Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"İşte senin ilâcın!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-10-19 / Hit: 32

Büyük İslâm âlimlerindenİmâm-ı Kastalânîhazretleri, Kâhire’de doğdu. 923 (m. 1517) senesi muharremin yedisinde, Kâhire’de vefât etti.
Bu zât, bir hastalığa yakalanmıştı.
Çok tabiplere gitti.
Bir çâre bulamadı.
Nihâyet Resûlullah’ı araya koyup;
“Yâ Rabbî! Habîbinin hürmetine, bana şifâ ihsân eyle”diye duâ etti.
Sonra da yattı.
Bir büyük zât göründü rüyâsında.
Elindeki reçeteyi uzatıp;
“İşte senin ilâcın! Bu reçete, Resûlullah Efendimizin emriyle yazılmıştır”dedi.
Uyanıp tatbîk etti hemen.
Ve kurtuldu o dertten...
● ● ●
Bu zât bir sohbetinde;
“Bir Müslüman bir günah işlediği vakit pişmanlık duyarsa, onun bu pişmanlığı, onun için bulunmaz nimettir”buyurdu.
Sordular:
“Neden efendim?”
Cevâbında;
“Çünkü bu pişmanlığı, tövbe demektir. Eğer üzülmez ve günah işlemek tatlı gelirse, bu, günahta ısrardır ki, pek çok tehlikelidir”buyurdu.
Merak edip;
“Nasıl bir tehlike efendim?”dediler.
Cevâbında;
“Îmânına zarar verebilir mâzallah”buyurdu...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Eğer gelirseniz…

İmâm-ı Şa’rânî hazretleri,Seyyid Ahmed-i Bedevîhazretleri hakkında şunu anlatıyor: Bu zat için her sene “mevlid cemiyeti” tertiplenirdi. Bir sene bu mevlid cemi...

Niçin gelmiyorsun?

Seyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin mübarek türbesinde, her yıl, doğum gününde “mevlid-i şerîf” okutulurdu. Bu, âdetti o havâlide. O devirde yaşayan evliyâdan ...

Balık ve kılçık

Mısır evliyâsındanSeyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin vefatından sonra Ebül Kays bin Ketîle adında bir âlim Mısır'dan çıkıp Seyyid Ahmed Bedevî hazretlerinin medfun ol...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı