Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Duâsı makbul oldu

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-09-20 / Hit: 36

Evliyânın büyüklerimdenMuhammed Bâkî Billâhhazretlerinin yanına, Hristiyan ve Yahûdîlerden bir grup insan geldi.
Onları îmâna dâvet etti.
Ancak kabul etmediler.
Bunun üzerine;“Yâ Rabbî! Bunlara hidâyet ver de cehennemde yanmasınlar”diye duâ etti...
Az sonra önünde diz çöküp,kelime-i şehâdeti söylediler.
Dahası, eliyle meshetti yüzlerini.
O anda perde kalktı gözlerinden.
Kerâmet sâhibioldular bir anda.
Birbirlerine bakıp;
“Biz nasıl îmân ettik?”dediler.
Büyük velî gülümseyip;
“Hidâyet Allah'tandır kardeşlerim. Biz sâdece duâ ettik”buyurdu.
● ● ●
Bu zât, bir sohbetinde;
“Bir şey mutlaka olacaksa, onu siz olmuş bilin”buyurdu. Neden? Çünkü mutlak olacak.
Ve ekledi:
“Onun için en mutlu insan, ölümü hatırlayandır. Ölüm, frendir çünkü. Ölümü düşünen, fenalık yapamaz. Allah’tan korkar. Sevgili Peygamberimiz(Size iki vâiz bırakıyorum. Biri konuşur, öbürü susar)buyurdu.
Merak ettiler.
“Bunlar nedir ki efendim?”
Buyurdu ki:
“Konuşan vâiz, Kur’ân-ı kerîm, susan vâiz 'ölüm’dür...”
  •  
 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Bir nazarı kâfi geldi

Büyük velîEbül Feth-i Serahsîhazretleri; her velî gibi hocasını çok sever, her kavuştuğu şeyi “onun bereketinden” bilirdi. Bir gün bâzı dostları; “Efendim, ...

"İşte senin ilâcın!.."

Büyük İslâm âlimlerindenİmâm-ı Kastalânîhazretleri, Kâhire’de doğdu. 923 (m. 1517) senesi muharremin yedisinde, Kâhire’de vefât etti. Bu zât, bir hastalığa yaka...

Ben ona ağlamıyorum ki...

Semerkant'ta medfunMuhammed bin Fadl Belhîhazretleri büyük velîlerdendir. Semerkant‘ta kadılık yaptı. 931 yılında burada vefât etti. Bir gün şunu anlatt...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı