Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Demek oğlum vefat etti!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-07-21 / Hit: 118

Bandırma'da yaşayan velîlerdenKerpiçli Dede’nin küçük oğlu hastalandı bir gün.
İsmi Necâti idi.
Günden güne ağırlaştı! Bir gün Kerpiçli Dede dergâhtayken küçük Necâti rûhunu teslim eti.
Ailesi telâşa kapıldılar!
Zîra bu haberi, babasınanasıl söyleyeceklerdi?..
Yakınlarından biri üstlendibu vazîfeyi.
Ve koştu dergâha.
O esnada mübârek zat, tatlı tatlı sohbet ediyor, “ölüm”den bahsediyordu hem de.
Haberci girdi içeri.
Kerpiçli Dede baktı ona:
“Hoş geldin kardeşim.”
“Hoş bulduk hocam.”
“Ne o, bir haber mi var?”
“Evet hocam.”
“Hayırdır, ne oldu?”
“Şeyy, hocam…”
“Söyle kardeşim, ne var?”
“Efendim, şeyy…”
“Hâ anladım. Necati vefatetti diyeceksin.”
“Ee, evet hocam.”
Büyük velî, “innâ lillah…” âyetini okuyup,“Eee, ne yapalım. Hepimizin âkıbeti bu. Hepimiz öleceğiz. Allah hepimize, son nefeste îmân selâmeti versin"dedi.
Sonra kalkıp, eve gitti.
Oğlunu bizzat kendi yıkadı.
Namazını kıldırdı...
Ve defnetti kabrine.
Gözlerinden akan yaşlar toprağı ıslattı. Ancak râzıydı Rabbinin işinden. İsyan etmedi. Çünkü bu “evlât” nimetini veren de O idi, alan da...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Bir nazarı kâfi geldi

Büyük velîEbül Feth-i Serahsîhazretleri; her velî gibi hocasını çok sever, her kavuştuğu şeyi “onun bereketinden” bilirdi. Bir gün bâzı dostları; “Efendim, ...

"İşte senin ilâcın!.."

Büyük İslâm âlimlerindenİmâm-ı Kastalânîhazretleri, Kâhire’de doğdu. 923 (m. 1517) senesi muharremin yedisinde, Kâhire’de vefât etti. Bu zât, bir hastalığa yaka...

Ben ona ağlamıyorum ki...

Semerkant'ta medfunMuhammed bin Fadl Belhîhazretleri büyük velîlerdendir. Semerkant‘ta kadılık yaptı. 931 yılında burada vefât etti. Bir gün şunu anlatt...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı