Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Hadis âlimi Hüseyin Cûzekânî

Vehbi Tülek

Tarih: 2014-07-02 / Hit: 872

Sünnet ve cemaat üzere olana, Allahü teâlâ her bir gün için bin nebi sevabı yazar ve her bir gün için ona Cennette bir şehir bina eder
Hüseyin Cûzekânî hazretleri hadis âlimidir. İran’da Hemedân'ın Cûzekân kasabasında doğdu. Zamanın meşhur hoca­lardan hadis dersi aldı. Bağdat'a gidip orada hadis rivayet etti. 543 (m. 1148)’de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:
Hasen bin Ali'nin (radıyallahü anh) bildirdiği hadîs-i şerifte, Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: "Sünnet ve cemaat üzere olana, Allahü teâlâ her bir gün için bin nebi sevabı yazar ve her bir gün için ona Cennette bir şehir bina eder. Kaldırdığı ve koyduğu her adım için ona on iyilik yazar. Cemaat ile namaz kılana, her bir rek’ati için bir şehid ecri (sevabı) yazar." Eshâb-ı kirâm, (aleyhimürıdvân) dediler ki: "Yâ Resûlallah! Bir kişinin sünnet ve cemaat, üzere olduğu ne zaman (ne ile) bilinir?" Buyurdular ki: "Şu on haslet kendisinde mevcut ise (o kişinin Ehli sünnet ve cemâat üzere olduğu) bilinir. 1) Cemâati terk etmez, 2) Esbabımı söz ile kötülemez, sövmez. 3) Bu ümmete (Müslüman ümmete) kılıçla karşı çıkmaz. Kılıç çekmez. 4) Kaderi tekzib etmez (kadere inanır), (imanda şüphe etmez) 6) Allahü teâlânın dininde münazaa (itiraz, münâkaşa) etmez, 7) Ehl-i kıble olarak ölen kimsenin cenaze namazını kılmayı terk etmez, 8) Tevhid ehli bir kimseye günahı sebebi ile (büyük bir günah işlese bile) kâfir demez, 9) Seferde ve hazerde (mukim iken ve yolcu iken) mest üzerine meshi terk etmez, 10) İyi veya günahkâr olan imâmın arkasında namaz kılar ve cemaati terk etmez. Bu hasletlerden birisini terk eden, sünnet ve cemâati terk etmiş olur."
Enes bin Mâlik (radıyallahü anh) şöyle rivâyet etti: “Resûlullah efendimiz ölüm hâlindeki bir hastanın yanına geldi. Ona selam verdi. 'Kendini nasıl buluyorsun?' buyurdu. O da; 'Hayır ile, yâ Resûlallah! Allahü teâlânın rahmetini umuyor, günahlarımdan dolayı Allahü teâlânın azabından korkuyorum' dedi. Bunun üzerine Resûl-i ekrem efendimiz; 'Bu anda bir kimsenin kalbinde bu ikisi bulunursa, Allahü teâlâ ona umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar' buyurdu."

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

​İrâde etmek, başka râzı olmak başkadır

Allahü teâlâ, dünyada olacak her şeyi ezelde irâde etmiştir. Bunların içinde, kendinin yasak ettiği, râzı olmadığı şeyler de vardır.   Ahmed bin Süleymân Bâ...

“Kâdı, denizde yüzen kimse gibidir!.."

"İlmi ile amel eden âlimlere bir kusur bulup, aleyhinde söz söyleyenler çok olur!.."   Kâdı Saymerî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerinin büyükler...

"Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar!"

Kâfirlere ve îman ile gidenlerden âsilere, mezârda kabir azâbı olduğunu, Resûlullah Efendimiz haber vermiştir.   İmâm-ül-Haremeyn Taberî hazretleri hadîs ve...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı