Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Ebün-Nu’mân el-Basrî

Vehbi Tülek

Tarih: 2014-04-09 / Hit: 1213

“Rabbiniz
sema kapılarından birini açtı. Sizinle meleklere karşı iftihar ediyor.
'Kullarım bir vaktin namazını kıldılar, şimdi de diğer vakti
bekliyorlar' buyuruyor.”

 
Ebün-Nu’mân
el-Basrî hazretleri meşhur hadis hafızlarındandır. 140 (757)’da Basra’da
doğdu. Abdullah bin Müba­rek gibi âlimlerden hadis tahsil etti. Bu­hari
de kendisinden doksan iki hadis rivayet etmiş, rivayetleri Kütüb-i
Sitte'de yer almıştır. 224 (m. 839)’da Basra’da vefat etmiştir. Şöyle
nakleder:
“Elif! Lâm! Mîm! Rumlar en yakın bir yerde
yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden sonra, birkaç yıl içinde galip
geleceklerdir”meâlindeki Rûm sûresi1- 4. âyet-i kerimeleri inince,
müşrikler Ebû Bekr’e (radıyallahü teâlâ anh) gelip:
“Arkadaşın
Muhammed, Rum (Bizans)ların Acem (İran)leriyeneceğini iddia ediyor ne
dersin?” diye sordular. O da, hiç tereddüt etmeden;
“Allahın Resûlü doğru söylemiştir” diye karşılık verdi. Müşrikler bu defa;
“Bizimle
bahse girer misin?” deyip, Hazreti Ebû Bekr ile bahse girdiler. Fakat
müddet dolduğu halde Rumlar İranlıları yenemediler. Rumlar galip
gelmeden, Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz bu
durumdan haberdar oldu. Hazreti Ebû Bekr’e(radıyallahü teâlâ anh)
“Niçin böyle bir bahse giriştin?”buyurdu. O da, “Allah ve Resûlünü
tasdik etmek için” diye cevap verdi. Resûlullah efendimiz de;
“Onlarla
yeniden bahse gir, ortaya konanı arttır ve zamanı da birkaç yıl daha
uzat”buyurdu. Hazreti Ebû Bekr de müşriklerle görüşüp;
“Yeniden
bahse var mısınız?” deyince, sevinerek “Evet varız” dediler. Anlaşılan
sene gelmeden Rumlar galip geldi. İranlıları yenip Medâin’e girdiler.
Hazreti Ebû Bekr de bahsi kazanıp, müşriklerin vadettiklerini aldı.
Müslümanların fakirlerine sadaka olarak dağıttı...
Abdullah bin Amr (radıyallahü teâlâ anh) anlatır:
Resûlullah
efendimiz akşam namazını kıldırınca, cemaat dağılıp bir kısmı evine
gitti. Bir kısmı da yatsı namazını beklemek için, mescitte kaldı.
Resûlullah efendimiz daha sonra mescide gelip onları görünce, şöyle
buyurdu:
“Rabbiniz sema kapılarından birini açtı. Sizinle
meleklere karşı iftihar ediyor. Kullarım bir vaktin namazını kıldılar,
şimdi de diğer vakti bekliyorlar buyuruyor.”

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Dünya ve âhiret saadeti için...

Geceleri, teheccüd namazı kılmak ve Kur’ân-ı kerîm okumak suretiyle ihyâ etmekten gâfil olmamak lâzımdır.   Abdüllatîf Kudsî Efendi Osmanlı evliyâsının büyü...

“Allahım, takvâyı bunlara azık et!"

Bir adamEshâb-ı kirama şöyle dua etti: “Allahım, takvâyı bunlara azık et. Bunları işlerinde hidâyette kıl”   Nûreddîn ibn-i Gânim Makdisî hazretleri Hanefî ...

Ölenin kıyâmeti kopmuş demektir!

"Cenâze namazını kıl, belki o senin kalbine hüzün getirir. Mahzûn insanlar ise Allah’ın himâyesindedir.”   Kemâlüddîn ibn-i Fûtî hazretleri hadîs, kelâ...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı