Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

ANTEPLİ ÂLİM Bedreddin Mahmud Aynî

Vehbi Tülek

Tarih: 2014-08-29 / Hit: 1219

Bedreddin Mahmud Aynî hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. 760 [m. 1359] da Antep’te doğdu, 855 [m. 1451] de Kâhire’de vefat etti. En meşhur eseri olan “Hidâye Şerhi”nde diyor ki:
Para ile Kur’ân-ı kerîm ve başka şeyler [mevlid] okutmak harâmdır. Bu parayı fakîrlere sadaka verip, sevabını ölüye bağışlamalıdır. Ücret ile yalnız Kur’ân-ı kerîm, din dersi öğretmek, imamlık, müezzinlik caiz görülmüştür. Hafız pazarlık etmeden, Allah rızası için hatim, cüz veya mevlid okursa, okutanın hediye ettiğini alması caiz olur. İtiraz ederse, aldığı haram olur. Okutanın da az vermesi caiz değildir. Ne kadar çok verirse sevabı o kadar çok olur. Hafız, okumak için, çok veren ile az vereni ayırt etmemelidir. Ayırt ederse, para kazanmak için hafız olmuş demektir. Bu ise haramdır. Hafızlar Kur’ân-ı kerîm ve mevlid okumakla geçinmemeli. Bunları para düşünmeden, Allah rızası için okumalıdır.
Kur’ân-ı kerîmi bastırıp satanlar, bunu kitapçılık ticaretine alet edenler, Kur’ân-ı kerîm öğretilmesine, okunmasına sebep olmak niyeti ile olursa, caiz ve sevap olur. Aldığı satış parası helal olur. Fakat, böyle niyetin alameti vardır ki, mal oluş fiyatına yakın, az bir kârla satmalıdır. Geçimi başka kitaplardan sağlanıyorsa, Kur’ân-ı kerîmi kârsız satmalıdır.
Mu’âz bin Cebel “radıyallahü teâlâ anh” hazretlerine, "falanca, Kur’ân-ı kerîm yazıp satıyor" dediklerinde, "bu, Kur’ân-ı kerîm satmak değildir. Kâğıt ve işçilik ücreti istemektir. Kur’ân-ı kerîmi satmak demek, onu para ile, ücret ile öğretmektir" buyurdu.
Kur’ân-ı kerîmi okuyarak geçim vasıtası yapmak için ezberleyen hafızlar ve tecvid ile okumayıp, teganni ile okuyan hafızlar, gerçekten hamele-i Kur’ân değildir. (Çok hafızlar vardır ki, Kur’ân-ı kerîm, bunlara lanet eder) hadîs-i şerîfinde bildirilenlerden olurlar.
Aynî hazretleri, vefatından kısa bir zaman evvel buyurdu ki:
"Sâdık o kimsedir ki; Allahü teâlânın hükmünden razı olduktan sonra Allahü teâlânın emirlerini yerine getirip Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uyan, başkasından bir şey istemeyip verilirse şükreden, verilmezse sabreden kimsedir."

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Dünya ve âhiret saadeti için...

Geceleri, teheccüd namazı kılmak ve Kur’ân-ı kerîm okumak suretiyle ihyâ etmekten gâfil olmamak lâzımdır.   Abdüllatîf Kudsî Efendi Osmanlı evliyâsının büyü...

“Allahım, takvâyı bunlara azık et!"

Bir adamEshâb-ı kirama şöyle dua etti: “Allahım, takvâyı bunlara azık et. Bunları işlerinde hidâyette kıl”   Nûreddîn ibn-i Gânim Makdisî hazretleri Hanefî ...

Ölenin kıyâmeti kopmuş demektir!

"Cenâze namazını kıl, belki o senin kalbine hüzün getirir. Mahzûn insanlar ise Allah’ın himâyesindedir.”   Kemâlüddîn ibn-i Fûtî hazretleri hadîs, kelâ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı