Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Gemi parçalanmak üzereydi ki...

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-04-24 / Hit: 152

Ahmed bin İbrâhim el Vâsıtîhazretleri “rahmetullahi aleyh” Vâsıt şehrinde doğdu.
1311'de Şam'da vefât etti...
Bu zât deniz yolculuğuna çıktı bir gün. Ancak büyük bir “fırtına” koptu denizde.
Gemi başladı sallanmaya. Dalgalar büyüdü. Neredeyse gemi parçalanmak üzereydi...
Yolcular korktu.
Açtı ellerini mübârek.
“Yâ Rabbî! Sevdiğin kulların hatır ve hürmetine dindir bu fırtınayı”diye yalvardı.
Ellerini yüzüne sürerkendindi o “korkunç” fırtına.
Sütlimân oldu deniz.
Tehlike geçti.
Herkes rahatladı.
Yolcular sevinçle;
“Nasıl duâ ettiniz ki, korkunç fırtına durdu?” dediler.
Büyük velî;
“Araya vesîle koyarak, yâni ‘sevdiğin kullar hürmetine’ diyerek yalvardım. Cenâb-ı Hakk’ın öyle mübârek kulları vardır ki; onların hürmetine edilen duâları geri çevirmez”buyurdu.
● ● ●
Bir gün de dostları;
“Bir kimsenin velî olduğu nasıl anlaşılır efendim?" diye sordular bu büyük velî zâta.
Cevâbında;
"Tatlı dili, güzel ahlâkı, güler yüzü, cömertliği, münâkaşa etmemesi, özürleri kabul etmesi ve herkese merhamet etmesiyle anlaşılır"buyurdu.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Bir nazarı kâfi geldi

Büyük velîEbül Feth-i Serahsîhazretleri; her velî gibi hocasını çok sever, her kavuştuğu şeyi “onun bereketinden” bilirdi. Bir gün bâzı dostları; “Efendim, ...

"İşte senin ilâcın!.."

Büyük İslâm âlimlerindenİmâm-ı Kastalânîhazretleri, Kâhire’de doğdu. 923 (m. 1517) senesi muharremin yedisinde, Kâhire’de vefât etti. Bu zât, bir hastalığa yaka...

Ben ona ağlamıyorum ki...

Semerkant'ta medfunMuhammed bin Fadl Belhîhazretleri büyük velîlerdendir. Semerkant‘ta kadılık yaptı. 931 yılında burada vefât etti. Bir gün şunu anlatt...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı