Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

"Sabah akşam, ateş ile azap olunurlar!"

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-04-21 / Hit: 109

Kâfirlere ve îman ile gidenlerden âsilere, mezârda kabir azâbı olduğunu, Resûlullah Efendimiz haber vermiştir.
 
İmâm-ül-Haremeyn Taberî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 418 (m. 1027)’de İran’da Taberistan’da doğdu. 498 (m. 1105)’de Mekke’de vefât etti.Bir dersinde buyurdu ki:
Allahü teâlâ, her şeyin sebepsiz, şartsız mâliki, hepimizin sahibidir. Bütün insanlar, Onun mahlûku, kullarıdır. Kullarına verdiği her emri ve her şeyi istediği gibi kullanması, hep yerindedir ve faydalıdır. Bunda, zulüm, fesat olamaz. Memurlar, âmirlere, kullar sahiplere emirlerin, işlerin sebebini soramaz. Bütün insanları Cehenneme koyup, sonsuz azapyapsaydı, kimin bir şey söylemeğe hakkı olabilirdi? Çünkükendi yarattığı, yetiştirdiği mülkünü kullanıyor. Başkası yok ki, onun mülküne tecâvüz olsun ve zulüm denilebilsin.
Peygamberlerin Allahü teâlâ tarafından bizlere haber verdikleri her şey ve her emir doğrudur. Kâfirlere ve îman ile gidenlerden âsilere, mezârda kabir azâbı olduğunu, Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) haber vermiştir. Kâfirler ve müminler [veyahutyalnız müminler] kabre konulunca, Münker ve Nekîr ismindeki iki melek gelip suâl soracaklardır. Kabir, dünya ile âhiret arasında bir köprü, bir geçitolduğundan, kabir azâbı bir bakımdan dünya azaplarına benziyor ki, sonsuz değildir. Bir bakımdan da, âhiret azaplarına benzer ki, âhiret azâbı cinsindendir. Mümin sûresinin,(Sabah, akşam, ateş ile azapolunurlar)meâlindeki kırkaltıncı âyet-i kerimesi, kabir azâbını bildiriyor. Kabirdeki nimetler de, hem dünya, hem de âhiret rahatlıklarına benzer.
İyi bir kimse, tâlihli bir insan, kusurları, günâhları, lütuf ve ihsân ile affolunan ve yüzüne vurulmayan kimsedir. Eğer günâhı yüzüne vurulursa ve bunun için de, merhamet olunarak, yalnız dünya sıkıntıları çektirilip günâhları, böylece temizlenen kimse de, çok tâlihlidir. Bununla da temizlenmeyip, geri kalan günâhları için, kabir sıkması ve kabir azâbı çekerek günâhları biten, kıyâmet gününe, mahşer meydanına günâhsız olarak götürülen de, ne kadar çok tâlihlidir. Eğer böyle yapmayıp, âhirette de cezâlandırılırsa, yine insâftır ve adalettir. Fakat o gün, günâhlı olan ve mahcup ve yüzleri kara olan, ne kadar güç durumdadır. Fakat bunlardan, Müslüman olanlara yine acınacak, bunlar, sonunda yine merhamete kavuşacak, Cehennem azâbında, sonsuz kalmaktan kurtulacaklardır ki, bu da, ne kadar büyük nimettir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Namazlardan sonra duâyı sessiz etmeli

  Duânın ve her zikrin sessiz olması eftaldir. Cemaatin imam ile birlikte, sessizce duâ etmeleri eftaldir. Mehmed Zeynî Efendi 87. Osmanlı Şeyhülislâmıdır....

Namaz kılan bir mümin, yükselir

  Namaz kılan bir Müslüman, O yüce peygamber gibi, Allahü teâlâya yaklaştıran makamlarda yükselir. Abdullah-ı Dehlevî hazretleri “Silsile-i aliyye” denilen...

Resûlullahı canından çok sevmedikçe...

  Hazreti Ebû Bekir'in (radıyallahü anh) Resûlullaha olan sevgi ve muhabbeti pek meşhurdur... Muhammed bin Sa’îd Adenî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âliml...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı