Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

Cehennem ateşini hatırladı!..

Abdüllatif Uyan

Tarih: 2018-03-13 / Hit: 82

İmâm-ı Âzam'ın oğlu Hammâd ile Ebû Yûsüf hazretleri,Dâvud-i Tâîhazretlerini “rahmetullahi aleyhim” ziyârete geldiler bir gün.
Fakîrdi mübârek.
Ama aldırmıyordu.
Hammâd, ona dört bin dirhem verip"Bu para, babamdan mîrastır, lütfen kabul et"dedi.
Hazret-i Dâvud;
"Pekâlâ"deyip aldı.
Sonra geri verip;
"Eğer birinden bir şey kabul etseydim, önce senden kabul ederdim"buyurdu.
Ebû Yûsüf, Hammâd'ınkulağına eğilip, yavaşça;
"Paraları Dâvud'un önüne saç!"dedi.
O da öyle yaptı...
Hazret-i Dâvud;
"Bütün dünyâdaki altınları önüme yığsanız, bana şu topraktan âdi gelir"buyurdu.
Bunu duyup duygulandılar...
Ve bir müddet ağladılar!
● ● ●
Bir gün de, içi “ateş” dolu bir tandır gördü.
“Cehennem ateşini”hâtırladı.
Ve düşüp bayıldı!
Binek üzerinde hâtırlasa,yere yuvarlanırdı.
Bir gün öyle oldu.
Bayılıp düştü!
Evine ilettiler.
Bir gök gürültüsü işitse, şimşek çaksaveyâ şiddetli bir rüzgâr esse,"Bütün bunlar, benim gibi bir günahkârın aranızda olması sebebiyledir"derdi...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Bu işimi kim hâlledebilir?"

Yemen'de yetişen velîlerdenEbû Bekr Es-Sekkafhazretleri Terîm’de doğdu. 1427 senesinde aynı yerde vefât etti. Medresede okurken hocasını çok sever, onun rızâsın...

"Ona bir bardak su vermem!.."

Yemen'de yetişen velîlerdenEbû Bekr bin Sâlim Ayderushazretleri, Terîm’de doğdu. Hadramût köylerinden birinde vefât etti. Ancak hasetçi biri, aleyhindeçalışıyor...

"Bana onu çağırın!.."

Edremit evliyâsındanSomuncuDede’nin “rahmetullahi aleyh” çok sevdiği bir kimse vardı ki, adamcağız hastalandı bir gün. Ve gittikçe arttı hastalık. Meğer ölü...
Tüm Yazıları

Hakikat Kitabevi Yayınları

Tam İlmihal Seadeti Ebediyye
Mektubat Tercemesi
İslam Ahlakı
Kıyamet ve Ahiret
Namaz Kitabı
Cevab Veremedi
Eshabı Kiram
Faideli Bilgiler
Hak Sözün Vesikaları
Herkese Lazım Olan İman
İngiliz Casusunun İtirafları
Kıymetsiz Yazılar
Menakıbı Cihar Yarı Güzin
Şevahidün Nübüvve
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı