Saadet Güneşi : Seadeti Ebediyeye Kavuşturacak İlmi ve Dini Bilgiler

​Duâ, Allahü teâlâya boyun eğmektir...

Vehbi Tülek

Tarih: 2018-02-16 / Hit: 178

Hadîs-i kudsîde buyuruldu ki: “Seninle benim aramda olan şey; senden duâ, benden kabul etmektir.”
 
Esed bin Mûsâ hazretleri hadîs hafızlarından (yüz bin hadis-i ravileriyle birlikte ezbere bilen) idi. “Esedü’l-Hadîs” (Hadîs Aslanı) lakabı ile meşhur oldu. 132 (m. 749)’da Basra’da doğdu. 212 (m. 827)’de Mısır’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:
Abdullah İbn-i Mes’ûd (radıyallahü anhüma) rivayet eder: Bir gün Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bize bir doğru çizgi çizdi ve“Bu insanı Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan doğru yoldur”buyurdu. Sonra, bu hattın iki tarafına, balık kılçığı gibi, eğik çizgiler çizip,“Bunlar da, şeytanların saptırdığı yollardır”buyurdu. O hâlde, bir kimse Peygamberlere tabiolmadan, doğru yolda yürümek isterse, muhakkak eğri yola sapar. Eğer eline bir şeyler geçerse istidracdır. Yani, sonu zarar ve ziyandır.
Ebû Hüreyre’nin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:“Kişinin derecesi, Cennette bir derece yükseltilir. O da, yâ Rabbî bu ne sebeple verildi der. Oğlunun senin için istiğfar etmesi sebebiyledir”denilir.
Enes bin Mâlik’in (radıyallahü anh) rivâyet ettiği hadîs-i kudsîde Allahü teâlâ, âdemoğluna;“Seninle benim aramda olan şey; senden duâ, benden kabul etmektir”buyurmuştur. Duâ Allahü teâlâya ibâdet, ona boyun eğmek ve tazimdir. Duâdan faydalanan, duâyı yapan kimsedir. Kul duâ etmekle ya bir dileğine kavuşur veya sevap kazanır. Resûlullah Efendimiz,“Duâ ibâdettir”, “Duâ; müminin silâhı, dînin direği, göklerin ve yerin nûrudur”, “Genişlik zamanında çok duâ eden kimsenin, bela ve musibet zamanında yaptığı duâları kabul olur”buyurdu.
Cebrâil aleyhisselâm, Resûlullah Efendimize “İslâm nedir?” diye suâl ettiğinde, Resûlullah Efendimiz buyurdu ki:“İslâm, Allahü teâlâdan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allahü teâlânın resûlü olduğuna şehâdet etmen,(katiolarak, görmüş gibi inanman, günde beş defa)vakti gelince namaz kılman, malının zekâtını vermen, ramazân-ı şerîf ayındaoruç tutman ve gücün yetiyorsa, ömründe bir kere haccetmendir.”
Mis’ar bin Kedâm’ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte,Resûlullaha, Allahü teâlânın veli kullarının kimler olduğu sorulunca“Onlargörüldükleri zaman, Allahü teâlâ hatırlanır”buyurdular.
Esma binti Zeyd de, Peygamber Efendimiz “Size en hayırlınızı haber vereyim mi?”buyurunca, Eshâb-ı kirâmın “Evet, haber ver yâ Resûlallah” dediklerini, Resûlullahın “Onlar görüldüklerinde, Allahü teâlâ hatırlanır”buyurduğunu bildirmiştir.

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Kur'ân-ı kerim Allah kelâmıdır

Allahü teâlâ,kullarına emirlerini, nehylerini, yâni yasaklarını bildirmiştir...   Muhammed bin Ahmed hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "...

"Bilenlerden sorup öğreniniz!.."

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "İlim öğrenmek, erkeklere de kadınlara da farzdır." Şemseddîn Muhammed bin Zeyn hazretleri kırâat, nahiv ve edebiyat âli...

“Siz, ümmetlerin en iyisi oldunuz"

“Sizi seçkin ve şerefli bir ümmet kıldık ki bütün insanlar üzerine adâlet örneği ve hak şâhidleri olasınız.”     Kemâleddîn ibn-i Zemlikânî hazretleri Ş...
Tüm Yazıları
Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı İhlas Vakfı Hakikat Kitabevi İhlas Koleji İrfan Turizm Dinimiz İslam Huzur Pınarı Altın Çınar Genç Girişimciler Kulübü Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği Bülent Gençer Vakfı