Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Gemi parçalanmak üzereydi ki...

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-04-24 / Hit: 98

Ahmed bin İbrâhim el Vâsıtîhazretleri “rahmetullahi aleyh” Vâsıt şehrinde doğdu.
1311'de Şam'da vefât etti...
Bu zât deniz yolculuğuna çıktı bir gün. Ancak büyük bir “fırtına” koptu denizde.
Gemi başladı sallanmaya. Dalgalar büyüdü. Neredeyse gemi parçalanmak üzereydi...
Yolcular korktu.
Açtı ellerini mübârek.
“Yâ Rabbî! Sevdiğin kulların hatır ve hürmetine dindir bu fırtınayı”diye yalvardı.
Ellerini yüzüne sürerkendindi o “korkunç” fırtına.
Sütlimân oldu deniz.
Tehlike geçti.
Herkes rahatladı.
Yolcular sevinçle;
“Nasıl duâ ettiniz ki, korkunç fırtına durdu?” dediler.
Büyük velî;
“Araya vesîle koyarak, yâni ‘sevdiğin kullar hürmetine’ diyerek yalvardım. Cenâb-ı Hakk’ın öyle mübârek kulları vardır ki; onların hürmetine edilen duâları geri çevirmez”buyurdu.
● ● ●
Bir gün de dostları;
“Bir kimsenin velî olduğu nasıl anlaşılır efendim?" diye sordular bu büyük velî zâta.
Cevâbında;
"Tatlı dili, güzel ahlâkı, güler yüzü, cömertliği, münâkaşa etmemesi, özürleri kabul etmesi ve herkese merhamet etmesiyle anlaşılır"buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Kendinizi, vermeye alıştırın!

İstanbul-Eyüp'te medfun bulunan büyük velî Mevlânâ Seyyid İbrâhim hazretleri bir gün; “Kardeşlerim! Kendinizi vermeye alıştırın. Çünkü bize kalacak olan, verdi...

"Şu adamı susturun!.."

  Mevlânâ Seyyid İbrâhim Efendi, Allah adamlarındandır. 1528 senesinde vefât etti. Kabri, İstanbul Eyüp Sultan Câmii yakınındadır. Bu zâtın sevenleri olduğu g...

"Resûlün emriyle geldim"

  Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Anadolu'da bir “İslâm âlimi” vardı. Seyyid Alaaddîn. "Rahmetullahi aleyh" Bu zât, 1456 târihinde yüz ell...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı