Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Demek oğlum vefat etti!.."

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-07-21 / Hit: 51

Bandırma'da yaşayan velîlerdenKerpiçli Dede’nin küçük oğlu hastalandı bir gün.
İsmi Necâti idi.
Günden güne ağırlaştı! Bir gün Kerpiçli Dede dergâhtayken küçük Necâti rûhunu teslim eti.
Ailesi telâşa kapıldılar!
Zîra bu haberi, babasınanasıl söyleyeceklerdi?..
Yakınlarından biri üstlendibu vazîfeyi.
Ve koştu dergâha.
O esnada mübârek zat, tatlı tatlı sohbet ediyor, “ölüm”den bahsediyordu hem de.
Haberci girdi içeri.
Kerpiçli Dede baktı ona:
“Hoş geldin kardeşim.”
“Hoş bulduk hocam.”
“Ne o, bir haber mi var?”
“Evet hocam.”
“Hayırdır, ne oldu?”
“Şeyy, hocam…”
“Söyle kardeşim, ne var?”
“Efendim, şeyy…”
“Hâ anladım. Necati vefatetti diyeceksin.”
“Ee, evet hocam.”
Büyük velî, “innâ lillah…” âyetini okuyup,“Eee, ne yapalım. Hepimizin âkıbeti bu. Hepimiz öleceğiz. Allah hepimize, son nefeste îmân selâmeti versin"dedi.
Sonra kalkıp, eve gitti.
Oğlunu bizzat kendi yıkadı.
Namazını kıldırdı...
Ve defnetti kabrine.
Gözlerinden akan yaşlar toprağı ıslattı. Ancak râzıydı Rabbinin işinden. İsyan etmedi. Çünkü bu “evlât” nimetini veren de O idi, alan da...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Kendinizi, vermeye alıştırın!

İstanbul-Eyüp'te medfun bulunan büyük velî Mevlânâ Seyyid İbrâhim hazretleri bir gün; “Kardeşlerim! Kendinizi vermeye alıştırın. Çünkü bize kalacak olan, verdi...

"Şu adamı susturun!.."

  Mevlânâ Seyyid İbrâhim Efendi, Allah adamlarındandır. 1528 senesinde vefât etti. Kabri, İstanbul Eyüp Sultan Câmii yakınındadır. Bu zâtın sevenleri olduğu g...

"Resûlün emriyle geldim"

  Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Anadolu'da bir “İslâm âlimi” vardı. Seyyid Alaaddîn. "Rahmetullahi aleyh" Bu zât, 1456 târihinde yüz ell...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı