
Büyük Velî Ebü'l-Cevza Rabaî 2015-10-12 706
Bağdatlı Âlim Safiyyüddîn Abdülmü'min 2015-10-10 886
ŞAMLI ÂLİM Şemseddin ibn-i Abdülhâdî 2015-10-09 801
Fıkıh Âlimi Bahâüddîn Muhammed Sübkî 2015-10-08 818
Mekkli Âlim Abdullah bin Zübeyr Humeydî 2015-10-07 815
TEFSİR VE HADİS ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Herevî 2015-10-06 833
Şeyhüsislâm Çerkez Halil Efendi 2015-10-05 852
Büyük Müderris Gözübüyükzâde İbrahim Efendi 2015-10-03 914
AFGANİSTANLI ÂLİM İbnü's-Semmâk Herevî 2015-10-02 806
HADİS ÂLİMİ Ebû Ya'la el-Mevsılî 2015-10-01 893
KIRÂAT ÂLİMİ Muhammed Kalkaşendî 2015-09-30 883
HADİS HÂFIZI Ebü’l-Kâsım Şîrâzî 2015-09-29 951
IRAKLI ÂLİM Behâeddîn Kıftî 2015-09-28 1067
BASRALI ÂLİM Abdülvâhid Saymerî 2015-09-26 691
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Abdûs Kayrevânî 2015-09-25 820
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Muhammed Rundî 2015-09-24 737
HADİS HÂFIZI Zeynüddîn Abdürrahîm el-Irâkî 2015-09-23 764
KIRAAT ÂLİMİ Yûsuf bin Alî el-Hüzelî 2015-09-22 765
HADİS VE FIKIH ÂLİMİ Şemsüddîn Muhammed Dımaşki 2015-09-21 991
TUNUSLU ÂLİM İbn-i Haris Kayrevânî 2015-09-19 869
FÂTİH'İN HOCALARINDAN Hocazâde Muslihuddin Efendi 2015-09-17 807
Geylanizâde Seyyid Abdülaziz 2015-09-16 804
Musullu Âlim Seyyid Muhammed Sincarî 2015-09-15 793
Medineli Âlim Ebü'l-Münzir Hişâm Kureşî 2015-09-14 792
Fıkıh Âlimi Alâüddîn Alî Bağdâdî 2015-09-10 803
OSMANLI VELÎLERİNDEN Ebû Said Kûzegerânî 2015-09-09 781
Hadis Hafızı Zeynüddîn Muhammed Hemedânî 2015-09-08 785
Büyük Müderris Cemâleddîn Mahmûd Hasîrî 2015-09-07 747
Hindistanlı Velî Emîr Necmüddîn Dehlevî 2015-09-05 880
BÜYÜK MÜDERRİS Harputlu Abdüllatif Efendi 2015-09-04 798
Medîneli Âlim Saîd ibni Müseyyib 2015-09-03 796
Şeyhülislâm Fenârizade Muhyiddin Çelebi 2015-09-02 844
HADİS ÂLİMİ Ebû Said Makbûri 2015-09-01 830
KIRAAT ÂLİMİ Ahmed bin Ezdâz Hulvânî 2015-08-31 850
Büyük Velî Ali bin İbrahim Husrî 2015-08-29 1086
İSTANBULLU VELÎ Cemâleddin Hulvî 2015-08-28 730
EDİRNE KADISI Muhyiddîn Acemî Efendi 2015-08-27 820
HADİS HÂFIZI Ebû Sa'd Bağdadî 2015-08-26 824
Fıkıh Âlimi Şerefüddîn Yahyâ Acîsî 2015-08-25 820
BÜYÜK VELÎ Muhammed Hânî 2015-08-24 805
TIP ÂLİMİ Hekîmşah Kazvînî 2015-08-22 846
ŞAMLI VELÎ Şeyh Selîm el-Mesûtî 2015-08-21 923
ŞEYHÜLİSLÂM Ebû Ömer Kâdî 2015-08-20 890
KEŞANLI VELÎ Zâtî Efendi 2015-08-19 866
BÜYÜK VELÎ Sâbit el-Benânî 2015-08-18 853
GÜZELHİSARLI Mustafa Hulusi Efendi 2015-08-17 767
HADİS HÂFIZI Muhammed bin Müslim el-Esedî 2015-08-15 875
"GULÂM'ÜL-HALLÂL" Abdülazîz Bağdâdî 2015-08-14 878
MEKKE KADISI Abdurrahman Gubârî 2015-08-13 793
KADIASKER Gedizli Mehmed Efendi 2015-08-12 871
Şamlı Âlim Ebü'l-Berekât Bedreddîn Gazzi 2015-08-11 831
Şeyhülislâm Sirâcüddîn Ömer Gaznevî 2015-08-10 801
"İyi yere dükkân açmışsın!.." 2015-08-08 881
Hadis Hâfızı Muhammed bin Yûsuf Firyâbî 2015-08-08 902
HADİS ÂLİMİ Ebû Osman Nehdî 2015-08-07 828
Osmanlı Şeyhülislâmı Damadzâde Feyzullah Efendi 2015-08-06 903
Bursa Velîlerinden Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin Efendi 2015-08-05 893
Kûfe Kadısı Ebû Bürde Abdullâh Eş'arî 2015-08-04 873
Fıkıh Âlimi İbn-i Kudâme 2015-08-03 922
Tasavvuf Âlimi Ebû Nuaym İsfahanî 2015-08-01 744
SEMERKANDLI ÂLİM Mecdüddin Ahmed bin Ömer 2015-07-31 866
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Abdülmün’îm Hazrecî 2015-07-30 881
TEFSİR ÂLİMİ Şehâbeddin Hafâcî 2015-07-29 806
KONYALI ÂLİM Abdullah Hâdimî 2015-07-28 904
KUDÜSLÜ VELÎ Hasan Ebû Halâve 2015-07-25 1106
KAYSERİLİ ÂLİM Hacı Torun Efendi 2015-07-24 916
FİLİSTİNLİ ÂLİM Şerefüddîn Mûsâ Haccâvî 2015-07-23 771
AKSARAYLI VELÎ Habib Karamânî 2015-07-22 828
BÜYÜK VELÎ Emîr Hüsrev Dehlevî 2015-07-21 859
HADİS ÂLİMİ Ebü'l-Hayr Fârûkî 2015-07-20 845
Şamlı Âlim Ebû Müshir el-Gassânî 2015-07-18 1015
Fıkıh Âlimi Cemâlüddîn Ahmed Gaznevî 2015-07-17 870
FIKIH ÂLİMİ Salih bin Muhammed Ömerî 2015-07-16 849
HADİS HAFIZI Abdülmelik Füleyh bin Süleyman 2015-07-15 938
KELÂM ÂLİMİ Ahmed bin Muhammed Fûrekî 2015-07-14 882
TEFSİR ÂLİMİ Ca'fer bin Muhammed Faryâbi 2015-07-13 969
HADİS ÂLİMİ Fâtıma bint-i Süleyman 2015-07-11 824
İSTANBULLU ÂLİM Eyyûbzâde Mehmed Efendi 2015-07-10 960
HADİS HAFIZI Abdullah bin el-Eşec el-Kindî 2015-07-09 970
Şeyhülislâm Vassâfzâde Esad Efendi 2015-07-06 817
Hadis Hafızı Abdullah bin Zekvân el-Kureşî 2015-07-04 901
Humuslu âlim Hakem bin Nâfi el-Behrânî 2015-07-03 860
Hayrabolulu Ahmed Sârbân Efendi 2015-07-02 932
Fıkıh Âlimi Ebü Muti' el-Belhî 2015-07-01 1011
Müderris Celâleddîn Ömer Habbâzî 2015-06-30 803
Filistinli Âlim Gazzî Ahmed Efendi 2015-06-29 904
Büyük Müderris Alâeddin Ali Fenârî 2015-06-27 956
KERÂMETLER MENBÂI Seyyid Abdürrahîm Arvâsî 2015-06-26 953
Hadis Âlimi Ebû Zekeriyyâ el-Mevsılî 2015-06-24 975
Şamlı Âlim Duhaym ibnü'l-Yetîm 2015-06-22 917
Şeyhülislâm Ebülmeyâmin Mustafa Efendi 2015-06-18 1040
Kudüs Kadısı Mücîrüddîn Abdurrahmân Uleymi 2015-06-17 949
Kıraat Âlimi Ebü'l-Yümn Tâcüddîn Kindî 2015-06-16 919
Şamlı Velî Abdülganî Meydani 2015-06-15 909
Fıkıh ve Hadis Âlimi Hassan bin Muhammed el-Ümevî 2015-06-13 1089
MEDİNELİ ÂLİM Ebü'l-Velîd Tayâlisî 2015-06-12 1028
Kadıasker Şeyhîzâde Damad Efendi 2015-06-11 913
Hadis Âlimi Ebü'l-Vakt Abdülev­vel Seczî 2015-06-10 941
Iraklı Velî Alî bin Muhammed Dîneverî 2015-06-09 842
Kırat Âlimi Leys bin Hâlid el-Bağdâdî 2015-06-08 910
Fıkıh Âlimi Ebü'l-Ferec Abdülvâhid Şîrazî 2015-06-06 902
KIRIMLI ÂLİ Ebülbekâ Eyyüb Kefevî 2015-06-05 914
Hadis ve Fıkıh Âlimi Saîd bin Fîrûz Tâî 2015-06-04 1015
Tunuslu Âlim Muhammed bin Ahmed Temîmî 2015-06-03 1557
Tefsir Âlimi Rufey bin Mihrân er-Riyahi 2015-06-02 974
Endülüslü Velî Yûsuf bin Muhammed el-Fasi 2015-05-28 965
Şamlı Âlim Hibetullâh Muhammed el-Hatîb 2015-05-27 910
Müstekîmzâde Süleymân Sadeddîn Efendi 2015-05-26 840
Hadis Hâfızı Salih bin Ahmed Hemedâni 2015-05-25 964
"Fakîh'ül-Haremeyn" Muhammed bin Fazl Furâvî 2015-05-23 977
MEKKE KADISI Zenbillizâde Fudayl Çelebi 2015-05-22 1072
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahmân Firkah 2015-05-21 926
BUHÂRÂLI ÂLİM Muhammed bin Yûsuf Firebrî 2015-05-20 946
Osmanlı Evliyâsından Yusufzade Hasan Hocaefendi 2015-05-19 845
Endonezyalı Âlim Muhammed Hediyyetullah Makassarî 2015-05-18 906
Müderris Takıyyüddîn Zebîdî 2015-05-16 948
BÜYÜK VELÎ Saîdüddin Fergânî 2015-05-15 1034
Siyasi istikrarın devamı şarttır!.. 2015-05-15 1020
"ORDU ŞEYHİ" Fenai Ali Efendi 2015-05-14 1069
Bursa Müftüsü Molla Zeyrek 2015-05-13 830
Tefsir Âlimi Amr bin Alî Fellâs 2015-05-12 1060
Halep Kadısı Şihâbüddîn Ahmed Ezrai 2015-05-11 872
Şeyhülislâm Üryânîzâde Esad Efendi 2015-05-09 918
BÜYÜK MUTASAVVIF Hüsameddin Bursavî 2015-05-08 901
Hadis Âlimi Fâtıma bint-i Sa'd el-Hayr 2015-05-07 1095
FIKIH ÂLİMİ Ebü't-Tayyib Takıyyüddin Hasenî 2015-05-06 1041
İstanbul Evliyâsından Mehmed Emîn Tokâdî 2015-05-05 966
Heratlı Âlim Ebû Mansûr Ezherî 2015-05-04 982
Üsküdarlı Şeyh Celveti Abdullah Efendi 2015-05-02 882
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-05-01 941
ENDÜLÜSLÜ ÂLİM Ebû İshak İlbîri 2015-04-30 1027
Trablusşam Kadısı Bedreddîn Muhammed Şiblî 2015-04-29 1076
Faslı Âlim Yahyâ Acîsî 2015-04-28 873
Tebrîzli Âlim Hüseyin Nakkaş Efendi 2015-04-27 992
TASAVVUF ÂLİMİ Osman Şemsi Efendi 2015-04-24 1026
Fıkıh Âlimi Ebû İmrân Fasî 2015-04-23 992
BURSALI VELÎ Karababazade İbrahim Efendi 2015-04-22 1135
Şeyhülislâm Sa’dî Çelebi 2015-04-21 1131
Endülüslü Âlim Şihâbüddîn Ahmed Ruaynî 2015-04-20 1149
İstanbullu Koğacızâde Mehmed Efendi 2015-04-18 915
SEYYİD Hâce Yûsuf Çeştî 2015-04-17 955
Basralı Âlim Ebû Hâzim el-Kâdî 2015-04-16 955
Şeyh-ül-Harem Sinânüddîn Halvetî 2015-04-15 1084
Şamlı Velî Yûsuf Kâmitî 2015-04-14 1026
İstanbullu Ahmed Muhyiddin Efendi 2015-04-13 944
Fıkıh Âlimi Zeynüddîn Âmidî 2015-04-11 934
HADİS ÂLİMİ Abdürrahîm Irâkî 2015-04-10 825
Kahireli Âlim Muhammed Uleyş 2015-04-09 1043
Nazillili Âlim Mehmed Hakkı Efendi 2015-04-08 1166
Azerbaycanlı Âlim Şâh Kubâd Şirvânî 2015-04-07 951
Büyük Müfessir Ebülleys-i Semerkandî 2015-04-06 1080
Hadis Âlimi Muhammed bin İshak 2015-04-04 1028
BUHÂRÂLI İMAM Şemsül-eimme Hulvânî 2015-04-03 1098
İSTANBUL KADISI Kuyucaklızâde Âtıf Efendi 2015-04-02 891
HADİS ÂLİMİ Ebû Bekr bin Abdurrahman 2015-04-01 938
BAĞDATLI ÂLİM Abdülmün’îm Bâcisrâî 2015-03-31 953
BÜYÜK FAKİH Ebû Seleme bin Abdurrahman 2015-03-30 889
IRAKLI ÂLİM Ebû Avane Vasıtî 2015-03-28 1035
FASLI ÂLİM Ahmed Zerrûk 2015-03-27 988
Bağdatlı Âlim Fahreddîn İbnü'l-Mâristâniyye 2015-03-26 951
Mısırlı Âlim Muhammed Zerkânî 2015-03-25 982
Şeyhülislâm Zekeriyyâ Ensârî 2015-03-24 993
Silvanlı Âlim Ebû Abdullah Zehebî 2015-03-23 946
İstanbullu Bîçâre Abdullah Efendi 2015-03-21 1003
SEYYİD Kayserili Zeynelâbidîn Efendi 2015-03-20 1064
Yemenli Âlim Zeyd bin Hasen 2015-03-18 1020
Horosanlı Velî Zeynüddîn-i Hâfî 2015-03-17 989
Musullu Âlim Ebü’l-Hasen Ali bin Hüseyin 2015-03-16 1143
Kelam Âlimi Ebû Bekr Cüzcânî 2015-03-14 951
FIKIH ÂLİMİ Karamânî Kemaleddin Efendi 2015-03-13 1062
Şam Müftüsü Alâüddîn Haskefî 2015-03-12 1088
İstanbullu Şeyh Abdülhalim Efendi 2015-03-11 1109
Hafız Ebu Hâtim Hanzâlî 2015-03-10 996
Hadis Âlimi Abdullah bin Muhammed İbâdî 2015-03-09 1245
Medine Valisi Ebu Bekr Hazrecî 2015-03-07 1047
HADİS ÂLİMİ Muhammed bin Abdullah 2015-03-06 1078
Müfessir Alaaddin Bağdâdî 2015-03-05 1146
ŞİRVANLI VELÎ Yusuf Mahdum 2015-03-04 1048
Âlim ve Velî Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî 2015-03-03 1067
Hindistanlı Âlim Fadlullah Burhanpûrî 2015-03-02 1125
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2015-02-28 1212
Fıkıh Âlimi Nûreddîn Zeyyâd 2015-02-27 974
Zeyrekli Mehmed Efendi 2015-02-25 1257
BAĞDATLI ÂLİM Ebu Bekr Bezzâz 2015-02-24 950
FIKIH ÂLİMİ Kemaleddin Nusaybinî 2015-02-23 1221
Kerküklü Velî Abdurrahman Halis Efendi 2015-02-21 1171
Heratlı Âlim Kasım bin Sellâm 2015-02-18 1103
Hâfız Abbas el-Bahrânî 2015-02-17 979
Fıkıh Âlimi Yusuf bin Ömer 2015-02-16 1101
Kudüslü Âlim Abdullah el-Makdisî 2015-02-14 1120
ŞERÎF Ebû Abdullah Kureşî 2015-02-13 1235
Hadis Âlimi Şemsüddîn Sehâvî 2015-02-12 951
Büyük Velî Muhammed Kassâb 2015-02-11 1075
Hadis Âlimi Ebû Arîbe Harrânî 2015-02-10 974
Hadis Âlimi Abdullah bin Ahmed 2015-02-09 1060
Hadis Âlimi Ebu Amr el-Haffâf 2015-02-07 1101
FIKIH ÂLİMİ Abdürrahim Semerkandî 2015-02-06 1251
Seyyid Ziyâüddîn Nahşebî 2015-02-05 1219
Bir teklifiniz var mı? 2015-02-04 1053
SURİYELİ ÂLİM Yûsuf-i Kâmitî 2015-02-04 1155
Hocazâde Ahmed Hilmi Efendi 2015-02-03 1374
Kıraat Âlimi Abdullah el-Vâsıtî 2015-02-02 1156
Basralı Âlim Seyyid Muhammed Şah 2015-01-31 1119
SERHENDLİ ÂLİM Muhammed Ubeydullah 2015-01-30 1072
Fıkıh Âlimi Ebü’l-Ferec Abdurrahman 2015-01-29 1174
Kıraat Âlimi Abdülvehhab bin Bezgûş 2015-01-28 1064
Bağdatlı Haffaf el-Iclî 2015-01-27 1170
FIKIH ÂLİMİ İbn-i Sükeyne 2015-01-26 1125
KELAM ÂLİMİ Sirâcüddîn Ali Ûşî 2015-01-24 1259
TABERÂNÎ Süleymân bin Ahmed 2015-01-23 1172
ŞEYHÜLİSLAM Sadi Çelebi 2015-01-22 1133
FIKIH ÂLİMİ Abdurrahim Nişâbûrî 2015-01-21 1065
Buhâralı Âlim Abdullah Sebzmûnî 2015-01-20 1117
Basralı Âlim Ebân bin Yezîd 2015-01-19 1125
Kıraat Âlimi İmâm-ı İbni Kesîr 2015-01-17 1180
HADİS ÂLİMİ Abdullah bin İbrahim Cedrî 2015-01-16 1160
Kıraat Âlimi Ebû Ömer Dûrî 2015-01-15 1169
Fıkıh Âlimi Abbâdî Mekkî 2015-01-14 1125
Mısırlı Âlim Nureddin Ziyâdî 2015-01-13 1044
ÜVEYSÎ Zeyneddin Tâybâdî 2015-01-12 1286
Mısırlı Âlim Fahreddin Zeylâî 2015-01-10 1087
ZERKÂNÎ Muhammed bin Abdülbâkî 2015-01-09 1279
İMÂM-I ZEHEBÎ Şemseddin Kaymaz 2015-01-08 1241
HAREZM MÜFTÜSÜ Ahmed Zahîreddin Harezmî 2015-01-07 1126
Fıkıh Âlimi Muhtâr bin Mahmûd Zâhidî 2015-01-06 1422
Fıkıh Âlimi Yusuf Sicistânî 2015-01-05 1077
Fıkıh Âlimi Şehabeddin Ahmed Deyrebî 2015-01-03 1109
CEZAYİRLİ ÂLİM Ebû Hâmid Derkâvî 2015-01-02 1050
Kadıasker Hacı Emin Mehmed Efendi 2015-01-01 1278
ERZURUMLU İbrahim Hakkı 2014-12-31 1078
Müjgân Hanıma ulaştık 2014-12-30 974
Kastamonulu İbrahim Nureddin Efendi 2014-12-30 1072
Şirâzlı Âlim Fadlullah Türpüştî 2014-12-29 1141
Fıkıh Âlimi Şerefüddin Hasan Tayyibî 2014-12-27 1135
Fıkıh Âlimi Seyyid Ahmed Tahtâvî 2014-12-25 1257
Endülüslü Âlim Ziyâüddîn ibn-i Sa'dûn 2014-12-24 1022
Hadis Âlimi Abdullah Harrânî 2014-12-22 1081
Seyyid Mesud Kanâvî 2014-12-20 1160
HADİS İMÂMI Ebu Davud Sicistâni 2014-12-19 1078
Fıkıh Âlimi Şems-ül-eimme Serahsî 2014-12-18 1217
Türkistanlı Âlim Sedîdeddin Kaşgârî 2014-12-17 1000
Yemenli Âlim Abdürrezzak San’ânî 2014-12-16 986
Horasanlı Said bin Mensur 2014-12-15 1106
Evliyazâde İsmail Hakkı Efendi 2014-12-13 1297
BUHÂRÂLI ÂLİM Ubeydullah bin Mesud 2014-12-12 1235
Mekkeli Âlim Abdullah Fâkihî 2014-12-11 1109
Fıkıh Âlimi İmamzâde Buhârî 2014-12-10 1256
Filistinli Âlim Şemseddin Remlî 2014-12-09 1029
Fıkıh Âlimi Rahmetullah Efendi 2014-12-08 1136
Şamlı Âalim Şerefüddîn Ahmed Makdisî 2014-12-06 1104
EDİRNELİ ÂLİM VE ŞAİR Süleyman Neş’et Efendi 2014-12-05 1123
Horosanlı Lütfullah Nesefî 2014-12-04 1105
Hadis Hafızı Cerîr bin Abdülhamid Râzî 2014-12-03 1064
Bağdatlı Âlim İmâm-ı Abdullah Nesefî 2014-11-29 1076
İmam-ı Mukatil bin Süleyman 2014-11-28 1269
Fıkıh Âlimi Hacı Zihni Efendi 2014-11-27 1322
KUDÜS KADISI Sakızadalı Sadık Efendi 2014-11-26 1094
Şeyhülislâm Mehmed Emin Efendi 2014-11-25 1207
Hafız Ebû İsmail Rakaşî 2014-11-24 1236
Nazillili Seyyid Hakkı Efendi 2014-11-22 1094
Fıkıh Âlimi İmamzade Esad Efendi 2014-11-21 1212
Muhammed bin Süleyman 2014-11-20 1117
KIRAAT ÂLİMİ Ebû Ca'fer Muhammed 2014-11-19 1250
Hindistanlı Velî Muhammed Bâkır Lâhorî 2014-11-18 1158
Büyük Müfessir İmam-ı Mâverdî 2014-11-17 1258
Fıkıh Âlimi Muhammed Kuhistânî 2014-11-15 973
Muhaddis Abdurrahman Bûşencî 2014-11-13 1026
Hadis Âlimi Süleyman Kilâî 2014-11-12 1063
İbn ül-Bezzâz Muhammed Kerderî 2014-11-11 1200
Müderris Taşköprüzâde Ahmed Efendi 2014-11-10 1168
Kırımlı Âlim Kefevî Hüseyin Efendi 2014-11-09 1033
Tunuslu Âlim Ebü’l-Kâsım Bürzûlî 2014-11-08 1181
Türkistanlı Âlim Kâdı Hân" Hasen Fergânî 2014-11-07 1084
FIKIH ÂLİMİ Muhammed Tlemsânî 2014-11-06 1024
Abdüllatîf Muhibbî 2014-11-05 1123
Hadis Âlimi Muhammed ibn-i Mende 2014-11-04 1156
Siyer Âlimi Abdülmelik bin Hişam 2014-11-03 1275
Fıkıh Âlimi Ahmed Berkânî 2014-11-01 1277
FIKIH ÂLİMİ Koçhisârlı Ali Efendi 2014-10-31 1055
KELAM ÂLİMİ Kâdı Adûdüddîn Îcî 2014-10-30 1050
Endülüslü Âlim Abdülhak İşbilî 2014-10-29 1151
Şam Kadısı İsmail bin Abdülganî 2014-10-28 1092
Hadis Âlimi Muhammed Beykendî 2014-10-27 1118
Fıkıh Âlimi İmâm-ı Âcürrî 2014-10-25 1118
Hadis Âlimi Abdülmelik Nîşâpûrî 2014-10-24 1086
Fıkıh Âlimi Zeyneddin Ömer bin Verdî 2014-10-23 1288
"Saatçioğlu" Ahmed bin Ali 2014-10-22 1112
Şeyhülislâm Dâmâdzâde Ahmed Efendi 2014-10-21 1139
Tabiînden Alkame bin Vakkas Utvârî 2014-10-20 1001
Hadîs Âlimi Davûd İsbehânî 2014-10-18 1277
Siyer âlimi Muhammed bin İshak 2014-10-17 1176
Hadis İmâmı İbn-i Hacer-i Askalânî 2014-10-16 992
Hadis İmamı Ali bin Hucr 2014-10-15 1105
"İbnü'l-Esîr İzzeddîn Alî Cezerî 2014-10-14 1316
Kelam Âlimi Abdullah ibn-i Ebî Asrûn 2014-10-13 1236
Şeyhülislâm Şerîfzâde Seyyid Mehmed Efendi 2014-10-11 1097
Endülüslü Âlim Muhammed Cüzâmî 2014-10-10 992
ŞEYHÜLİSLÂM Alâeddin Arabî Efendi 2014-10-09 1110
HADİS ÂLİMİ Hafız Ahmed Vâsıtî 2014-10-08 1044
Hakîm Şehîd Muhammed bin Muhammed 2014-10-03 1091
Şamlı âlim Mustafa Sefercelânî 2014-10-02 1038
Siyer Âlimi Abdurrahman Süheylî 2014-10-01 1168
Şâfîî Âlimi İbn-i Cemâl el-Mısrî 2014-09-30 1084
Darendeli Müderris Hamza Efendi 2014-09-29 1044
Fıkıh Âlimi Abdullah bin Muhammed Bağdadî 2014-09-27 1111
Fıkıh Âlimi Ahmed Gaznevî 2014-09-26 1092
Hadis Âlimi Ebû Ya’lâ Ahmed bin Ali 2014-09-25 1003
Fıkıh Âlimi Şemseddin Şevberî 2014-09-23 991
Bakkalzâde İsmail Hakkı Efendi 2014-09-22 1091
Kelâm Âlimi İbrâhim Lâkânî 2014-09-20 1154
Yemenli Âlim Ebû Bekr Haddâd 2014-09-19 1302
Hadis Âlimi Şehriyâr Deylemî 2014-09-18 1233
BURHÂNÜ'Ş-ŞERÎA Mahmûd bin Ahmed Mahbûbî 2014-09-17 1094
Şam Müftüsü Abdurrahman İmâdî 2014-09-16 1063
Horasanlı Âlim Zeyneddîn-i Hâfî 2014-09-15 1251
Tefsir Âlimi Şehabeddin Ahmed Sivâsî 2014-09-13 1247
FIKIH ÂLİMİ Ahmed bin Nasr Dâvûdî 2014-09-12 1131
Siyer Âlimi Dâvûd bin Hüseyin 2014-09-11 1192
Kâdılkudât Ebü’l-Hasen Cürcânî 2014-09-10 1212
HADİS ÂLİMİ: Abdullah Lebbân 2014-09-09 1392
Bilmeyen bilirkişi yüzünden 2014-09-08 1126
Mısır Kadısı Cemaleddin Malâtî 2014-09-08 1153
Kahireli Müderris Salih bin Ömer Bülkinî 2014-09-06 1199
Ali bin Ebû Talha 2014-09-05 1281
Kadıasker Bostanzâde Yahya Efendi 2014-09-04 1194
Mısırlı Âlim Muhammed Birmâvî 2014-09-03 1159
Tefsir Âlimi Ebülfazl Bakkâlî 2014-09-02 1164
ŞEYHÜLİSLÂM Ahîzâde Hüseyin Efendi 2014-09-01 1279
Tefsir Âlimi Abdullah bin Ömer 2014-08-30 1149
ANTEPLİ ÂLİM Bedreddin Mahmud Aynî 2014-08-29 1203
Fıkıh Âlimi Seyfeddin Âmidî 2014-08-28 1353
Faslı Âlim Ebû Mûsâ Cezûlî 2014-08-27 1178
Şeyhülislâm Çatalcalı Ali Efendi 2014-08-26 1266
Babanzâde Ahmed Naim Efendi 2014-08-25 1128
Hadis Âlimi Ebû Nuaym Esterâbâdî 2014-08-13 1355
Hadis Hâfızı Fazl bin Dükeyn 2014-08-12 1222
Hadis Hâfızı Ebû Mes’ud Dımaşkî 2014-08-11 1156
Tefsir âlimi Abdülkerim Kattân 2014-08-09 1111
HADİS ÂLİMİ Ubeydullah Serahsî 2014-08-08 1205
Hadis Hâfızı Abdülmelik Rekâşî 2014-08-07 1279
Ekmeğe saygıdan söz ederdi 2014-08-05 1166
TEFSİR ÂLİMİ Esîrüddin Ceyyânî 2014-08-05 1480
KIRAAT ÂLİMİ Süleyman bin Necâh 2014-08-04 1195
Hadis Alimi Kûfeli Hafız Ebû Hasin 2014-08-02 1149
HADİS ÂLİMİ Ebû Nuaym İsfehânî 2014-08-01 1318
KIRAAT İMAMI Ebû Câfer el-Kaarî 2014-07-31 1184
Hadis alimi Büreyd bin Abdullah 2014-07-30 1113
Şam evliyasından Ebû Amr Dimaşkî 2014-07-29 1121
Hadis âlimi Abdülmelik Akkâdî 2014-07-28 996
Hadis âlimlerinden Ebân bin Osman bin Affân 2014-07-26 1286
Sudanlı âlim İbrahim Düveyhî 2014-07-25 1209
Kıraat âlimi Muhammed Dükkî 2014-07-24 1235
Hadis âlimi Muhammed bin Sabah Dûlâbî 2014-07-23 1140
Fıkıh âlimi Ebû Zür'a Dımaşkî 2014-07-22 1191
Şafiî fıkıh âlimi Cemâlüddîn Yûsuf Erdebîlî 2014-07-21 1116
Hadis âlimi Abdülmü’min Dimyâtî 2014-07-19 1143
Hemedanlı Hafız Şehridâr Deylemî 2014-07-18 1103
Yakub bin İbrahim 2014-07-17 1287
Hadis âlimi Ahmed Devrâkî 2014-07-16 1127
Müderris Şemseddin Desûkî 2014-07-15 1183
Libyalı âlim Ebü'l-Abbâs Dercinî 2014-07-14 1127
Hadis ve fıkıh âlimi Kemâleddîn Demîrî 2014-07-12 1106
Mısırlı Müderris Şihâbüddîn Ahmed Delcî 2014-07-11 1110
Horasanlı âlim Ebü'l-Abbâs Degûlî 2014-07-10 1192
Kadıasker Dede Mehmed Efendi 2014-07-09 1204
Hadis âlimi Şemseddîn Muhammed Dâvûdî 2014-07-08 1213
Fıkıh âlimi Rükneddin Kirmânî 2014-07-07 1322
Hadis âlimi Osman Dârimî 2014-07-05 1142
Mevlevî Şeyhi Cünûnî Ahmed Dede 2014-07-04 1291
Fıkıh âlimi Ebu’s-Safâ bin İshak 2014-07-03 1092
Hadis âlimi Hüseyin Cûzekânî 2014-07-02 930
Fıkıh âlimi Ebu Süleyman Cüzcânî 2014-07-01 1373
Horasanlı velî Ebû Ali Cüzcânî 2014-06-30 1241
Libyalı âlim İsmail Ceytâlî 2014-06-28 1146
Hadis âlimi Hafız İbrahim Cevherî 2014-06-27 1165
Fıkıh âlimi Ebûbekr Cessâs 2014-06-26 1159
Filistinli âlim Takıyyüddîn Cerrâî 2014-06-25 1153
Halep Kadısı Seyyid Emîrzâde Cenâbî Çelebi 2014-06-24 1137
Hadis âlimi Takıyyüddîn Cemmâilî 2014-06-23 1105
Müderris ve Kadı Karslızâde Mehmed Efendi 2014-06-22 1062
Kütahya postnişini Mevlevî Şeyhi Ergün Çelebi 2014-06-21 1133
Kadı Nâibi Celal Bekrî 2014-06-20 1172
Yemenli âlim İsmail Cebertî 2014-06-19 1071
Kadıasker Molla Cafer Çelebi 2014-06-18 1092
Şafii fıkıh âlimi Cafer bin Ali Dimaşkî 2014-06-17 1128
Mısırlı âlim Ebû Yakub Büveytî 2014-06-16 1108
Hadis ve Fıkıh âlimi Ahmed bin Kasım Bûnî 2014-06-15 1213
Şafiî fıkıh âlimi Ömer bin Arslan Bülkinî 2014-06-14 1315
Fıkıh âlimi Mansur Buhûtî 2014-06-13 1123
Ebü’l-Hasen Begavî 2014-06-08 1187
Kutb-i Medar Bedîüddin Mankpûrî 2014-06-07 1272
Ömer Fehmi Efendi 2014-06-06 1076
Tebe-i tabiînin büyük alimlerindendir Ebû Yühmid Bakıyye 2014-06-05 1167
Abdülgâfir Fârisî 2014-06-04 1147
Evliyanın büyüklerinden Kutb-i Alem Burhaneddin 2014-06-03 1142
Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi 2014-06-02 1204
Osmanlı âlimlerinden Kadızade Hacı Salih Efendi 2014-06-01 1115
Fıkıh âlimlerinden Bişr bin Gıyas Merîsî 2014-05-31 1159
Molla Fenârî’nin talebesi Abdurrahman Bistâmî 2014-05-30 1077
Mâliki fıkıh âlimi Şemseddin Muhammed Bisâtî 2014-05-29 1326
"Ezher Şeyhi" İbrahim Birmâvî 2014-05-28 1124
O kız başkasıyla evlendi!.. 2014-05-27 1283
Tefsir âlimi Allâme Mehmed Efendi 2014-05-27 1387
Fıkıh âlimi Fazıl Bircendî 2014-05-26 1231
Hadis âlimi Ahmed Beykendî 2014-05-25 1129
Kıraat âlimi Ebü’l-Hasen Bezzî 2014-05-24 1269
Endülüslü âlim Kasım Beyyânî 2014-05-23 1349
Kadı ve müderris Beyâzîzâde Ahmed Efendi 2014-05-22 1227
Hadis âlimi Muhammed Basrî 2014-05-21 1004
Mısırlı velî Benan bin Muhammed 2014-05-20 1174
Hadis âlimi Ömer Büceyrî 2014-05-19 1278
Horasanlı velî Ebü’l-Hasen Bûşencî 2014-05-18 1221
Hadis âlimlerinden Şehabeddin Ahmed Bûsîrî 2014-05-17 1123
Hanefî ulemasından İftihârüddin Tâhir Buharî 2014-05-16 1227
Hindistanlı Velî Muhammed Hansevî 2014-05-15 1226
Kuzey Iraklı âlim Muhammed Berzencî 2014-05-13 1210
Azerbaycanlı hâfız Said bin Amr Berzeî 2014-05-12 1117
Büyük Müderris Bergamalı İbrahim Efendi 2014-05-11 1240
Kıra­at âlimi Şehabeddin Ahmed 2014-05-10 1129
Büyük müfessir Zeyneddin Muhammed Ebu’s-Sürûr 2014-05-09 1239
Hadis ve fıkıh âlimi Tâc’ül-Ârifîn Sıddîkî 2014-05-07 1209
Bursa Kadısı Hanîf İbrahim Efendi 2014-05-06 1111
Fıkıh âlimlerinden... Sehfeneli Abdullah Sa’bî 2014-05-05 1227
Şafiî fıkıh âlimi; Şeyhülislam Celaleddin Bukinî 2014-05-04 1057
Evlâd-ı resûl; Bandırmalızâde Hamid Efendi 2014-05-03 1101
Hadis âlimlerinden Ebülhasen Bahşel 2014-05-02 1116
Hanım evliyâdan... Amre bint-i Abdurrahman 2014-05-01 1171
Müderris ve kadı: Selîsî Mehmed Efendi 2014-04-30 1227
Tireli Müderris Ayşî Mehmed Efendi 2014-04-29 1176
Tefsir ve hadis âlimi Ebü’l-Hasen Atıyye el-Avfî 2014-04-28 1135
Osmanlı Şeyhülislâmı; Şerifzâde Ataullah Efendi 2014-04-27 1218
İlk siyer âlimlerinden; Asım bin Ömer Katâde 2014-04-26 1242
Osmanlı âlimlerinden - Müderris Hamza Efendi 2014-04-25 1154
Osmanlı devlet adamı 2014-04-24 1249
Bandırmalı Hamid Efendi 2014-04-23 1333
Şafiî fıkıh âlimlerinden; Şemseddin Bakarî hazretleri 2014-04-22 1097
Muhammed Bahşî 2014-04-21 1191
Bahrü’l-ulûm Lüknevî 2014-04-20 1373
Ebû Sâlim Iyâşî 2014-04-19 1246
Abdurrahman Nesib Dede 2014-04-18 1409
Eyyûbîzâde Atâullah Efendi 2014-04-17 1125
Abdüssamed Palembangî 2014-04-16 1131
Bahaeddin Efendi 2014-04-15 1155
İbrahim Bâcûrî 2014-04-14 1163
Ebû Yahyâ bin Kays 2014-04-13 1203
Ahmed Feyzî Efendi 2014-04-11 1145
Debbağzâde Münib Efendi 2014-04-10 1141
Ebün-Nu’mân el-Basrî 2014-04-09 1198
Ali bin Muhammed Antâkî 2014-04-08 1373
Ebû Muhammed Kafsî 2014-04-07 1207
İzzeddin Askalânî 2014-04-06 1233
Mekkîzâde Asım Efendi 2014-04-05 1029
Ebü’l-Hüseyin Teymî 2014-04-04 1097
Hacı Salih Efendi 2014-04-03 1205
Ebû İbrahim bin Şuayb 2014-04-02 1305
Abdurrahman bin Muaviye 2014-04-01 1096
Merzifonlu Hayreddin Efendi 2014-03-31 1106
Meşrebzâde Arif Efendi 2014-03-30 1033
İbrahim Anberî 2014-03-29 1194
Saçaklızade Osman Efendi 2014-03-28 1316
Ebû Ümeyye bin Hâris 2014-03-27 1114
Altıparmak Mehmed Efendi 2014-03-26 1202
Yahya bin Ebû Bekr Âmirî 2014-03-25 1138
İbn’ül-Medînî 2014-03-24 1211
Ahîzâde Yusuf Efendi 2014-03-23 1289
Ali bin Ahmed Adevî 2014-03-22 1173
Dağıstanlı Mehmed Efendi 2014-03-21 1163
Seyfeddin Âmidî 2014-03-20 1182
Ebü’l-Hasen Cevcerî 2014-03-19 1081
Aişe-i Makdisiyye 2014-03-18 1247
Ebûbekirzâde Ahmed Efendi 2014-03-17 1117
Ahmed Asım Efendi 2014-03-16 1194
Ebü’l-Fadl bin Seleme 2014-03-15 1191
Ahmed-i Rûmî 2014-03-14 1366
Şehabeddin Akfehsî 2014-03-13 1431
Ebû Abdullah Huzâî 2014-03-12 1276
Abîde Selmânî 2014-03-11 1232
Rükneddin Amîdî 2014-03-10 1141
Şemseddin Muhammed Alkamî 2014-03-09 1139
Selahaddin Alâî 2014-03-08 1306
Âdem bin Ebî İyas 2014-03-07 1169
Begaviyyü’l-Kebir 2014-03-06 1222
Ebû Nasr Haffâf 2014-03-05 1560
İsmail Aclûnî 2014-03-04 1168
Kuşadalı Mustafa Efendi 2014-03-03 1195
Ebu Bekr Muhammed Acurri 2014-03-02 1247
Osman Sâhib Müceddidî 2014-03-01 1221
İbn-i Yezdad Ahvazi 2014-02-28 1210
Ahmed Muhtar Beyefendi 2014-02-27 1279
Şihabüddin Menînî 2014-02-26 1183
Ebu Cafer Begâvî 2014-02-25 1166
Vekî Bağdâdî 2014-02-24 1281
Abdüsseam Feytûrî 2014-02-23 1289
Enver Ören 2014-02-22 1236
Ahmed Hasib Efendi 2014-02-21 1287
Şemseddin Eflaki 2014-02-20 1117
Abdurrauf Sinkili 2014-02-19 1178
Asım el-Ahvel 2014-02-18 1216
Veli Mustafa Efendi 2014-02-17 1091
Gedikzade Abdülkadir Efendi 2014-02-16 1165
Ebû Zür’a Dımaşkî 2014-02-15 1327
Miyadınlı Mehmed Efendi 2014-02-14 1326
Şîrugânî Ali Efendi 2014-02-13 1161
Seyyid Ömer Efendi 2014-02-12 1292
Menteşzade Abdürrahim Efendi 2014-02-11 1249
Ebu Nasr bin Ziyad 2014-02-10 1252
Yiğitbaşı Ahmed Efendi 2014-02-08 1198
Hasan bin Ahmed Attar 2014-02-06 1277
Ebu İshak İsmail Efendi 2014-02-05 1393
Muvaffakuddin Halebî 2014-02-04 1365
Ebu Salih el-Müezzin 2014-02-03 1231
Şeyh Süleyman 2014-02-02 1273
Hamza el-kebir 2014-02-01 1323
Belhî Abdülkadir Efendi 2014-01-15 1132
Şerif Abdülhayy Haseni 2014-01-14 1219
Ebu Muhammed el-Ezdî 2014-01-13 1173
Dav'ü's-sabâh (Âcibe Bağdadiyye) 2014-01-12 1197
Radıyyüddin Lârî 2014-01-11 1200
Malatyalı Abdülbâsıt Efendi 2014-01-10 1238
Ziyâeddin Semînî 2014-01-09 1198
Seyyid Kasım Efendi 2014-01-08 1258
Abdullah bin Mendi 2014-01-07 1161
Ebu Hafs bin Esved 2014-01-06 1211
Abdurrahman bin Bişr 2014-01-05 1185
Sabır Mehmed Dede 2014-01-04 1217
Mehmed Sami Efendi 2014-01-03 1354
Abdülkadir Efendi "Kara Müftü" 2014-01-02 1327
Büyük Hacı Ali Efendi 2014-01-01 1298
Abdülaziz Buhârî hazretleri 2013-12-31 1274
Abdurrahman bin Huceyre 2013-12-30 1175
Abdurrahman Eşref Efendi 2013-12-29 1102
Kocahüsamzade Abdurrahman Efendi 2013-12-28 1193
Abdurrahman bin Âiz 2013-12-27 1241
Abdullah bin Utbe 2013-12-26 1239
Ebu Salih Mısri 2013-12-25 1226
Abdullah Razi hazretleri 2013-12-24 1179
Abdullah bin Nafi 2013-12-23 1225
Abdullah bin Mus’ab 2013-12-22 1165
Taylesanizade Abdullah Efendi 2013-12-21 1086
Ebu Muhammed bin İdris 2013-12-20 1238
Abdullah bin Hasan 2013-12-19 1221
Seyyid Abdürrahim Bayrami 2013-12-18 1178
Abdullah bin Haris 2013-12-17 1148
Himmetzade Abdullah Efendi 2013-12-16 1095
Abdullah Ezdî hazretleri 2013-12-15 1119
Seyyid Osman Efendi 2013-12-14 1106
Seyyid Mahmud Efendi 2013-12-13 1231
Hafız Mehmed Ali Efendi 2013-12-12 1148
İbrahim Şevki Efendi 2013-12-11 1255
Ömer Naimi Efendi 2013-12-10 1185
Evliyazade Mehmed Efendi 2013-12-09 1292
Abdülgaffar Efendi 2013-12-08 1115
Şeyh Tâc Nakşibendî 2013-12-07 1059
Şeyh Sühreverdî 2013-12-06 1157
Kutbeddin Efendi 2013-12-05 1014
Abdülkadir Muhâcir 2013-12-04 1031
Şâh Velî Ayntabi 2013-12-03 1067
Şâh Raûf Ahmed 2013-12-02 1192
Hoca Abdullah Efendi 2013-11-25 1101
Yusuf Gürani hazretleri 2013-11-24 1107
Veli Şemseddin 2013-11-23 1200
Takıyyüddin Hısni 2013-11-22 1250
Şihabeddin Ba’levi 2013-11-21 1096
Şeyh Sabri hazretleri 2013-11-20 1060
Abdullah Beytûşî 2013-11-19 1169
Muhammed Ma’sum-i Ömerî 2013-11-18 1076
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1071
Seyyid Şerif Cürcani 2013-11-17 1279
Resmizade Mehmed Efendi 2013-11-16 1067
Ebu Asım Abbadi 2013-11-15 1011
Ebu Muhammed bin Humeyd 2013-11-14 1165
Şihabüddin Ahmed 2013-11-13 1144
Karamollazade Abdülhamid Efendi 2013-11-12 1036
Yusuf Bahri Efendi 2013-11-11 1210
Re’fet Efendi "rahmetullahi aleyh" 2013-11-10 1046
Abdurrahman Aktebi hazretleri 2013-11-09 1164
Şeyh İbrahim el-Mücahid 2013-11-08 1120
Hamza-i Kebir hazretleri 2013-11-07 1094
Hacı Ömer Hüdai 2013-11-06 1238
Seyyid Ahmed Çapakçuri 2013-11-05 1211
Şifâî Mehmed Efendi 2013-11-04 1195
La’lî Mehmed Efendi 2013-11-03 1262
Mehmed Zühdi Efendi 2013-11-02 1054
Seyyid Muslihuddin Efendi 2013-11-01 1038
Mudurnulu Osman Efendi 2013-10-31 1168
Şaban-ı Nakşibendi hazretleri 2013-10-30 1065
Molla Muslihüddin Kastalani 2013-10-25 1313
Mehmed Talui Efendi 2013-10-24 1306
Filibeli Tevfik Efendi 2013-10-23 1210
İbn-i Şihab Zühri 2013-10-22 1178
Ebu Hayseme Kufi 2013-10-21 1047
Ebu Hayseme bin Harb 2013-10-20 1194
Ebu Abdullah bin Bekkar 2013-10-19 1147
Ziyâüddîn Nahşebî hazretleri 2013-10-18 1186
Osman Marani "rahmetullahi aleyh" 2013-10-17 1133
Ziyaeddin Makdisi hazretleri 2013-10-16 1151
Mevlânâ Ziyâüddîn Bernî 2013-10-15 1097
Ebu Muhammed Havvas 2013-10-14 1134
İbni Emîr Hâc “rahmetullahi aleyh” 2013-10-13 1171
İbn-i Cüreyc hazretleri 2013-10-12 1210
Şemseddin ibn-i Cezeri 2013-10-11 2028
İbn-i Asakir (rahmetullahi aleyh) 2013-10-10 1192
Abdullah el-Mukri hazretleri 2013-10-09 1113
Ahmed Kudsi Efendi 2013-10-08 1264
Seyyid Muhammed Murâdî 2013-10-07 1376
Seyyid Kasım Tebrîzî 2013-10-06 1251
Seyyid Mahmud Çağırgan 2013-10-05 1454
Hüseyin Burhâneddîn Efendi 2013-10-04 1268
Muhammed Osman el-Mergânî 2013-10-03 1256
Seyyid Hasan Mükennâ 2013-10-02 1353
Pîrî Halîfe Hamîdî 2013-10-01 1424
Çelebi Sâlih Efendi 2013-09-30 1546
Ebû Fadl Salih bin Ahmed 2013-09-29 1212
Safîzâde Mehmed Çelebi 2013-09-28 1282
İmâm-ı Ârif Sadreddîn 2013-09-27 1375
Ebû Osman Ukbânî 2013-09-26 1249
Şeyh Sa’dî Şîrâzî 2013-09-25 1259
Celâleddîn Rûyânî hazretleri 2013-09-24 1327
Yahyâ bin Ali Nablûsî 2013-09-23 1239
Rebî’ bin Süleymân 2013-09-22 1208
Fıkıh âlimi Hasan Sağanî 2013-09-21 1337
Hadîs âlimi Ebû Bekr Neccâd 2013-09-20 1319
Bir Osmanlı âlimi: Azmî Çelebi 2013-09-19 1522
Reşîdüddîn Ömer Fergânî 2013-09-18 1332
Şafiî fıkıh âlimi: Zeynüddîn Bilfiyâî 2013-09-17 1354
Ebü'l-Abbâs Ahmed Zeyla'î 2013-09-16 1378
Ebü’l-Kâsım Hırakî 2013-09-15 1389
Ömer bin Abdullah 2013-09-14 1244
Ahmed-i Nâmıkî Câmî 2013-09-13 1395
Ebû Hasen 2013-09-12 1475
Ahmed Nûreddîn Sâbûnî 2013-09-11 1461
Amasyalı Nuh Efendi 2013-09-10 1448
Ebü’l-Abbâs Sayyâd 2013-09-09 1348
Nihânî Çelebi 2013-09-08 1478
Nev’î-zâde Atâî 2013-09-07 1887
Seyyid Ahmed Rıfâî 2013-09-06 1478
Necmi Efendi 2013-09-05 1542
Ali bin Ebî Bekr Nâşirî 2013-09-04 1301
İbn-i Ebî Meryem 2013-09-03 1471
Ahmed Nahlâvî 2013-09-02 1460
Mevlânâ ibn-i Ömer 2013-09-01 1429
Müslim bin Yesâr 2013-08-31 1376
Ahmed Kuddûsî 2013-08-30 1387
Es’ad bin Mahmûd Iclî 2013-08-29 1388
Hızırbeyzâde Ahmed Paşa 2013-08-28 1329
Abdülkâdir Şeyhî Efendi 2013-08-27 1450
İbn-i Mesrûk Tûsî 2013-08-26 1417
Ebû Sa’d Mübârek Muharrimî 2013-08-25 1442
Ebüssü’ûdzâde Mustafa Efendi 2013-08-24 1376
Ebü’l-Abbâs ibn-i Acîl 2013-08-23 1382
Ebû Abdullah Mûsâ el-Kûfî 2013-08-22 1297
Samsunlu Muhyiddîn Efendi 2013-08-21 1251
Zeyyâd Mehmed Efendi 2013-08-20 1371
Ahmed Kuseyrî 2013-08-19 1606
Şemsüddîn Tetâî 2013-08-18 1481
Fakih Tâcî 2013-08-17 1418
Ahmed bin İdris Hasenî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-16 1612
Muhammed Rûyânî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-15 1259
Ebû Abdullah Kuraşî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-13 1337
Ahmed bin Ebü’l-Havârî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-12 1222
İbn-i Hulâvî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-11 1237
Radıyyüddîn Serahsî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-10 1191
Ebû Hafs-ı Bermekî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-09 1145
Ebû Osman bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-08 1127
Ebü’l-Hattâb el-Bağdâdî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-07 1226
Zeyrekzâde Rükneddîn Efendi - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-06 1044
Ebû Hâmid Belhî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-05 1149
Ebû Ca’fer Gırnatî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-04 1081
Abdülazîz bin Muhammed - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-03 1309
Seyyid Ahmed Bedevî - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-02 1144
Ekmelüddîn Bâberti - [Binbir Osmanlı Hikayesi] 2013-08-01 1270
Binbir Osmanlı Hikayesi - Muhammed Karsî 2013-07-26 1519

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı